Profile cover photo
Profile photo
Klaipėdos rajono švietimo centras
11 followers
11 followers
About
Posts

Post has attachment
Pasitikėjimas- aktuali jaunimo problema- tokia tema buvo diskutuojama gimnazijos tarybos pirmininkės mokyt. D. Vepštienės sumanytoje ir organizuotoje bendroje gimnazistų, jų tėvelių ir pedagogų popietėje. Pradėdama renginį jo vedėja mokyt. I. Juciuvienė susirinkusius supažindino su gimnazistų anketinės apklausos rezultatais, kurie buvo tarsi kelrodė žvaigždė tolimesnei diskusijai, minčių lietui. Atviras apklausos rezultatų paviešinimas vertė susimąstyti ne vieną popietės dalyvį, įsivertinti ir įvertinti kiekvieno indėlį į minimos problemos sprendimą ar abuojumą jai. Džiugina tai, kad dauguma gimnazistų išreiškė pasitikėjimą savo tėveliais, vis daugiau jų pasitiki arba siekia pasitikėti savimi, klasiokais. Jaučiamas pasitikėjimas mokytojais, klasės vadovais- apie 4 proc. apklaustųjų įvardija tai.

Svarių pastebėjimų šiuo klausimu išsakė mamos D. Radžienė, A. Žąsytienė, V. Dirgėlienė pabrėždamos, kad pasitikėjimą savimi vaikuose skiepija nuo elementarių veiksmų, suteikdamos jiems galimybę tapti kulinarais ar „ūkininkais“, pastebėjusios savo atžalose talento blyksnį vienoje ar kitoje srityje, niekad nepraeina pro šalį, dažnai, besiremdamos savo pačių patirtimi ir autoritetu įgalina sūnų ar dukrą permąstyti vertybių skalę ar dar tebebręstančius įsitikinimus. Gimnazijos direktorė L. Navickienė dėkojo mamoms už drąsą, bendruomeniškumą, bene svariausią šeimos indėlį ugdant savo vaikuose pasitikėjimą savimi, kas be pasitikėjimo tėvais vargu ar būtų įmanoma pasiekti. Kalbėjusios mokytojos I. Žemgulienė, V. Stonkuvienė, A. Dobradziejūtė, abiturientai Kristijonas, Dominykas, Lijana įvertino kiekvieno mūsų galimybes ir siekį, tiesiant kelią pasitikėjimo link, savikritiškai prisimindami įdomesnes savo gyvenimo akimirkas, kurios vertė vienaip ar kitaip pažiūrėti į savo reakciją jų metu. Renginio vedėja puikiai vadovavo diskusijai, trumpas pauzes tarp pasisakymų užpildydama „gyvais“ pavyzdžiais iš savo ar pažįstamų patirties, vedančios žmogų didžiojo pasitikėjimo link- tai ir savęs drąsinimas, savojo hobio turėjimas ar... nebijojimas klysti.

Pasitikėjimas yra sąlyga tarpusavio santykiams. Savimi ir kitais pasitikintys žmonės yra linkę bendradarbiauti. Nepasitikėjimas iššaukia nepamatuotą atsargumą, nusiteikimą, kad viskas baigsis blogai- tai savotiškas stresas. Tad jei mums trūksta pasitikėjimo tiek savimi, tiek kitais- galbūt verta to išmokti? Sako, tam daug kelių esama- tai sąžiningas ir atviras bendravimas, gebėjimas įsiklausyti į kito nuomonę (net ir nesutinkant), pažadų laikymasis, įsipareigojimų vykdymas ar nusiteikimas padėti. Ir dar: ar didžiajam PASITIKĖJIMUI pasiekti mums kartais netrukdo mumyse tūnojantys vidiniai konfliktai tarp dangaus ir pragaro? Kaip su jais susidoroti? – šiuos klausimus šiandien kryptingai ir sėkmingai sprendžia šios srities specialistai (psichologai ir pan.) . O mums belieka tikėti jais (nenuvertinant ir savo nuomonės, patirties, pavyzdžių)- būkime veikliais, turėkime tikslą, teisingai pasirinkime ir sudėliokime prioritetus, supraskim kitus- laimėsime visi, kartu ir didysis PASITIKĖJIMAS. „ Gyvenime svarbu yra ne užimti kažkieno kito, o savo vietą, ne vaikytis to, kas paklausu, prestižiška, o to, kas geriausiai leis išskleisti mano turimus talentus, kas leis pasireikšti mūsų pašaukimui...“- savo laiku sakė rusų poetas Joseph Brodsk, o psichologė E. Masalskienė yra pasakius: „ Pasitikintis savimi žmogus leidžia sau būti ir puikiu, ir nelabai... visokiu.“ Kiek šiuose žodžiuose gyvenimiškos tiesos, mūsų patirties, nuomonių sutapimo- spręskime patys, atmindami, kad mokslu vertėtų tikėti o ir meno žmonių įžvalgos vertintinos.

Adomas Neimontas, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos fizikos mokytojas
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Šįkart gimnazistų žinios įvertintos tortu

Gruodžio 1-a – ne tik kalendorinės žiemos pradžia, tai ir Pasaulinė AIDS diena. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos I-II klasių mokiniai, jų klasių vadovai buvo pakviesti dalyvauti paskaitoje, vykusioje aktų salėje. Paskaitą paruošė ir vedė grupė gimnazijos abiturientų. Mokinius konsultavo biologijos mokytoja Jolita Višinskienė.
Paskaitos dalyviai išgirdo, jog dažniausiai šia liga užsikrečia 25-40 metų žmonės. Nepaisant to, statistika rodo, jog vis dažniau AIDS suserga jaunesni - liga sparčiai plinta tarp moksleivių ir studentų. Žinodama šį faktą mokytoja dvyliktokams pasiūlė supažindinti su AIDS ir „Vaivorykštės“ pirmokus bei antrokus. Prieš paskaitai įvykstant, abiturientai parengė apklausą, pasidomėjo, ką jaunesni gimnazistai žino apie ŽIV ir AIDS. Pirmoje renginio dalyje buvo aptarti apklausos rezultatai. Paskelbtos klasės, apie tai žinančios pakankamai daug, ir tos, kurioms žinių trūksta, apie ligą pakalbėta plačiau. Taip ketvirtų klasių mokiniai ne tik pademonstravo komandinio darbo, medžiagos atrankos, pristatymo įgūdžius, bet ir suteikė progą paskaitoje išgirsti naudingą informaciją. O juk savo sveikata reikia rūpintis nuolat.
Antroje paskaitos dalyje gimnazistai žaidė žaidimą: buvo sudarytos dvi komandos - pirmokų ir antrokų. Žaidimo metu renginio vedėjai tikrino, kaip gerai pastarieji klausėsi informacijos ir ją įsiminė. Džiugu tai, jog dalyvavusieji puikiai atsakinėjo į klausimus. Už drąsą ir aktyvumą bei puikiai priimtą informaciją mokiniai-žaidimo dalyviai apdovanoti saldžiu prizu - tortu. Neužmiršti liko ir pasakaitą surengę, puikiai tiriamąją-informacinę veiklą vykdę dvyliktokai - šie taip pat mėgavosi desertu.

Greta Litvinaitė, gimnazijos informacijos sklaidos klubo narė
Nuotraukos Jolitos Višinskienės
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-12-04
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Saugesnio interneto ambasadoriaus mokymai Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje

Niekada negali būti tikras, ką naujo dar atrasi benaršydamas internete. Saugiam vaikų darbui internete turi būti skirtas ypatingas dėmesys. Pastaruoju metu žalingo turinio sklaidos internete reguliavimas yra viena iš aktualių informacinės visuomenės plėtros problemų, kurios sprendimui vis daugiau dėmesio skiriama įvairiose Europos valstybėse.

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC) vykdo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF-Telecom) dalinai finansuojamą Saugesnio interneto projektą. Vienas iš projekto uždavinių – burti bendruomenę, kuriančią geresnį ir saugesnį internetą.

2017 metų rugpjūčio 23-25 d. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ir Agluonėnų pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Daiva Kačinskienė dalyvavo saugesnio interneto ambasadorių rengimo lektorių mokymuose. O per mokinių rudens atostogas, š. m. spalio 30 d. ir lapkričio 3 d., jau vedė pirmuosius mokymus rajono mokyklų mokytojams pagal ITC akredituojamą programą „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“.

Mokymuose dalyvavo 17 informacinių technologijų ir pradinių klasių mokytojų. Kartu su mokytojais aktualias šių dienų problemas mokymuose analizavo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Žvaginienė, kuri koordinuoja informacinių technologijų mokytojų veiklą rajone.

Trečią mokymų dieną, š. m. lapkričio 22 d., mokytojai toliau tobulino savo žinias, gebėjimus ir nuostatas apie tinkamą elgesį ir galimas grėsmes internete, sužinojo daug būdų, kaip jų išvengti. Aptarė tolimesnės veiklos gaires, siekiant saugios e. erdvės ženklo mokykloje, organizuojant Saugesnio interneto dienos (2018-02-06) ar savaitės paminėjimą savo mokykloje ir rajone.

Mokytojai, baigę šiuos trijų dienų mokymus, gaus pažymėjimus, patvirtinančius, kad tapo Saugesnio interneto ambasadoriais savo mokyklose. Jie padės mokyklos bendruomenės nariams (administracijai, mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams)) spręsti saugumo internete problemas, informuos ir teiks pagalbą, susidūrus su grėsmėmis internete.

Daiva Kačinskienė, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-11-23
18 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Aptartos suaugusiųjų švietimo Klaipėdos rajone problemos ir galimybės
Lapkričio 20–26 d. Lietuvoje vyksta 18 –oji suaugusiųjų švietimo savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“. Klaipėdos rajone ši savaitė – trečioji. Ji atėjo į rajoną kartu su Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) įsteigimu.
Šį kartą savaitė mūsų rajone prasidėjo forumu „Suaugusiųjų švietimas Klaipėdos rajone: problemos ir galimybės“, į kurį neformaliojo suaugusiųjų švietimą vykdančius partnerius sukvietė Klaipėdos rajono švietimo centras. Į forumą susirinko neformalųjį suaugusiųjų švietimą įgyvendinančių partnerių atstovai iš Gargždų viešosios J. Lankučio bibliotekos, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro, Gargždų krašto muziejaus, Gargždų VVG, Klaipėdos rajono amatų centro, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriaus, Gargždų socialinių paslaugų centro, VVG „Pajūrio kraštas“, VšĮ Dovilų socialinių inovacijų centro, kaimo bendruomenės ir TAU.
Forume dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Biruta Alčauskienė, Voldimara Jasmontaitė ir Aušra Norvilienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė.

Forumo pradžioje po dalyvių susipažinimo Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė pristatė ES ir LR programinius dokumentus, kuriuose pabrėžiama mokymosi visą gyvenimą reikšmė visuomenės intelektiniam potencialui stiprinti, aktyviam pilietiškumui, asmeniniam tobulėjimui ir savirealizacijai plėtoti bei socialinei atskirčiai mažinti. Pasidžiaugta, kad rajono savivaldybė remia TAU veiklas ir skiria finansavimą bendruomenių projektams. Po trumpos mokymosi visą gyvenimą situacijos Lietuvoje apžvalgos ir 2015 m. tarptautinio PIAAC skaitymo gebėjimo, matematinio raštingumo ir problemų sprendimų pasitelkiant dokumentus tyrimo pristatymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo partneriai pateikė informaciją, ko besimokantys suaugusieji gali tikėtis 2018 m.
Regina Buivydienė, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriaus vedėjos pavaduotoja, suteikė išsamią informaciją apie bedarbių profesinio mokymo organizavimą, paramos mokymuisi priemones, profesinio mokymo teikėjų pateiktas formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, veiklas nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams. Pasak pranešėjos, pagal įgyvendinamus projektus Klaipėdos TDB Gargždų skyriuje į profesinį mokymą nukreipti 216 asmenų. Toliau forume kalbėję Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė, J. Lankučio bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė ir Gargždų VVG valdybos pirmininkė Vilma Tirevičienė išreiškė viltį, kad parengti projektai laukia ES struktūrinių fondų finansavimo. Tai tiek rajono gyventojams, tiek mokyklų mokiniams, pedagogams, vadovams ir mokinių tėvams suteiktų ir naujų kompetencijų, ir įgūdžių, įtrauktų į naujas ir įdomias veiklas, mažintų socialinę atskirtį, padėtų plėtoti savanorystę ir suartintų rajono bendruomenes. Šarūnė Petruškevičienė pasidžiaugė jau gavusiu finansavimą ir įgyvendinamu projektu „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“. Galbūt pasinaudojimas projekto teikiamomis paslaugomis kai kurių žmonių gyvenimus gerąja prasme apvers aukštyn kojomis – teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos rajono gyventojams gali padėti atrasti gyvenimo džiaugsmą ir iš naujo jį subalansuoti.
Antroje forumo dalyje buvo aptartas Klaipėdos rajono savivaldybės mokymosi visą gyvenimą plėtros 2018 – 2020 metų veiksmų planas. Forumo dalyviai buvo vieningos nuomonės, kad savivaldybėje trūksta informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinio mokymosi pasiūlą. Pasisakiusieji akcentavo, kad reikalinga bendra neformaliojo suaugusiųjų švietimo platforma ir informacinė sistema. Be to, pasigendama viešinimo apie švietimo ir tęstinio mokymosi renginius ir sėkmės istorijas. Forumo darbo grupėse konstatuota, kad tarp suaugusiųjų švietėjų trūksta bendravimo, reikalingos gerosios sklaidos konferencijos. Be to, nėra suaugusiųjų švietimo būklės ir poreikio tyrimo Klaipėdos rajone, nėra sistemingos neformaliajame suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų apskaitos, pastebima suaugusiųjų mokymosi motyvacijos stoka.
Po išsakytų problemų neformaliojo suaugusiųjų švietėjai išsiskyrė su pasiryžimu daugiau bendrauti ir padėti rajono gyventojams pajusti mokymosi galią ir žavesį.

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-11-23
47 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Klaipėdos rajono švietimo centras lapkričio 17 d. TAU klausytojams organizavo edukacinę išvyką į Tauragę. Pastaruoju metu vis daugiau žmonių ima domėtis bičių produktais ir bitininkyste, bet literatūros šiais klausimais rasti gana sunku, todėl pirmiausia senjorai vyko į Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrą. Edukacinės programos „Sveiki atvykę pas bičiulį“ metu senjorai sužinojo apie bitininkystės meną ir jo naudą, apie bičių produktus bei darbus bityne, bitininkus ir kitus su tuo susijusius dalykus. Senjorai klausėsi bitininkės pasakojimą apie bitės, margino meduolius, šoko, dainavo.
Pažintinė programa po Tauragę tęsėsi Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose bei Tauragės krašto muziejuje.
Prie Šv. Trejybės bažnyčios senjorai susitiko su kolegomis – Tauragės senjorų TAU. Susitikimą buvo pratęstas Šv. Trejybės bažnyčioje. Susitikimo metu aptartas atsakomasis Tauragės senjorų vizitas į Klaipėdos rajoną.
Gilų įspūdį senjorams paliko Tauragės Šv. Trejybės ir Evangelikų liuteronų bažnyčių kunigų pasakojimai apie krikščioniškojo tikėjimo įtaką žmogaus gyvenimui ir evangelikų liuteronų bažnyčios istoriją ir apeigas.
Gruodžio 4 d. į šią edukacinę kelionę vyks antroji TAU senjorų grupė.
Add a comment...

Post has attachment
„Vaivorykštės“ choristai – Gospel festivalio dalyviai

Lapkričio 10 – 12 dienomis Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos merginų choras kartu su muzikos mokytojomis Laima Rimkiene ir Jūrate Surbliene lankėsi Vilniuje, jau penkioliktą kartą rengiamame Gospel muzikos festivalyje, kurio viena iš organizatorių yra mums gerai pažįstama Kristina Žaldokaitė. Šiame renginyje atliekamų dainų stilius skiriasi nuo mums įprastai girdimo. Gospel giesmėmis yra šlovinamas dievas, tačiau jos nė iš tolo neprimena mūsų bažnyčios giedojimų stiliaus. Tai – labai linksma, energinga ir nuotaikinga muzika, kuria ,,užsikrečia“ ne vien tikintieji. Turbūt dėl to į, rodos, gan didelę Vilniaus Kongresų rūmų salę buvo sunku sutalpinti dar didesnę minią dalyvių, kurių skaičius siekė apie 300.

