Profile cover photo
Profile photo
Librăria Indaco
21 followers -
Librăria Indaco vă pune la dispoziţie cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, resurse umane, juridic sau management.
Librăria Indaco vă pune la dispoziţie cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, resurse umane, juridic sau management.

21 followers
About
Posts

Post has attachment
NOUTĂŢI

Reglementări contabile 2013-2014

http://bit.ly/1ohbii1

Include:
- OMFP nr. 2067 / 2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;
- M.O. nr. 6 din 07.01.2014 (se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013);
- OMFP nr. 1898 / 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009;
- M.O.  nr. 727 din 26.11.2013 (în vigoare de la 1 ianuarie 2014)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
NOUTĂŢI:

PACHET Codul Fiscal comparat 2013-2014 (cod+norme) + Reglementări contabile 2014 → http://bit.ly/1fUFfu0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
NOUTĂŢI

"Ipoteci mobiliare" - Volumul III (de Radu Rizoiu) → http://bit.ly/1cDfbE6

Cel de-al treilea volum al seriei este dedicat conţinutului contractului de ipotecă (mobiliară) şi cuprinde 34 de hotărâri grupate în 3 teme: (I) operaţiunile asimilate ipotecii; (ÎI) contractul de ipotecă şi (III) obiectul garanţiei. Fiecare hotărâre judecătorească prezintă în extenso considerentele, fiind precedate de cuvintele-cheie şi de indicarea textelor legale incidente. După fiecare hotărâre există scurte comentarii ale autorului.

Deşi cvasi-totalitatea deciziilor prezentate au fost pronunţate pe baza reglementării în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi a Noului Cod de procedura civilă, am ales să folosim faptele prezentate în speţe şi să le oferim interpretarea conferită de dispoziţiile noilor reglementări, indicând şi textele relevante din aceste reglementări. În măsură în care am remarcat focalizarea practicii judiciare cu privire la anumite teme, am preferat să prezentăm un comentariu general introductiv la începutul prezentării temei în discuţie. În acest fel, adnotările punctuale făcute pentru fiecare speţă trebuie citite prin cheia de interpretare generală conţinută în comentariul general.

Cumpără cartea cu 42 de lei din Librăria Indaco! → http://bit.ly/1cDfbE6
Add a comment...

Post has attachment
NOU ÎN LIBRĂRIA INDACO

"Codul de procedură penală și legislaţie conexă" - legislație consolidată la 15 octombrie 2013 (ediţie îngrijită de Dan Lupaşcu) → http://bit.ly/197FY8R

Lucrarea Codul de procedură penală şi legislaţie conexă, îngrijită de conf. univ. dr. judecător Dan Lupaşcu, cuprinde dispoziţiile Codului de procedură penală, actualizate până la data de 15 octombrie 2013, precum şi decizii de admitere a recursurilor în interesul legii şi decizii de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate.

De asemenea, pentru a veni în ajutorul cititorilor interesaţi de reperarea sediului materiei al anumitor instituţii juridice, lucrarea dispune de un index alfabetic la finalul codului.

Prezenta lucrare mai conţine şi 8 acte normative conexe, de larg interes, care vin în completarea dispoziţiilor Codului de procedură penală:

● Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (extras)
● O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
● Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
● Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
● Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
● Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (extras)
● Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
● Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
Add a comment...

Post has attachment
NOU ÎN LIBRĂRIA INDACO

Codul muncii și legislație conexă - Ediție Standard (legislație consolidată la 7 octombrie 2013) → http://bit.ly/1bVF7ss

Lucrarea cuprinde, pe lângă textul actualizat al Codului, diverse note utile practicianului dar şi teoreticianului, actualizări terminologice, scurte extrase din legislaţia incidentă, precum şi 12 acte normative conexe importante:

● Legea nr. 62/2011 a dialogului social
● Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
● Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
● Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
● Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
● Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
● O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
● Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
● H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011
● Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
● Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
● Ordinul nr. 1474/2011 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Add a comment...

Post has attachment
NOU ÎN LIBRĂRIA INDACO

"Criminalitatea organizată în legislaţiile penale europene" (de Florin Căşuneanu)

Cumpără cartea din Librăria Indaco cu 42 de lei! → http://bit.ly/1bnf0zR
Add a comment...

Post has attachment
NOU ÎN LIBRĂRIA INDACO

"Drept civil - Succesiunile" (de Alexandru Bacaci, Gheorghe Comăniţă) → http://bit.ly/1etFU82

Lucrarea Drept civil este un curs universitar destinat, mai întâi studenţilor în drept, dar şi practicienilor dreptului, avocaţi, notari, judecători etc.

Nevoia unei astfel de lucrări a fost determinată de apariţia şi intrarea în vigoare a noului Cod civil, care aduce importante modificări şi în materia succesiunilor.

