Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Mika
3 followers
3 followers
About
Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Mika's posts

Post has attachment
Domniemywa się, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania (na skutek śmierci męża albo rozwodu) lub unieważnienia, to dziecko pochodzi od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jeśli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. W przypadku gdy dziecko urodziło się po upływie 180 dnia od zawarcia małżeństwa, a przed upływem 300 dnia od jego ustania lub unieważnienia, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka. Wykazanie niepodobieństwo oznacza w tym przypadku, udowodnienie przez męża, że nie jest on ojcem np. poprzez poddanie się badaniom DNA. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: http://adwokat-mika.pl/#oferta.
Photo

Post has attachment
Zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga sporządzenia aktu notarialnego. W nim notariusz umieści zasady podziału w zależności od ustaleń poczynionych przez zainteresowanych. W akcie znajdą się również wzajemne rozliczenia. Notariusz założy również nieruchomościom księgi wieczyste, jeśli ich nie miały, lub dokona wpisów nowych właścicieli, w już istniejących. Może zaistnieć konieczność dokonania wyceny nieruchomości - dla celów podatkowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: http://adwokat-mika.pl/#oferta.
Photo

Post has attachment
Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy ze względu na ustanowienie innej osoby spadkobiercą testamentowym w praktyce zostali pozbawieni swoich praw. Jeżeli nie otrzymaliśmy należnego nam zachowku, możemy wnieść do sądu odpowiedni pozew. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: http://adwokat-mika.pl/#oferta.
Photo

Post has attachment
Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie należy do trybu nieprocesowego. Charakteryzuje je tym samym szereg odmienności, uzasadnionych głęboką ingerencją w prawo jednostki do samostanowienia i wynikającym z niej ryzykiem manipulacji wolnością drugiego człowieka. Sądami wyłącznie właściwymi do orzekania w tych kwestiach są sądy okręgowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://adwokat-mika.pl/#oferta.
Photo

Post has attachment
Instytucja prawa łaski jest jedną z prerogatyw Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wynikającą z art. 139 Konstytucji. Prezydent może zastosować prawo łaski wobec wszystkich skazanych, oprócz tych którzy zostali skazani przez Trybunał Stanu. Dokładniejsze omówienie procedury ułaskawienia znajduje się w Kodeksie postępowania karnego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://adwokat-mika.pl/#oferta. 
Photo

Post has attachment
Sposób kontaktów z dzieckiem powinien być wspólnie ustalony przez rodziców. Często zdarza się jednak, iż rodzice nie mogą albo nawet nie próbują dojść w tej kwestii do porozumienia. W takich sytuacjach możliwe jest zwrócenie się do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://adwokat-mika.pl/#oferta. 
Photo

Post has attachment
W sprawach o separację małżonków zawsze orzeka sąd. Może to uczynić w trakcie procesu sądowego. Jednak w przypadku gdy małżonkowie złożyli zgodny wniosek o separację, sąd wydaje postanowienie w postępowaniu nieprocesowym. Zapraszamy do zapoznania się z stroną: www.adwokat-mika.pl.
Photo

Post has attachment
W sprawie o alimenty sąd zasądzi je, uwzględniając usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie występuje w sprawie samodzielnie, w przeciwnym razie powództwo w jego imieniu wnosi rodzic. Zapraszamy do zapoznania się z stroną: www.adwokat-mika.pl. 
Photo

Post has attachment
Wychodząc na przeciw potrzebom tych z Państwa, którzy z uwagi na trudna sytuację materialną, nie mają możliwości uiszczenia honorarium za porady prawne, świadczę raz w miesiącu pomoc pro bono. Nieodpłatne porady prawne udzielane są wyłącznie po uprzednim umówieniu się i ustaleniu terminu wizyty w sekretariacie Kancelarii. Zapraszamy do zapoznania się z stroną: http://adwokat-mika.pl/#porady.
Photo

Post has attachment
Każda osoba fizyczna od chwili urodzenia ma zdolność sądową, to znaczy zdolność do występowania w procesie jako strona. Z reguły tej wynika, że również małoletni może być stroną procesu, a więc dochodzić na drodze sądowej realizacji swoich praw, egzekwować obowiązki innych osób względem niego, inaczej mówiąc – uprawnienia małoletniego podlegają ochronie sądowej w postępowaniu cywilnym. Zapraszamy do zapoznania się z stroną: www.adwokat-mika.pl.
Photo
Wait while more posts are being loaded