Gan ilgos repeticijos pareikalavo nemažai pastangų, kantrybės ir laiko, tačiau su šaunių dirigentų ir instrumentalistų pagalba jungtinis Gospel choras pasirodymo dieną privertė ne vieną sėdėjusį žiūrovą pakilti iš savo kėdės ir prisijungti prie giesmininkų. Didelė auditorija susirinko ne vien dėl masinio choro, bet ir dėl jam vadovavusių dirigentų bei solistų, atkeliavusių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Kasmetinio Vilniaus Gospel muzikos festivalio siela tapusi Monica Törnqvist ir Malcolm Chambers atvyko iš Švedijos, o svečias Gerald T. Smith – netgi iš pačių tolimiausiųjų Jungtinių Amerikos Valstijų. Taip pat renginio vakarą atvyko ir renginio viešnios lietuvės Monika Linkytė ir Girmantė Vaitkutė. Visa šauni komanda sukūrė įsimintiną renginį, kurį dar ilgai galės atsiminti ir gausiai susirinkusi publika, ir dalyviai.

Gospel muzikos festivalis kiekvienais metais vyksta ne tik sostinėje, bet ir mūsų krašte – Gargždų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Pavasarį planuojama surengti jau devintą tokį renginį, kuriame laukiami visi planuojantys dalyvauti ar mėgstantys gospelo muziką ir norintys jos gyvai paklausyti.

Aušrinė Tverskytė, gimnazijos informacijos klubo narė
Nuotr. J.Surblienės ir L.Rimkienės
PhotoPhotoPhotoPhoto
2017-11-16
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje keturioliktą kartą vyko Pasakorių šventė-konkursas, organizuojamas gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Daivos Toliušienės. Jai šiemet talkino IIa klasės mokiniai. Renginyje, šiemet skirtame Lietuvių kalbos kultūros metams, mokiniai sava tarme ar bendrine kalba pasakojo kažkada girdėtas istorijas, lietuvių liaudies kūrinius ar improvizavo pagal duotą situaciją.

Svečiavosi ne tik drąsiausi rajono mokyklų pasakoriai, jų mokytojai, bet ir buvę mokiniai. Štai Vytautas Barbšys jau ketveri metai kaip baigė gimnaziją, tačiau Pasakorių šventės niekad nepamiršo... Galima patvirtinti mintį, kad gyvas žodis įtaigiausias!

2017 m. Pasakore tapo gimnazijos trečiokė Vilma Lygnugarytė (mokytoja Nerija Valinčienė), žiūrovų simpatijas pelnė „Minijos“ progimnazijos šeštokas Arnas Simonaitis (mokytoja Aušra Jančauskienė) ir gimnazijos trečiokas Deividas Milaševičius (mokytoja Jūratė Buivydienė).

Zofija Vaitkuvienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytoja
Nuotraukos Gintauto Našlėno

Pasakoriai stengėsi dėl klausytojų

Nors dabar ir niūrios popietės, bet yra tokių traukos vietų, kurių net ir žvarba negeba įveikti. Vieną popietę, visai neseniai, ypatingi žmonės sugūžėjo į Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos antro aukšto fojė. Kasmetiniame, jau tradicija tapusiame Pasakorių konkurse-šventėje įspūdinga ir jauki ,,laužo“ šviesa šildė ir žiūrovus, ir dalyvius. Puikus greitakalbės ištarimas nulėmė, kada kuris pasakorius atsistos prieš klausytojus. Vieni pasilipę ant statinės (senovinės scenos), kiti atsisėdę ar šalia atsistoję porino sakmes, pasakas, nutikimus...

Kalbėtojai turėjo pasistengti, kad klausytojai juos įsimintų, o vėliau plodami išrinktų Metų Pasakorių. Žiūrovų numylėtiniais tapo Deividas Milaševičius, ,,Vaivorykštės“ IIIc klasės mokinys ir Arnas Simonaitis, ,,Minijos“ progimnazijos šeštokas. Anot Deivido, jis liko sužavėtas konkurso jaukumu, džiaugėsi galimybe pasirodyti. Mokytojų ir svečių puikiai įvertinta Vilma Lygnugarytė – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos trečiokė – ji tapo 2017 metų Pasakore ir gavo ,,Aukso puodą“.

Gimnazijos IIa klasės mokiniai ir juos palaikanti lietuvių kalbos mokytoja Daiva Toliušienė ragino visus pasivaišinti ir smagiai pabendrauti – juk gyvas žodis toks paveikus. Buvo girdėti tylūs, bet tvirti susitarimai susitikti ir kitąmet.

