Τα παιδιά στο http://www.betcrunchapp.com ζητούν έναν part-time SQL developer! Αν ξέρετε κάποιον που ξέρει κάποιον στείλτε εδώ: http://betcrunch.theresumator.com/apply/rzabml/SQL-Developer.html 
Shared publiclyView activity