Shared publicly  - 
 
Sombras tenebrosas: Un Burton menor
El binomi Burton-Depp ens va ensenyar la seva pitjor cara enl'irritant, histriònica i fallida adaptació d'Alicia en el país de las maravillas. Sí és cert que un
1
Add a comment...