Çərşənbə axşamı
7 iyun
Yerusəlimin məhvi

Mat. 24:15-22-i oxuyun. İsa burada nədən bəhs edir? Ona verilmiş suala cavab verərkən necə bir mənzərə təsvir edir?

“Viranəlik gətirən iyrənç şey” söz birləşməsini adətən bir növ hörmətsizlik və ya müqəddəs olanın murdarlanması kimi başa düşürük. İsa yəqin ki, Yerusəlimin eramızın 70-ci ilində dağılmasından bəhs edir. Dünən əmin olduğumuz kimi, İsa bu hadisənin təsvirini Özünün İkinci gəlişi ərəfəsində dünyanın vəziyyətinin təsviri ilə birləşdirmişdi. “Məsih Yerusəlimi dünyanın təcəssümü kimi görürdü - öz imansızlığında, hiddətində bərkimiş və Allahın cəza hökmünə doğru sürətlə irəliləyən” (Y. Uayt. Böyük mübarizə, səh. 22).
Bununla belə hətta viranəlik şəraitində belə Rəbb mümkün olan hər kəsi xilas etməyə çan atır. Lukanın Müjdəsində İsa şagirdlərinə şəhəri viranə qalmazdan öncə tərk etməyi tapşırır: “Qoşunların Yerusəlimi mühasirə etdiyini görəndə bilin ki, onun viranə qalacağı vaxt yaxınlaşmışdır. O zaman Yəhudeyada olanlar dağlara qaçsın, şəhərdə olanlar oradan çıxsın və ətrafda olanlar oraya girməsin. Çünki bu günlər qisas günləridir ki, bütün yazılanlar yerinə yetsin” (Lk. 21:20-22).
Yerusəlimdəki məsihçilər İsanın öncədən xəbər verdiyi əlamətlərin yerinə yetdiyini görəndə, Onun tapşırdığı kimi, şəhəri tərk etdilər, yəhudilərin əksəriyyəti isə şəhərdə qaldılar və məhv oldular. Təxmin hesablamalara görə, mühasirə zamanı Yerusəlimdə bir milyondan artıq yəhudi həlak oldu, 97 mini də əsir düşdü. “Romalılar Yerusəlimin mühasirəsindən geri çəkiləndə bütün məsihçilər artıq qaçşmışdılar, tarixin qeyd etdiyinə görə, onlardan heç biri həlak olmadı. Onların sığınacağı İordan çayının şərq tərəfindəki dağətəyi bölgədə yerləşən, Qalileya gölündən təxminən 27 km cənubda Pella şəhəri old” (YGA Müqəddəs Kitab şərhləri, 5-ci cild, səh. 499).
Aldığınız xəbərdarlığa qulaq asmayıb, sonda buna görə təəssüfləndiyiniz bir vəziyyəti yadınıza salın. Niyə Allah Kəlamının təkcə gözəl vədlərinə deyil, xəbərdarlıqlarına da qulaq asmaq vacibdir?

Shared publiclyView activity