26 มิ.ย.60 วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนได้รับเกิยรติ จาก ท่าน พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิชผกก.สภ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี มาจัดกิจกรรมและให้ความรู้ กับนักเรียน ในเรื่องของการป้องกันภัยจากยาเสพติด
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/28/17
13 Photos - View album
Shared publicly