คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 9 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียนอุดมวิทยา (4 ส.ค.60)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/23/17
22 Photos - View album
Shared publicly