Ca în orice curs universitar am înfăţişat metodic problematica specifică domeniului analizând, comparativ, ideile şi concluziile doctrinei şi ale practicii judecătoreşti, bazate pe vechiul Cod civil, cu cele ale noului Cod. Soluţiile şi ideile avansate urmează, desigur, să fie confruntate cu practică vieţii juridice, căci la început fiind, abia viitorul ne va spune care au fost viabile şi care nu.

Am urmărit concentrarea expresiei la strictul necesar, prin formulări logice simple şi clare, dar în măsură să cuprindă întreagă paleta de idei necesar a fi comunicate şi înţelese de către cititori.

Ne exprimăm speranţa că lucrarea va fi apreciată şi utilă atât studenţilor în drept cât şi specialiştilor consacraţi.

Cumpără cartea cu 42 de lei din Librăria Indaco! → http://bit.ly/1etFU82
Add a comment...

Post has attachment
DIN LIBRĂRIA INDACO

"Neplata obligațiilor fiscale cu reținere la sursă. Majorări, penalități, amenzi, sesizări penale, executare silită" (de Nicolae Grigorie-Lăcriţa) → http://bit.ly/I8Rvyt

Lucrarea, realizată de către domnul Nicolae Grigorie – Lăcriţa, doctor în economie, este editată de Indaco Systems.

Cartea a fost concepută pentru a veni în sprijinul contribuabililor care se înregistrează cu restanţe la plata obligaţiilor fiscale.

Aceasta cuprinde analiza prevederilor legale care se referă la majorări, penalităţi, amenzi, sesizări penale, executare silită, oferind şi soluţii practice de rezolvare.

Cum numărul contribuabililor care se înregistrează cu restanţe la plata obligaţiilor fiscale este destul de mare, este uşor de înţeles multitudinea de sancţiuni pe care le au de aplicat, de urmărit, de încasat, de executat etc., organele fiscale.

Lucrarea conţine şi numeroase cugetări, maxime, aforisme şi citate, folosite cu scopul de a pune mai bine în evidenţă subiectele tratate.

Cumpără cartea cu 26 de lei din Librăria Indaco! → http://bit.ly/I8Rvyt
Add a comment...

Post has attachment
DIN LIBRĂRIA INDACO

"Codul insolvenţei" http://bit.ly/18u89xy

Aşteptatul Cod al insolvenţei, adoptat în cele din urmă ca O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (în vigoare de la 25 octombrie 2013), abrogă Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi alte acte normative importante din domeniu (Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, O.G. nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei), asigurând o nouă reglementare şi stârnind numeroase controverse prin prevederile sale.

Cu titlu exemplificativ, redăm mai jos câteva aspecte esenţiale ale noii reglementări instituite prin O.U.G. nr. 91/2013, reglementare care se regăseşte integral în lucrarea Codul insolvenţei:

● mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv sunt reglementate drept proceduri de prevenire a insolvenţei;
● creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile;
● cuantumul minim al creanţei pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor;
● nu va putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza O.U.G. nr. 91/2013;
● executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi un an, iar modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia cu o perioadă de până la 12 luni, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durata totală maximă a derulării planului de 2 ani;
● judecătorul-sindic poate dispune că o parte sau întregul pasiv neplătit al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului.

Scopul declarat al Codului îl reprezintă instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia, şi are o largă aplicabilitate, adresându-se atât celor care exploatează o întreprindere, cât şi regiilor autonome.
Add a comment...

Post has attachment
DIN LIBRĂRIA INDACO

"Codul muncii - Comentat şi adnotat" (de Costel Gîlcă) → http://bit.ly/16EzSyA

Prezenta lucrare este concepută astfel încât să fie unul dintre cele mai complexe şi complete instrumente de lucru în materia dreptului muncii.

Pentru prima dată o lucrare din România prezintă în mod exhaustiv biblografia în domeniul dreptului muncii începând cu anul 1900.

Lucrarea cuprinde:

- 3.000 de trimiteri biblografie la reviste şi cărţi începând cu anul 1900 şi până în prezent, constituind fără îndoială punctul de plecare în orice tip de cercetare care se va întreprinde;
- 2.000 de extrase din doctrina naţională;
- 1.000 de extrase din jurisprudenţa naţională;
- 400 de extrase din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României;
- 400 de extrase din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
- 300 de extrase din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

La toate acestea se adaugă comentariile celui mai prolific şi valoros autor al generaţiei sale, Costel Gîlcă, comentarii care aduc o certă valoare interpretării textului legal analizat.

Cumpără cartea cu 69 de lei din Librăria Indaco! → http://bit.ly/16EzSyA
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded