30 พ.ย.59 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ป.3 ณ ศูนย์เยาวชนฯ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมกับกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12/19/16
28 Photos - View album
Shared publicly
Related Collections