Curs intensiu per a novembre de Valencia Mitjà
35 hores. Començaran les classes el 21 de setembre.
Dilluns i Dimecres de 18:00 - 21:00.
Preu 140 euros. Matricula i material didàctic inclos.
Informat.
Photo
Shared publicly