Profile cover photo
Profile photo
Alexandra Lazarova
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Номинативни вериги в текста. Кореференция
Приемаме, че
всеки знак е свързан с поне един семантичен индекс. Този индекс може да
обозначава обект или множество от обекти в света. Именните  фрази
и някои видове подчинени изречения въвеждат поне един индекс в областта на
интерпретиране на тези фрази чр...
Add a comment...

Post has attachment
Вметнати изрази
Вметнатите
изрази най-често не са конкретно свързани със самото изречение, не изпълняват
роля на части на изречението, не поясняват други части и не отговарят на
съответните въпроси. Те могат обаче до известен смисъл да пояснят изречението
като цяло. Характ...
Вметнати изрази
Вметнати изрази
bgphilology.blogspot.bg
Add a comment...

Post has attachment
Подчинено обстоятелствено изречение
Подчинено
обстоятелствено изречение изпълнява функцията на някакво обстоятелствено
пояснение по отношение на сказуемото на главното изречение. Има голямо
разнообразие от такива изречения в българския език, като е прието да се разделят на следните
10 вида: ·...
Add a comment...

Post has attachment
Подчинено определително изречение
    Подчиненото определително изречение може да се подчини на
съществително, прилагателно или местоимение. Начините за свързване са два:
съюзно и безсъюзно.    При съществително име: ·          Съюзно – NP , че да S ·          Въпросително – NP ( кой,къде,к...
Add a comment...

Post has attachment
Сказуемноопределителни изречения
Нарича се
така, защото играе роля на сказуемно определение по отношение на главното
изречение. Бива два вида: поясняващи подлога на главното изречение или
поясняващи прякото допълнение на главното изречение. ·          Първият вид по същество за разширени, ...
Add a comment...

Post has attachment
Подчинено допълнително изречение
Подчиненото
допълнително изречение изпълнява служба на допълнение по отношение на главното
изречение. Двете прости изречения – главното и подчиненото – образуват сложно
съставно изречение с подчинено допълнително изречение. По-често пояснява
сказуемото,но п...
Add a comment...

Post has attachment
Подчинено подложно изречение
Подчиненото
подложно изречение играе роля на подлог по отношение на главното. Тоест то
представлява един разширен, превърнал се в самостоятелно изречение, подлог.
Подчиненото изречение се свързва с главното с помоща на съюзните думи: който, която, което, ко...
Add a comment...

Post has attachment
Сложно съставно изречение
Всяка позиция
– част на изречението, освен с отделна дума или словосъчетание може да се
запълни и с изречение. Това не се отнася само за сказуемото, защото всяко
сказуемо е предикативно ядро. Изреченията, които се явяват в позициите на части
на изречението,...
Add a comment...

Post has attachment
Сложно съчинено изречение
Синтактичните
отношения, изразяващи равнопоставеност или подчинителност действат и в рамките
на сложното изречение. Изречение, което съдържа повече от едно предикативно
ядро (повече от едно сказуемо), е сложно изречение. Сложните изречения са два
основни ви...
Add a comment...

Post has attachment
Определено лични изречения
Определено
лични са изречения, сказуемото на които е глагол във форма за 1.л. ед.ч. или за
2.л. ед. ч., който означава говорещия, респ. слушащия. Говорещото лице се
означава с формите за 1.л. (аз, мене, ме, ми, мой), а слушащият/ слушащите с
формите 2.л. (т...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded