یه مک‌کار پشت فرمون نشسته بود و منتظر سبز شدن چراغ بود. چراغ که سبز شد بجای اینکه راه بیفته یهو در ماشین رو تا آخر باز کرد، ماشین عقبی داد زد: هی آقا چیکار می‌کنی؟ گفت: ببخشید چراغ سبز رو با دکمهٔ maximize اشتباه گرفتم!
قابل ذکر است که من هم توی لینوکس از تم مکی برای window border استفاده می‌کنم (که برای close و maximize و minimize دکمه‌های قرمز و سبز و زرد داره. ولی خوشبختانه من رانندگی نمی‌کنم که از این اشتباهات پیش بیاد!)
Shared publiclyView activity