Kommer Google Keep att dö lika fort som många andra nya tjänster från Google?

Genomsnittlig livslängd på 39 av Googles tjänster & API:er är 1459 dagar. Kortast är Google Lively på 175 dagar och längst iGoogle som höll igång i hela 3106 dagar. Men är Google Keep här för att stanna?

#googlekeep   #google   #googlereader  
Shared publiclyView activity