Profile cover photo
Profile photo
MHA Entreprenør AS
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
Byggeindustrien skriver om Edvard Munch videregående skole.
De ærverdige lokalene har gjennomgått en total-rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, men har langt på vei bevart sin tradisjonsrike struktur og vakre detaljer. Hele bygget både utvendig og alle innvendige arealer samt gårdsrommet er fredet.

Post has attachment
Arbeidslivskriminalitet er blitt et stort problem i Norge. Regjeringen offentliggjorde derfor en tiltaksplan den 13. januar 2015 for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Regjeringen påpeker at bygg- og anleggsbransjen er en av bransjene som er utsatt. Regjeringen definerer arbeidslivskriminalitet på følgende måte:
"Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere, eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen". Regjeringen signaliserer at det skal bli tøffere for de som ikke driver lovlig innen byggebransjen. Samtidig skal det bli enklere for de som driver lovlig. Regjeringens tiltaksplan skal sikre at det lønner seg å drive lovlig innen byggebransjen og de useriøse skal bli møtt med tiltak og sanksjoner.

Videre understrekes det at ethvert selskap innen byggebransjen selv må sørge for at de har tilstrekkelige kontrollrutiner internt for å unngå ulovlig virksomhet. I MHA Entreprenør bruker vi mye tid og ressurser på å forsikre oss om at vår virksomhet fullt ut er i henhold til tariffbestemmelsene og gjeldende lover og regler. Vi har som et ledd i utviklingen av våre rutiner innført en ekstern varslingskanal for våre ansatte. Tjensten er levert av BDO.
Her kan du lese mer om hva BDO anbefaler din organisasjon å gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i egen organisasjon.

Post has attachment
Det gamle bygget der Statens håndverks- og kunstindustriskoleholdt til har blitt en moderne videregående skole. Edvard Munch videregående skole åpnet i august 2015. MHA entreprenør har vært med på oppgraderingen med tre store og viktige entrepriser. Her kan du lese mer om arbeidene som er utført.  

Post has attachment
Edvard Munch videregående skole er lokalisert i Oslo. Selve skolen ble åpnet i august 2015 i lokalene der Statens håndverks- og kunstindustriskole  holdt til frem til 2010. FuthArk arkitekter har vært arkitekt for rehabilitering og ombygging av huset til videregående skole. MHA Entreprenør har utført tre store og viktige entrepriser på det kompliserte prosjektet med å kombinere antikvarisk restaurering og samtidig sørge for en tilfredsstillende oppgradering til en moderne videregåend skole. I artikkelen i byggenytt kan du lese mer om de spennende detaljene i prosjektet samt se bilder.

Post has attachment
MHA Entreprenør deltar nå i den største utbyggingen innenfor universitetssektoren noensinne når veterinærhøgskolen skal flyttes til NMBU. En storstilt rehabilitering pågår både innvendig og utvendig. Arbeidene pågår mens bygget er i drift så sikkerhet står høyt i fokus.
MHAs arbeider sluttføres innen 1. august og dermed er et viktig steg  mot samlokaliseringen av «Campus Ås. unnagjort.

Post has attachment
Bygg- og anleggsbransjen har over lengre tid opplevd utfordringer med økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. MHA Entreprenør AS tror en ny samarbeidsavtale med BDO vil redusere risikoen for uønskede forhold på arbeidsplassen.  Åpenhet er vesentlig og for oss er det viktig at det skal være enkelt og sikkert å varsle om kritikkverdige forhold.
Wait while more posts are being loaded