Profile cover photo
Profile photo
Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & Lisowska s.c.
About
Posts

Roczny urlop rodzicielski dla matek pierwszego kwartału


Rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 będą mogli skorzystać z dłuższego, płatnego urlopu rodzicielskiego. Z kolei od września każda dodatkowa godzina dziecka w przedszkolu będzie kosztować złotówkę.
 
Roczny urlop rodzicielski
Roczny urlop macierzyński stał się w Polsce faktem- powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z matkami pierwszego kwartału. To oznacza, że rodzice dzieci urodzonych przed 17 marca 2013 także będą mogli skorzystać z płatnego, rocznego urlopu rodzicielskiego. - Jeśli dzisiaj stać nas na wygenerowanie pewnych środków na jeszcze jedną inwestycje, to niech to będzie inwestycja w polskie dzieci – podkreślił premier.
 
Tańsze przedszkola
Z kolei od września każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu będzie kosztować złotówkę.

Dodatkowe pieniądze na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi trafią do wszystkich
Premier powiedział, że dotarły do niego informacje o opóźnieniach w niektórych miejscach kraju w wypłacaniu dodatkowych środków rodzicom na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Szef rządu zadeklarował, że w sytuacji opóźnień w otrzymywaniu podwyższonych świadczeń w kwietniu, w maju nastąpi już ich wypłata

6-latki w szkołach
Premier zadeklarował, że w związku z wejściem w życie reformy od 2014, będę wprowadzane zmiany, które mają na celu złagodzenie procesu posyłania sześciolatków do szkół. Wśród pomysłów jest m.in. wprowadzenie limitu 25. dzieci w pierwszych klasach, a w przypadku większej liczby tworzenia dwóch lub więcej klas.
Klasy pierwsze będą również tworzone w taki sposób, aby w jednej znajdowały się dzieci starsze, a w równoległej dzieci młodsze, w celu niwelowania różnic wynikających z miesiąca urodzenia. Dodatkowo w 2014 do 1. klasy poszłyby obowiązkowe sześciolatki, które urodziły się między styczniem a lipcem, a ‘połówka’ młodszych sześciolatków obowiązkowo dopiero od 2015 r.
Add a comment...

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku

Tylko do końca 2013 roku będzie można gromadzić faktury potwierdzające wydatki za materiały budowlane, w stosunku do których przysługuje zwrot VAT. Zmiana ta wynika z najnowszego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.
Z dniem 1 lipca 2013 roku planowane jest wprowadzenie nowego programu wsparcia ludzi młodych chcących zakupić pierwsze mieszkanie. Nowy program wsparcia tzw. ,,Mieszkanie dla młodych’’ ma zastąpić funkcjonujący do końca 2012 roku program ,,Rodzina na swoim’’. Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wskazuje nie tylko zasady skorzystania z nowego programu, lecz także proponuje uchylenie stawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) – dającej możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.
Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane do końca 2018 roku
Zgodnie z zaproponowanymi w projekcie ustawy przepisami osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 roku poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych podlegających zwrotowi podatku VAT będzie miała prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 roku o zwrot części tych wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą wg. harmonogramu wskazanego w projekcie:
• wniosek od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
• wniosek od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
• wniosek od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
• wniosek od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
• wniosek od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Podatnik - osoba fizyczna będzie mogła gromadzić wydatki podlegające zwrotowi podatku VAT wyłącznie do końca 2013 roku. Natomiast samo prawo do ubiegania się o zwrotu VAT na podstawie wniosku - będzie obowiązywało do 31 grudnia 2018 roku.
Add a comment...

Nowa, wyższa kwota diety

Od 01.03.2013 w związku z nowelizacją zmieniła się wysokość diety krajowej zapisanej w rozporządzeniu, która wzrosła z dotychczasowych 23 zł do 30 zł, a także sposób wyznaczania wysokości diety, w przypadku, gdy pracownik ma już zapewnione wyżywienie.

