Çərşənbə
29 iyun
“Övladlarım, Məsihin surəti sizdə yaradılana qədər, sizlər üçün yenə doğuş ağrısı çəkirəm” (Qal. 4:19).

Başlanğıcda biz kamil və tam dünyada kamil və tam varlıqlar kimi yaşamaq üçün yaradılmışdıq. Təəssüf ki, günahabatma nəticəsində bu cənnət itirildi. Tanıdığımız dünya ölüm, zorakılıq, əziyyətlər, qorxu və cəhalətlə doludur. Dünyanı ilkin kamil vəziyyətinə qaytarmaq üçün xilas planı hazırlandı. Günahabatma nəticəsində itirilmiş şeyləri bərpa etmək üçün Məsih gəldi.
“Allah başlanğıcda insanı Öz bənzərində yaratdı. Ona nəcib xüsusiyyətlər bəxş etdi. İnsan sağlam düşüncəyə sahib idi və bütün qabiliyyətləri bir-biri ilə ahəng təşkil edirdi. Lakin günahabatma və onun nəticələri bu xüsusiyyətləri təhrif etdi. Günah insandakı Allah surətini təhrif etdi və demək olar ki, məhv etdi. Onu yenidən bərpa etmək üçün xilas planı düşünüldü və insana sınaqlarla dolu bir həyat verildi. Ona görə də həyatın bütün məqsədlərinin təməlində dayanan ən böyük məqsədi – başlanğıcda insana xas olan kamilliyi ona geri qaytarmaqdır” (Y. Uayt. Ağsaqqallar və peyğəmbərlər, səh. 595). Bu bərpa yeni yer və yeni göy yaradılana qədər davam edəcək olsa da, bu proses artıq bizdə başlayıb!
Qal. 4:19-u oxuyun. Paulu narahat edən şeylərdə asılı olmayaraq, o burada hansı vacib ruhani məsələyə toxundu?

İbranilərə məktubda Məsih Özü Allahın surəti – “Onun mahiyyətinin tam surəti” kimi təsvir edilmişdir (1:3). (Yəh. 14:9; 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15 ilə müqayisə edin). O, bizdə Allahın surətini bərpa etmək üçün bizimlə birləşmək istəyir. Buna razılaşsaq, Allahın surəti olan Məsih bizdə məskunlaşacaq: “Sizdə olan Məsih sizə izzətə qovuşmaq ümidini verir” (Kol. 1:27).
Onun surətinin tam bərpası İsanın İkinci gəlişi zamanı baş verəcəkdir (bax. 1 Kor. 15:49; 1 Yəh. 3:2). Bununla belə, Məsih bizdə, biz isə Onda qalanda Allahın surətinin bərpası prosesi artıq yer üzündə başlamış olur. Bu baş verdiyi müddətdə biz başqa insanları Məsihə gətirməyə can atırıq. O, bu bərpa prosesini onlarda da başlada bilər.
Bərpa prosesi bizdə artıq başlasa da, niyə həmişə yadda saxlamalıyıq ki, bu proses İsanın İkinci gəlişi zamanı tam şəkildə başa çatacaqdır?

Shared publiclyView activity