Saulė Rimkevičiūtė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos trečiokė
Nuotraukos Gintauto Našlėno
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-11-16
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Rajono logopedai ir pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi tarptautinėje mokslinėje- praktinėje konferencijoje
22017 m. lapkričio 11 d. Klaipėdoje, Tęstinių studijų institute, vyko Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Visuminis (holistinis)- kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje". Ši konferencija buvo skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ partneriams ir dalyviams. Konferencijoje buvo aptariami įvairūs kalbos sutrikimų prevencijos būdai, holistiniai metodai ir efektyvi pagalba vaikui, sudarant kuo palankesnes sąlygas jo kalbos plėtotei. Vyko metodinių priemonių paroda. Šiame projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Rusijos specialistai ir pedagogai, vaikai ir tėvai. Jame dalyvauja keletas mūsų rajono ugdymo įstaigų: Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, Gargždų lopšelis-darželis ,,Naminukas“, Vėžaičių lopšelis-darželis, Kvietinių mokykla-darželis, Endriejavo pagrindinė mokykla.

Konferencijoje vaizdinį pranešimą ,,Dangus griūva“ pristatė Kvietinių mokyklos-darželio logopedė Nijolė Grimalienė, auklėtojos Žydronė Mockuvienė ir Rita Daugintienė. Vėžaičių lopšelio-darželio auklėtoja Edita Grinienė pristatė vaizdinį pranešimą „Duok man ranką ,mielas drauge“. Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė skaitė pranešimą ,,Dailės raiškos priemonių panaudojimas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“. Gargždų lopelio-darželio ,,Naminukas“ logopedė metodininkė Rita Dumašienė pristatė priemonę ,,Kvėpavimo ir pūtimo pratimai“. Vėžaičių lopšelio-darželio pavaduotoja ugdymui, logopedė Tatjana Pagojienė ir logopedė metodininkė Loreta Zakarienė pristatė projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ įgyvendinimo programą 2017-2018 m. m. Kvietinių mokyklos-darželio logopedė Nijolė Grimalienė konferencijos dalyvius supažindino su jos parengtu smulkiosios motorikos ir pažintinių gebėjimų lavinimo rinkiniu ,,Rankytės darštuolytės, akytės smalsuolytės“. Konferencija sudarė puikią galimybę pasidalinti darbo patirtimi, pasisemti naujų idėjų ir jas efektyviai įgyvendinti ugdant vaikų kalbą.

Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-11-15
11 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Šių metų spalio 21–28 dienomis keturi Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos abiturientai Erikas Sokolovas, Nojus Jašmontas, Martynas Martišauskas, Eimantas Jančauskas lydimi anglų kalbos mokytojos Alinos Kalinauskienės dalyvavo Vekšės (Vaxjo) mieste Švedijoje vykusioje tarptautinėje Erasmus+ konferencijoje „Jaunimas apie migraciją ir veiklumą“ („Youth for migration and participation“), kurią organizavo Baltijos miestų sąjungos (toliau – BMS) Jaunimo miestų komisijos vice pirmininkas Karstenas Adamsenas iš Danijos. Daugiau nei penkios dešimtys šios konferencijos dalyvių bei grupių vadovų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Danijos, Švedijos bei Vokietijos turėjo galimybę dalyvauti ir tuo pat metu vykusioje XIV Generalinėje BMS konferencijoje. Gimnazistai džiaugėsi šioje konferencijoje sutikę Gargždų miesto atstoves – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą Latakienę bei Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Nijolę Gotlibienę, kuri kaip Baltijos miestų sąjungos Jaunimo miestų komisijos narė ir inicijavo gimnazistų dalyvavimą šiame renginyje.

Jaunimo konferencijos tikslas – skatinti jaunus žmones domėtis politine, socialine, ekonomine, geopolitine situacija Baltijos regiono šalyse. Jaunimo konferencijos dalyviai, dirbdami nuolat kintančiose didesnėse ar mažesnėse įvairiatautėse grupelėse, daug dėmesio skyrė diskusijoms apie lyderystės sampratą, ateities lyderius ugdančią mokyklą, veiklą jaunimo organizacijose. Ypatingo dėmesio sulaukė Susanos Rutsrom moderuojama diskusija apie vieną iš pastarųjų metų aktualijų – migraciją, ypač susijusią su karo ir ekonominiais pabėgėliais. Nors nuomonių būta įvairių, jaunimo konferencijos dalyviai vieningai sutarė, jog svarbu kritiškai vertinti masinės informacijos priemonėse pateikiamą informaciją apie pabėgėlius bei stengtis atsikratyti neigiamų visuomenėje paplitusių stereotipų.

