หายไปนาน หลังจากที่G+มันให้แก้ชื่อ - -''อดเข้ามาอวยพรพี่ๆเลย
Shared publiclyView activity