Cümə axşamı
23 iyun
Böyük tapşırıq

Çox insanlar üçün İsanın davranışlarında ən çətin başa düşülən cəhət odur ki, O, Göyə qayıtdı və müjdəçilik xidmətini insanlara tapşırdı. Biz tez-tez Onu da, özümüzü də məyus edirik, Müjdələrə əsasən deyə bilərik ki, Onun ilk ardıcılları da istisna deyildilər. Bununla belə, Məsih xidməti bizə etibar edərək, bizə olan məhəbbətini və Ona olan ehtiyacımızı nümayiş etdirir.

Mat. 28:16-18-i oxuyun. İsanın sözlərini: “Göydə və yer üzündə bütün səlahiyyət Mənə verilmişdir” (ayə 8) Dan. 7:13, 14 ilə müqayisə edin. Bu ayələr arasında nə kimi əlaqə var?


Mat. 28:19, 20-i – Mattanın müjdəsinin son ayələrini oxuyun. İsa nə deyir və bu sözlər bizim üçün nə mahiyyət kəsb edir?

Yelena Uayt yazır: “İsa göyə qalxdığı zaman, 500-ə yaxın imanlı Zeytun dağına toplanmışdı (həmç. bax. 1 Kor. 15:6). Onun müjdəni təbliğ etmək tapşırığı yalnız şagirdlərə deyil, bütün imanlılara ünvanlanmışdı”. “İnsanların xilası – yalnız əl qoyulmuş xidmətçilərin işidir deyə düşünmək, - Y. Uayt qeyd edir, - böyük yanlışdır. Səmadan ruhlanmış hər kəsə Müjdə etibar olunmuşdur. Məsihdə həyat almış hər kəs öz yaxınlarının xilası uğrunda çalışmağa dəvətlidir. İmanlılar cəmiyyəti bunun üçün yaradılmışdır, onun müqəddəs əhdlərini öz üzərimizə götürərək, bununla Məsihin həmişçiləri olmağa söz veririk” (Əsrlər arzusu, səh. 822).
Özünüz haqqında Məsihin həmişçisi olaraq tez-tez düşünürsünüzmü? Müjdənin yayılmasında daha fəal olmaq üçün hansı konkret adımları ata bilərsiniz?

Shared publiclyView activity