Profile cover photo
Profile photo
PAPCEL, a.s.
17 followers -
PAPCEL LITOVEL produces machines and technological equipment for paper industry branch.
PAPCEL LITOVEL produces machines and technological equipment for paper industry branch.

17 followers
About
PAPCEL, a.s.'s posts

Post has attachment
THE CZECH PAPCEL CONTINUES TO PURCHASE ITS COMPETITORS

Following the recent acquisition of GapCon tissue at the end of 2016, PAPCEL acquired another major player in the world market of papermaking industry - in April 2017, the company PAPCEL completed acquisition of the Italian company PMT Italia S.p.A.

The Czech company PAPCEL continues to make acquisitions of western competitors. A new member, the Italian manufacturer PMT Italia S.p.A. joined the PAPCEL Group of companies, consolidating its position among the world leading players supplying technology for the papermaking industry. Nowadays, PAPCEL Group comprises of leading and highly qualified patented technology suppliers with strong references worldwide. By merging with the Italian PMT, PAPCEL Group gains references in the USA and in China. This year PAPCEL expects to exceed the magical limit of revenues over 2 billion CZK for the entire Group of companies.

Management of the joint-stock company PAPCEL continues to purchase other western European papermaking manufacturers. The latest acquisition was made in April 2017, i.e. the acquisition of the Italian company PMT Italia S.p.A., based in Pinerolo. Thanks to the purchase of the Italian company Comecart, based in the town of Cuneo (former Burgo Group); the Czech PAPEL founded a manufacturing division PAPCEL Italy in 2015. Establishing the new manufacturing division significantly expanded the production potential, which is now being used by GapCon tissue S.r.l., a member of the Group. The Italian company PMT is completing a very strong group of companies and Italy is becoming a very strong technical-manufacturing “competence” centre for production of tissue papers, printing & writing papers and packaging paper grades. The purchase of manufacturing facilities from PMT premises expanded the manufacturing park and increased the production capacities.

The Italian company PMT is a world-known manufacturer and specialist in the supplies of technology for the production of graphic papers and packaging paper grades. By merging with PMT, the number of employees has increased by more than 70 for the whole Group. The design “know-how” of the company has broadened, including direct sales.
The Italian PMT is a specialist in the supplies of machines with width over 5,000 mm. Over the last decade, the company has built more than 20 new paper machines and has carried out more than 100 refurbishments. The company has very strong references on the markets of Latin America, in China and the USA. The US and Australian markets where PMT has its sales agencies expanded the business portfolio of the entire Group. The company PMT Italia S.p.A. offers and supplies complete paper machines with very advanced solutions.

In the past 5 years, the PAPCEL Group has achieved its greatest historical achievements under the leadership of Mr. David Dostál, the Managing Director of PAPCEL. The company has increased the number of employees (more than 370 people work in the Group). The company has significantly increased technological know-how and production portfolio. In 2017, the company expects growth in sales revenues and increase in customer portfolio.

- Mkt -
Photo

Post has attachment
ČESKÝ PAPCEL POKRAČUJE V ODKUPU SVÝCH KONKURENTŮ

Po provedení akvizice GapCon Tissue koncem roku 2016 PAPCEL získal dalšího velkého hráče na světovém trhu výroby papírů - v dubnu 2017 odkoupil italskou firmu PMT Italia S.p.A.

Český PAPCEL pokračuje v akvizicích západních konkurentů. Do své skupiny firem získal italského výrobce PMT Italia S.p.A., čímž upevňuje svoje postavení mezi předními světovými hráči ve světě dodávek technologií pro výrobu papíru. Skupinu firem PAPCEL dnes tvoří přední a velmi kvalifikovaní dodavatelé patentovaných technologií se silnými referencemi po celém světě. Spojením s italským PTM PAPCEL získává reference ve Spojených státech amerických a Číně. PAPCEL očekává, že v letošním roce celá skupina firem přesáhne magickou hranici tržeb na úrovni přes 2 miliardy CZK.