Vienu iš didžiausių iššūkių jaunimo konferencijos dalyviams tapo dalyvavimas XIV Baltijos miestų sąjungos Generalinėje konferencijoje. Jaunieji ateities lyderiai sunkiai ir atkakliai ieškojo 7 komisijų – Jaunimo miestų, Saugių miestų, Miestų planavimo, Kultūros miestų ir kt., kurių pagrindu sistemingai veikia BMS, pateiktų probleminių klausimų sprendimų. Nors laiko buvo skirta nedaug, tik 24 valandos, jaunieji ateities lyderiai puikiai debiutavo plenariniame posėdyje „Ateities balsai“ („Voices of Tomorrow“). Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinys Erikas Sokolovas kartu su dalyviu iš Estijos Erik Mandel nagrinėjo Miestų planavimo komisijos pateiktą klausimą kaip sumažinti natūralių gamtinių išteklių sunaudojimą bei plenarinio posėdžio dalyviams siūlė atkreipti dėmesį į transporto judėjimo miestuose ribojimą, pėsčiųjų eismo zonų plėtimą, viešojo transporto sistemos atnaujinimą ir optimizavimą (vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=U2zoLRenc7I).

Jaunimo konferencijos dalyviai ne tik sunkiai dirbo, bet ir turėjo galimybę daugiau sužinoti apie konferencijoje dalyvavusias šalis. Tarpkultūrinėse vakaronėse jaunimo konferencijos dalyviai pristatė savo šalių kultūrą, mokėsi tradicinių šokių, klausėsi istorijų, mokėsi kalbų. Lietuvių delegacija trumpai pristatė savo šalies istoriją, surengė mini konkursą „Ką žinote apie Lietuvą?“ bei mokė lietuviškų greitakalbių, ypač visiems dalyviams patiko „Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“, o greičiausiai ir taisyklingiausiai sugebėję šią greitakalbę perskaityti buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Paskutinė vizito diena buvo skirta Vekšės apylinkų pažinimui. Konferencijos dalyviai atliko pažintines užduotis Vekšės mieste, lankėsi Kronebergo pilies griuvėsiuose, turėjo galimybę išbandyti rankos taiklumą žaidžiant tradicinius švedų žaidimus.

Atsisveikinti jaunimo konferencijos dalyviams buvo sunku, bet nei vienas nesakė „Viso gero“, tik „Iki pasimatymo“. O susitikti teks – tik nežinia kur. Gal kitoje konferencijoje Kaune 2019 m., o gal sprendžiant sudėtingas Baltijos miestų sąjungos problemas jau kaip šios organizacijos atstovams.

Alina Kalinauskienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojaPhoto
Photo
2017-11-15
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
„Tai, kas vyksta kultūroje, mums gali būti lemtinga“, –sako profesorius kraštietis A. Jokubaitis

Kritinio mąstymo skatintojas, filosofas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Gargždų miesto garbės pilietis Alvydas Jokubaitis susitikime su Klaipėdos rajono TAU studentais Gargžduose pakvietė senjorus atvykti į sostinę.

Norėdami kuo daugiau išgirsti ir pamatyti, jie sostinėje suplanavo aplankyti net 4 objektus. Profesorius pasitiko kraštiečius prie Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, kur dalijosi įžvalgomis apie Lietuvos šimtmetį. Vėliau laukė pažintinės ekskursijos po Valstybės pažinimo centrą, Valdovų rūmus ir Valstybės saugomų teritorijų tarnybos nacionalinį lankytojų centrą. Senjorus lydėjo Švietimo centro metodininkai Liudmila Bakanovaitė ir Julius Adomkus.

SKAITYTI VISĄ STRAIPSNĮ: http://krsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=466:tai-kas-vyksta-kulturoje-mums-gali-buti-lemtinga-sako-profesorius-krastietis-a-jokubaitis&catid=65&Itemid=728
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-11-14
26 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded