OK, Google

Vad händer när man är på en plats med flera personer och alla använder Googles produkter?

http://siggis.im/post/68324465730/okay-google-on-multiple-devices

#skynet #google
Shared publiclyView activity