Vedení společnosti PAPCEL, a.s. pokračuje v odkupu dalších západoevropských výrobců papíru. Jako poslední akvizici realizovalo v dubnu 2017 odkup italské firmy PMT Italia S.p.A. se sídlem v Pinerolu. Díky odkupu italského Comecartu v italském městě Cuneo (bývalá papírenská skupina Burgo Group) český PAPCEL založil v roce 2015 v Itálii svůj odštěpný výrobní závod PAPCEL A.S., Italy. Výrazně tak rozšířil svůj výrobní potenciál, který dnes využívá další člen skupiny firma GapCon tissue S.r.l. Italská společnost PMT doplňuje již tak velmi silnou skupinu firem, a z Itálie se tak stává velmi silné technicko-výrobní „kompetence“ centrum pro výrobu tissue papírů, grafických papírů a papírů pro výrobu obalů (sektor „packaging“). Odkupem strojního zařízení z výrobních prostor společnosti PMT Italia S.p.A. dochází k rozšíření výrobního parku a zvýšení výrobních kapacit.

Italská společnost PMT je světově známým výrobcem a specialistou v oblasti dodávek technologií pro výrobu grafických papírů a papírů pro výrobu obalových materiálů (packaging papers). Odkupem společnosti dochází k rozšíření týmu pracovníků celé skupiny o více než 70 nových zaměstnanců. Rozšiřuje se konstrukční „know-how“ společnosti, včetně přímého prodeje.

Italské PMT je specialistou v oblasti dodávek strojů se šíří nad 5 000 mm. Za poslední desetiletí firma postavila více než 20 nových papírenských strojů a provedla více než 100 rekonstrukcí. Má velmi silné reference na trhu Latinské Ameriky, Číny a USA. Trh USA a Austrálie, na kterých má společnost PMT svá obchodní zastoupení rozšiřuje obchodní portfolio celé skupiny. Společnost PMT Italia S.p.A. nabízí kompletní strojírenské technologie, velmi moderní řešení se všemi dnes poptávanými strojními zařízeními.

Skupina PAPCEL za posledních 5 let dosáhla pod vedením ing. Davida Dostála, generálního ředitele společnosti PAPCEL, svých největších historických úspěchů. Zvýšila velmi významně počet svých zaměstnanců (ve skupině dnes pracuje více než 370 lidí). Rozšířila výrazným způsobem svoje technologické „know-how“ a výrobní portfolio vůbec. Zvýšila konstrukční a výrobní kapacity. V roce 2017 společnost očekává významný narůst objemu dosahovaných tržeb a zvýšení svého portfolia zákazníků.

- Mkt -

Photo

ZAKÁZKA NA MODERNIZACI STROJE NA ZPRACOVÁNÍ REKONSTITUOVANÉHO TABÁKU V INDONÉSII

Společnost GapCon tissue S.r.l. získala zakázku od Hauni GmbH. na dodávku zařízení do linky přípravny látky pro zákazníka v Indonésii, papírnu Gudang Garam.

Papírna provozuje papírenský stroj na výrobu rekonstituovaného tabáku. Cílem modernizace je zlepšení celkového technologického procesu. Kompletní inženýringové služby rovněž zajišťuje společnost GapCon tissue S.r.l.

ORDER FOR REFURBISHMENT OF PAPER MACHINE PROCESSING RECONSTITUTED TOBACCO IN INDONESIA

GapCon tissue S.r.l. has received an order from Hauni Primary GmbH, for a delivery of equipment and machinery for the stock preparation line for a customer in Indonesia, the paper mill Gudang Garam.

The paper mill operates a paper machine producing reconstituted tobacco. The main scope of the upgrade is to improve the overall technological process. Complete engineering services will also be provided by GapCon tissue S.r.l.

- Mkt -

Post has attachment
UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ LISOVÉ ČÁSTI STROJE S BOTKOVÝM LISEM MIMO YANKEE VÁLEC

Společnost GapCon tissue S.r.l. provedla úspěšné zprovoznění svého vysoce technologicky vyspělého Tissue stroje EconSOFT ERS, který v sobě obsahuje unikátní řešení botkového lisu typu EconPRESS NExT , instalovaneho v papírně “Papelera Samseng” v Argentině.

Nová koncepce lisové části pracuje úspěšně již více než měsíc s provozní rychlostí přes 1.550 m/min. První provozní výsledky stroje v oblasti dosahované sušiny a specifického objemu papíru jsou výrazně lepší než očekávané. Volba této nové, unikátní konfigurace stroje byla tedy ze strany zákazníka vynikající volbou.

Ve srovnání s původním nastavením stroje v konvenční konfiguraci se sacím válcem, se kterým byl stroj provozován po dobu prvních tří měsiců, bylo dosaženo výrazného poklesu nákladů na energii, co se týká vakua a energie na mletí.

Tento fakt potvrzuje, že nový koncept je plne a vysoce funkční.
Nabízené koncepční řešení stroje s botkovým lisem EconPRESS NExT je vynikajícím řešením pro všechny stávající výrobce tissue papírů, kteří chtějí zvýšit výkon svého stroje a kvality papiru a zároveň výrazně snížit energetické náklady související se svým provozem.

GAPCON TISSUE OFFERS UNIQUE DESIGN SOLUTION OF THE PRESS PART FOR TISSUE PM

The GapCon high end Tissue machine EconSOFT ERS, installed in Papelera Samseng (Argentina), with its standalone Extended Nip Module EconPRESS NExT, the unique design in the tissue field, is operating over 1.550 mpm from almost a month.

The first performance figures, in terms of dryness and bulk, are beyond expectations, confirming that this is the new winning tool. The Energy costs dramatically dropped down, with reference to vacuum and refining requirements, in comparison with same machine performances achieved in the first 3 months after the start-up, when it was set-up in a conventional Suction Press Roll configuration.

- Mkt -
Photo

Post has attachment
GAPCON TISSUE CONTINUES THE SUCCESS STORY IN LATIN AMERICA - A NEW TISSUE MACHINE TO BOLIVIA

In February 2017, the Italian GapCon tissue S.r.l. (since 2017 a member of the PAPCEL Group of companies) signed a contract with the Bolivian paper producer Copelme S.A. to supply a new tissue machine (paper width on reel 2,760 mm, operating speed 1,600 mpm). It is a “turn-key” green-field project. The new paper machine will be installed in a new production plant, which is located in a newly established industrial park in Santa Cruz de la Sierra. The company GapCon acts as a general contractor in this project, including complete engineering services, deliveries of all the accessories, mill site transportation and on-site mechanical and electrical erection.

The paper mill Copelme S.A., part of Grupo Mendoza de Inversiones, established on 1996 by Mr. Charbel Mendoza Abs, is the leading Bolivian tissue paper manufactures with its brand NACIONAL. The main reason for building a new tissue plant is to increase the production output and improve the logistic benefits. The new tissue machine start-up is scheduled for mid-2018. GapCon tissue S.r.l. will supply an advanced tissue machine technology with Crescent Former, including stock preparation line and complete auxiliary systems such as boiler house, compressed air system, overhead cranes and mill electrification. The machine capacity is 85 tpd (toilet paper, napkins and kitchen towels).

Through the acquisition of GapCon tissue S.r.l., the PAPCEL Group has actively entered into the tissue market and gained a strong partner with a long tradition and experience in supplies not only for tissue technology, but also for the production of graphic and packaging grades.

- Mkt -
Photo

GAPCON TISSUE POKRAČUJE V ÚSPĚŠNÉM TAŽENÍ LATINSKOU AMERIKOU - NOVÝ TISSUE STROJ DO BOLÍVIE

V únoru 2017 podepsal italský GapCon tissue S.r.l. (od roku 2017 člen skupiny firem PAPCEL) smlouvu, s bolivijským výrobcem papíru firmou Copelme S.A., na dodávku nového tissue stroje (šíře stroje na navíječi 2 760 mm, pracovní rychlost 1 600 m/min.). Jedná se o „turn-key“ projekt na zelené louce. Nový stroj bude stát v nové výrobní hale, která se nachází v novém průmyslovém parku v Santa Cruz de la Sierra. Firma GapCon v projektu vystupuje jako generální dodavatel, včetně dodávek všech pomocných zařízení, montáže na místě a kompletních služeb inženýringu.

Papírna Copelme S.A., člen skupiny Grupo Mendoza de Inversiones, kterou v roce 1996 založil pan Charbel Mendoza Abs, patří k předním bolivijským výrobcům tissue se svojí značkou NACIONAL. Hlavním důvodem pro výstavbu nového tissue závodu je především záměr zvýšit objem své vyráběné produkce. Zprovoznění nového tissue stroje je plánováno v polovině roku 2018. GapCon tissue S.r.l. dodá moderní technologii tissue stroje s Crescent formerem, včetně přípravny látky a příslušenství jako je kotelna, kompresorovna, mostový jeřáb a elektrifikace papírny. Stroj bude vyrábět 85 tun papíru/den (konvenční tissue: toaletní papír, kapesníčky, kuchyňské utěrky).

Skupina firem PAPCEL, díky akvizici italské společnosti GapCon tissue S.r.l., vstoupila aktivně na trh tissue a získala silného partnera s dlouholetou tradicí v oblasti dodávek nejen pro tissue technologie, ale také pro výrobu grafických a obalových papírů.

- Mkt -


THE ITALIAN GAPCON TISSUE s.r.l. JOINED THE PAPCEL GROUP OF COMPANIES

At the end of 2016, the Czech supplier of papermaking technology carried out an acquisition of another competitor from Western Europe with the aim to strengthen its market position for production of not only tissue papers.

The Czech company PAPCEL is a leading supplier of complete technology for production of all commercially available paper grades. In the last three years, the company PAPCEL realized the acquisitions of several competing companies from Western Europe, thus significantly strengthened its market position. This year, PAPCEL plans to reach the revenues level of 1.7 billion CZK.

By the end of 2016, the Italian company GapCon tissue S.r.l. joined the PAPCEL Group of companies. Following the acquisition of the Italian group Comecart (Burgo Group), the French company ABK Machinery and the Spanish company Gorostidi, another world famous manufacturer of technology for packaging grades as well as graphic and tissue papers joined the PAPCEL Group of companies.

The Italian GapCon is an established manufacturer of paper technology with a strong customer base in Europe, Asia and Latin America. GapCon owns a number of patented technologies. When delivering tissue technology, GapCon is one of the few suppliers offering a very unique concept of Shoe press positioning in the paper machine press part. GapCon employs almost 30 employees, has a very strong team of experts with experience acquired from many investment projects worldwide, supplies the paper machines on a turn-key basis and has a team of experts in engineering, assembly and commissioning. In its history, GapCon has executed a number of paper machine installations, in particular for the production of packaging grades and tissue paper.

Through the acquisition of GapCon, the Czech company PAPCEL has expanded the team of experts, strengthening the design department and manufacturing facilities. GapCon will become the competence centre for research, development and delivery of tissue machines. The synergy of the companies will allow extending the distribution network, increase direct sales and the number of reference projects.

GapCon has gained references in paper groups and paper mills as ProGest Group, Naini Group of Industries, KMK Paper, Arjo Wiggins, Georgia Pacific, Ecopaper, etc. At the beginning of this year, GapCon has successfully commissioned a new Tissue Machine in Argentina (machine width on reel 3,450 mm).

For the first time, the Group will be introduced at the exhibition Tissue World Milan, which will be held in April 2017.

- Mkt -

Wait while more posts are being loaded