22 มิ.ย.60 พิธีมอบเครื่องหมาย สภา สารวัตรนักเรียน ตลอดจนนักเรียนกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนอุดมวิทยา โดย...บาทหลวงยอห์น เรดซินดริน และคณะผู้บริหาร หลังพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/28/17
29 Photos - View album
Shared publicly