Çərşənbə
8 iyun
İsanın İkinci gəliş

Mattanın Müjdəsinin 24-cü fəslində İsanın bu suala cavabı verilmişdir: “Sənin zühuruna hansı əlamətlər olacaq?” (ayə 3); deməli, söhbət Məsihi qayıdışının əlamətlərindən, Onun taxta oturmasının vaxtından gedir.

İsa Öz qayıdışının ərəfəsində baş verəcək hadisələr kontekstində daha hansı xəbərdarlığı verir və bu, tarix boyunca necə baş vermişdir? Mat. 24:23-26.


Dünyəvilərin sadəcə Qalileyadan çıxmış, bir yığın ardıcılı olan səyyah təbliğçi hesab etdiyi İsa burada deyir ki, çoxları Onun adı ilə gələcəklər və özlərini Məsih kimi qələmə verəcəklər. Bunun əsrlər boyunca baş verməsi və bizim günlərimizdə də olması faktı Allah Kəlamının doğruluğunu ən gözəl şəkildə təsdiqləyir.
Mat. 24:27-31-i oxuyun. İkinci gəliş necə təsvir olunmuşdur? Məsih döndüyü zaman nə baş verir?

Çoxlarının gəlib özlərini Məsih kim qələmə verəcəkləri barədə xəbərdarlıq edən İsa Öz gəlişinin əslində necə olacağını təsvir edir.
Birincisi, İsanın İkinci gəlişi şəxsi və hərfi xarakter daşıyacaq. İsa Yer üzünə şəxsən qayıdacaq. “Rəbb Özü... göydən enəcək” bəyanatı (1 Salon. 4:16) Məsihin qayıdışını bəşəriyyət tarixində ideal və ya yeni era kimi anlamaq gərəkdiyini söyləyən fikirləri rədd edir. Onun qayıdışı göydəki şimşək kimi görünən olacaq. “Hər göz Onu görəcək” (Vəh. 1:7). Şeypur obrazları göstərir ki, bu, böyük səs gətirən bir hadisə olacaq, ölüləri oyatmaq üçün kifayət qədər yüksək səs olacaq! İlk gəlişində Məsih itaətkarlıq nümunəsi göstərmək üçün gəlmişdisə, ikinci dəfə O, Özünün və bizim bütün düşmənlərimizə qalib gəlib (1 Kor. 15:25), taxta oturmuş Padşah (Vəh. 19:16) kimi gələcək.
Dünyamızın gələcəyi bu qədər qeyri-müəyyən ikən, İkinci gəliş haqqındakı vədlərdən qüvvə və ümid əldə etməyi necə öyrənə bilərik?

Shared publiclyView activity