Chủ đầu tư mở bán shop house lavida plus đợt đầu tiên với giá 70 tr/m2
Shared publiclyView activity