Poprzednie przepisy przewidywały jedynie, że dieta nie przysługiwała, gdy pracownik miał zapewnione całodniowe wyżywienie. Nie wyjaśniała więc, jak postępować w przypadku, gdy pracownik miał zapewnione jedynie śniadanie lub obiad.

W myśl zaproponowanych regulacji, dieta pracownika, któremu zapewniono częściowe wyżywienie, będzie zmniejszana o koszt bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 25% diety,
obiad - 50% diety,
kolacja - 25% diety.

Przy czym warto zaznaczyć, że w przypadku korzystania pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewnione jest całodobowe bądź częściowe wyżywienie, wysokość diety podlega również obniżeniu w zależności od zakresu zapewnionego wyżywienia.

Nowe zasady obliczania należności z tytułu diet

Zmianie uległ również sposób obliczania należności powstałych z tytułu podróży krajowej. Zgodnie ze starymi przepisami należność tą obliczało się za czas od rozpoczęcia (wyjazdu), do powrotu (przyjazdu) – po wykonaniu zadania służbowego biorąc pod uwagę czas jej trwania. Od marca przepisy te zmieniły się w sposób następujący:

Jeżeli podróż służbowa będzie trwała nie dłużej niż dobę i wyniesie:

mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwała,
od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwała dieta w wysokości 50%,
ponad 12 godzin – będzie przysługiwała dieta w pełnej wysokości.

Bez zmian pozostaną zasady rozliczania podróży służbowej trwającej dłużej niż dobę. Za każdą dobę nadal będzie przysługiwała dieta w pełnej wysokości, natomiast za dobę niepełną ale rozpoczętą:

do 8 godzin – dieta w wysokości 50%,
ponad 8 godzin – dieta w pełnej wysokości

Wyższy ryczałt z tytułu delegacji

Nowe przepisy nie dotyczą jednak kwestii ryczałtów. Zostają one w zasadzie analogiczne do dotychczas obowiązujących przepisów. Na zmianę ich wysokości wpłynie jednak podwyżka diety. I tak od 1 marca 2013 roku kwoty ryczałtu kształtują się następująco:

na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej (20% diety) - 6 zł (obecnie 4,60zł),

na pokrycie kosztów noclegu (150% diety) - 45 zł (obecnie 34,50 zł).
Add a comment...

Pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych i funkcjonalnych programów INSERT GT. Dają nam one szereg możliwości, między innymi tworzenia comiesięcznego bilansu, list płac, rachunku zysku i strat, wezwań do zapłaty, deklaracji podatkowych oraz innych rozwiązań z obszaru jaki obejmują szeroko pojęte usługi księgowe.
Add a comment...

Współpraca z naszym biurem rachunkowym z Wrocławia obejmuje również doradztwo podatkowe. W jego ramach dokonywana jest skrupulatna analiza wszelkich decyzji biznesowych oraz ich ryzyka. Doradztwo podatkowe prowadzone przez nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu pozwoli poznać najlepsze rozwiązania z punktu widzenia funkcjonowania Państwa firmy.
Add a comment...

Nasze wrocławskie biuro księgowe na początku współpracy zawsze ustala podstawowe zasady związane z polityką dotyczącą takich obszarów jak księgowość. Z uwzględnieniem wymagań oraz struktury firmy naszych Klientów tworzony jest także zakładowy plan kont.
Add a comment...

Każdy klient otrzymuje dostęp do indywidualnego panelu w którym zamieszczamy wszelkie informację dotyczące podatków, płatności, zestawień itd. – o nowo zamieszczonym komunikacie informowany jest SMS-em.
Add a comment...

Oferujemy kompleksową księgowość, doradztwo podatkowe, a także obsługę kadrowo – płacową, sporządzanie analiz podmiotów gospodarczych oraz pomoc przy zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Naszą specjalnością jest obsługa spółek prawa handlowego, zarówno tych kapitałowych jak i osobowych oraz małych i dużych przedsiębiorców. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. jak również dokładamy wszelkich starań aby bezpieczeństwo danych naszych klientów było na jak najwyższym poziomie.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded