Profile cover photo
Profile photo
Trieu Nguyen
174 followers
174 followers
About
Posts

Post has attachment
NCKHSV năm 2015 - 2016
  TT Nội
dung công việc Thời
gian thực
hiện Đơn
vị thực hiện 1.         -     Triển khai kế hoạch NCKHSV đến Khoa, SV -     Tổ chức buổi nói chuyện về NCKH SV Tháng
8/2015 Tháng
08/2015 P. CTHSSV, Các Khoa, SV Cuộc thi Ý tưởng
NCKHSV : 2.     ...
Add a comment...

Post has attachment
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SHHT CỦA GV NĂM HỌC 2015 – 2016
Chào các bạn sinh viên, Dưới đây là tổng hợp: Định hướng nghiên cứu khoa học
GV- SV Năm học 2015-2016 của các Thầy Cô Khoa Kế toán. Các bạn sinh viên mong muốn tham gia NCKHSV năm học
mới,  các em dựa vào hướng nghiên cứu của
các Thầy Cô cùng định hướng với...
Add a comment...

Post has attachment
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SHHT CỦA GV NĂM HỌC 2015 – 2016
Chào các bạn sinh viên, Dưới đây là tổng hợp: Định hướng nghiên cứu khoa học
GV- SV Năm học 2015-2016 của các Thầy Cô Khoa Kế toán. Các bạn sinh viên mong muốn tham gia NCKHSV năm học
mới,  các em dựa vào hướng nghiên cứu của
các Thầy Cô cùng định hướng với...
Add a comment...

Post has attachment
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SHHT CỦA GV NĂM HỌC 2015 – 2016
Chào các bạn sinh viên, Dưới đây là tổng hợp: Định hướng nghiên cứu khoa học
GV- SV Năm học 2015-2016 của các Thầy Cô Khoa Kế toán. Các bạn sinh viên mong muốn tham gia NCKHSV năm học
mới,  các em dựa vào hướng nghiên cứu của
các Thầy Cô cùng định hướng với...
Add a comment...

Post has attachment
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SHHT CỦA GV NĂM HỌC 2015 – 2016
Chào các bạn sinh viên, Dưới đây là tổng hợp: Định hướng nghiên cứu khoa học
GV- SV Năm học 2015-2016 của các Thầy Cô Khoa Kế toán. Các bạn sinh viên mong muốn tham gia NCKHSV năm học
mới,  các em dựa vào hướng nghiên cứu của
các Thầy Cô cùng định hướng với...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Văn bản tải về
Chuẩn mực kế toán quốc tế Các văn bản liên quan đến trích lập dự phòng trong doanh nghiệp Hoá đơn chứng từ
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded