Profile

Cover photo
hai phuong
Attended Đại Học Thương Mại
Lives in Thành phố Hà Nội
4 followers|162,257 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN MỘT CHUYẾN ĐI ( Tống hợp)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 1) CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với t...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 1) CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi,...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
Khu du lịch Đại Nam (Phần 12)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ cónhững chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với t...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 8).
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối vớ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 11)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 9)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối vớ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI ! ( Phần 7)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối vớ...
1
Add a comment...
Have her in circles
4 people
Giang Tô Hải Linh's profile photo
Manh Tran's profile photo
Matthias Neuber's profile photo
huy le thanh's profile photo

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN MỘT CHUYẾN ĐI ! (Phần cuối )
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ cónhững chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với t...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 9)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 8).
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối vớ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 10)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 8).
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối vớ...
1
Add a comment...

hai phuong

Shared publicly  - 
 
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 6)
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN
ĐI! Trong cuộc đời của mỗi
con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng
tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè..
Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấ...
 ·  Translate
CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối vớ...
1
Add a comment...
People
Have her in circles
4 people
Giang Tô Hải Linh's profile photo
Manh Tran's profile photo
Matthias Neuber's profile photo
huy le thanh's profile photo
Work
Occupation
Kế toán
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Thành phố Hà Nội
Previously
Thành phố Bắc Ninh - Thành phố HCM
Links
YouTube
Story
Tagline
Sống ! Sống để tồn tại
Introduction
"Trăm năm trước Ta chưa có.
Trăm năm sau có cũng hoàn không.
Cuộc đời Sắc Sắc Không Không.
Trăm năm chỉ có Tấm Lòng này thôi!"
Education
  • Đại Học Thương Mại
    Kế toán
Basic Information
Gender
Female