Profile cover photo
Profile photo
Andisheh Khalagh (‫کانون اندیشه خلاق‬‎)
54 followers -
پشت هر برند موفق یک اندیشه خلاق نهفته است.
پشت هر برند موفق یک اندیشه خلاق نهفته است.

54 followers
About
Posts

Post has attachment
این‌یک ایده تازه و خوراک مناسبی برای رسانه‌ها بود.مغازه‌های پیتزافروشی لیتل سزار هم در شروع فعالیتش در کنار پیتزا میگوی سرخ کردن ماهی سیب‌زمینی و مرغ بریان هم عرضه می‌کرد. تنها پس‌ازاینکه مؤسسین آن مایکل و ماریان ایرج فعالیت خود را به فروش پیتزا بخصوص برای صرف بیرون از فروشگاه، محدود کردند، این فروشگاه توانست به فروش غذاهای ارزان و مناسب مشهور شود.

فروشگاه‌های پاپا جانز هم در ابتدا علاوه بر پیتزا، ساندویچ، استیک پنیر ،کلاب ساندویچ، قارچ سوخاری، سالاد و حلقه‌های پیاز سرخ‌شده هم عرضه می‌کرد تنها پس‌ازاینکه جان اشناتر دایره فعالیت فروشگاه ها را بفروش پیتزا محدود کرد مغازه‌ها پیشرفت کردند. البته تصمیم‌گیری حیاتی که باعث این پیشرفت شد تمرکز پاپاجان بر تولید مواد اولیه بهتر بود. این ایده به شکل عبارت مواد اولیه بهتر، پیتزای بهتر درآمد. ایده مواد اولیه بهتر باعث جلب‌توجه رسانه، چاپ اخبار و اطلاعات و همین‌طور یک شکایت حقوقی از سوی فروشگاه رقیب، پیتزا هات شد. این شکایت باعث شد موج اطلاع‌رسانی و اخبار تا سال‌ها ادامه یابد. برای رسانه‌ها هیچ‌چیز جذاب‌تر از جدال دو رقیب کاری نیست.
http://www.yadegarigift.ir/pizza-arena-celebrities/

Post has attachment
این‌یک ایده تازه و خوراک مناسبی برای رسانه‌ها بود.مغازه‌های پیتزافروشی لیتل سزار هم در شروع فعالیتش در کنار پیتزا میگوی سرخ کردن ماهی سیب‌زمینی و مرغ بریان هم عرضه می‌کرد. تنها پس‌ازاینکه مؤسسین آن مایکل و ماریان ایرج فعالیت خود را به فروش پیتزا بخصوص برای صرف بیرون از فروشگاه، محدود کردند، این فروشگاه توانست به فروش غذاهای ارزان و مناسب مشهور شود.

فروشگاه‌های پاپا جانز هم در ابتدا علاوه بر پیتزا، ساندویچ، استیک پنیر ،کلاب ساندویچ، قارچ سوخاری، سالاد و حلقه‌های پیاز سرخ‌شده هم عرضه می‌کرد تنها پس‌ازاینکه جان اشناتر دایره فعالیت فروشگاه ها را بفروش پیتزا محدود کرد مغازه‌ها پیشرفت کردند. البته تصمیم‌گیری حیاتی که باعث این پیشرفت شد تمرکز پاپاجان بر تولید مواد اولیه بهتر بود. این ایده به شکل عبارت مواد اولیه بهتر، پیتزای بهتر درآمد. ایده مواد اولیه بهتر باعث جلب‌توجه رسانه، چاپ اخبار و اطلاعات و همین‌طور یک شکایت حقوقی از سوی فروشگاه رقیب، پیتزا هات شد. این شکایت باعث شد موج اطلاع‌رسانی و اخبار تا سال‌ها ادامه یابد. برای رسانه‌ها هیچ‌چیز جذاب‌تر از جدال دو رقیب کاری نیست.

http://www.yadegarigift.ir/pizza-arena-celebrities/
Add a comment...

سرشناسان عرصه پیتزا فروشی

سرگذشت شرکت‌هایی که به شهرت رسیدند مثال‌های مشابه بشمار دارد شرکت‌هایی که دایره تمرکز خود را کوچک کردند تا بتوانند در یک رسته جدید، اولین باشند و بعد توسط اطلاع‌رسانی، که غالباً خود مؤسس انجام می‌دهد به موفقیت رسیدند.

وقتی تام موناگان پیتزای معروف دومینوز را افتتاح کرد در کنار فرستادن پیتزا به منازل در خود فروشگاه پیتزا و ساندویچ می‌فروخت. سپس تمامی خدمات و سرویس‌های اضافی را حذف کرد و فقط به کار فرستادن پیتزا به منازل با تأسیس شعبه‌های زنجیره‌ای مشغول شد.

فرستادن پیتزا به منازل به‌تنهایی هیچ پتانسیلی برای اطلاع‌رسانی ندارد. اطلاع‌رسانی پیرامون این ایده صورت گرفت که دومینوز اولین پیتزافروشی زنجیره‌ای است که به‌صورت اختصاصی به فرستادن پیتزا پرداخته بود.

این‌یک ایده تازه و خوراک مناسبی برای رسانه‌ها بود.مغازه‌های پیتزافروشی لیتل سزار هم در شروع فعالیتش در کنار پیتزا میگوی سرخ کردن ماهی سیب‌زمینی و مرغ بریان هم عرضه می‌کرد. تنها پس‌ازاینکه مؤسسین آن مایکل و ماریان ایرج فعالیت خود را به فروش پیتزا بخصوص برای صرف بیرون از فروشگاه، محدود کردند، این فروشگاه توانست به فروش غذاهای ارزان و مناسب مشهور شود.
http://www.yadegarigift.ir/pizza-arena-celebrities/
Add a comment...

Post has attachment
کم حجم ترین و کم بهره ور ترین راه استفاده از یک ارجاع
کم حجم ترین و کم بهره ور ترین راه استفاده از یک ارجاع که به نظر بسیار زیاد اتفاق می‌افتد استفاده از یک نامه یا تماس بسیار سخت و بی‌نتیجه به آدرس نام و شماره تلفنی است که به وسیله یک دوست یا مشتری به شما داده می‌شود این زمانی است که ارجاع گم می‌شود. لطفاً خلاق باشید و از آن یک ارتباط شخصی و معنی دار بسازید.
پیش از اینکه نخستین تماس را برقرار سازید اطلاعاتی درباره ارجاع و شرکت او به دست آورید دردام گفتن یا نوشتن اینکه “اسم شما را توسط… به دست آوردم” نیفتید. این نوع جمله ها بسیار وحشتناک هستند.
در مقابل بگویید:” سلام، اسم من جفری است. شرکتم، بای گیتومر است و‌مطمئن هستم مرا نمیشناسید. مدت هاست با … (نام مشتری) فعالیت تجاری انجام میدهم و‌او فکر کرد که می توانم به همان روشی که به او کمک کردم، به شما نیز کمک کنم. فقط می خواستم خودم را معرفی کنم و آدرس شما را برای ارسال اطلاعاتی چند که فکر می کنم مفید باشند، بگیرم.

http://ranginrasaneh.com/1397/04/the-smallest-and-least-profitable-way-to-use-a-referral/

Post has attachment
کم حجم ترین و کم بهره ور ترین راه استفاده از یک ارجاع
کم حجم ترین و کم بهره ور ترین راه استفاده از یک ارجاع که به نظر بسیار زیاد اتفاق می‌افتد استفاده از یک نامه یا تماس بسیار سخت و بی‌نتیجه به آدرس نام و شماره تلفنی است که به وسیله یک دوست یا مشتری به شما داده می‌شود این زمانی است که ارجاع گم می‌شود. لطفاً خلاق باشید و از آن یک ارتباط شخصی و معنی دار بسازید.
پیش از اینکه نخستین تماس را برقرار سازید اطلاعاتی درباره ارجاع و شرکت او به دست آورید دردام گفتن یا نوشتن اینکه “اسم شما را توسط… به دست آوردم” نیفتید. این نوع جمله ها بسیار وحشتناک هستند.
در مقابل بگویید:” سلام، اسم من جفری است. شرکتم، بای گیتومر است و‌مطمئن هستم مرا نمیشناسید. مدت هاست با … (نام مشتری) فعالیت تجاری انجام میدهم و‌او فکر کرد که می توانم به همان روشی که به او کمک کردم، به شما نیز کمک کنم. فقط می خواستم خودم را معرفی کنم و آدرس شما را برای ارسال اطلاعاتی چند که فکر می کنم مفید باشند، بگیرم.

http://ranginrasaneh.com/1397/04/the-smallest-and-least-profitable-way-to-use-a-referral/
Add a comment...

Post has attachment
کم حجم ترین و کم بهره ور ترین راه استفاده از یک ارجاع
کم حجم ترین و کم بهره ور ترین راه استفاده از یک ارجاع که به نظر بسیار زیاد اتفاق می‌افتد استفاده از یک نامه یا تماس بسیار سخت و بی‌نتیجه به آدرس نام و شماره تلفنی است که به وسیله یک دوست یا مشتری به شما داده می‌شود این زمانی است که ارجاع گم می‌شود. لطفاً خلاق باشید و از آن یک ارتباط شخصی و معنی دار بسازید.
پیش از اینکه نخستین تماس را برقرار سازید اطلاعاتی درباره ارجاع و شرکت او به دست آورید دردام گفتن یا نوشتن اینکه “اسم شما را توسط… به دست آوردم” نیفتید. این نوع جمله ها بسیار وحشتناک هستند.
در مقابل بگویید:” سلام، اسم من جفری است. شرکتم، بای گیتومر است و‌مطمئن هستم مرا نمیشناسید. مدت هاست با … (نام مشتری) فعالیت تجاری انجام میدهم و‌او فکر کرد که می توانم به همان روشی که به او کمک کردم، به شما نیز کمک کنم. فقط می خواستم خودم را معرفی کنم و آدرس شما را برای ارسال اطلاعاتی چند که فکر می کنم مفید باشند، بگیرم.

http://ranginrasaneh.com/1397/04/the-smallest-and-least-profitable-way-to-use-a-referral/

Post has attachment
بیان اهداف و فلسفه خود در ابتدای کار، باعث می‌شود مشتری بالقوه راحت‌تر برخورد کند و این موضوع، جلسه را برای یک شروع خوب پایان می‌دهد، باورپذیری و احترام را بالا می‌برد و روشی برای مبادله اطلاعات معنی‌دار و ایجاد رابطه شفاف هست.
وقتی وارد دفتر کار مشتری بالقوه می‌شوید، به او بگویید که چه اهدافی دارید. بعد به‌محض اینکه نخستین علامت خرید را از مشتری دیدید، به دنبال فروش باشید.
شما برای تفکر در الگوی ایجادشده به‌وسیله دیگران پرورش‌یافته‌اید. برای موفقیت‌آمیز بودن تا اندازه ممکن، سعی کنید از این الگوهای سنتی خارج شوید. بیشتر افراد از منطقه امن خودشان خارج نمی‌شوند و بیشتر افراد به سطح موفقیتی که برای خود تعیین کرده‌اند، نمی‌رسند. متعجبم که آیا رابطه‌ای بین این دو وجود دارد؟
اتاق را برای دسر خوردن مهیا نکنید. دسر را اول بخورید! این مسئله روش خوبی برای بستن فروش است.

Post has attachment
بیان اهداف و فلسفه خود در ابتدای کار، باعث می‌شود مشتری بالقوه راحت‌تر برخورد کند و این موضوع، جلسه را برای یک شروع خوب پایان می‌دهد، باورپذیری و احترام را بالا می‌برد و روشی برای مبادله اطلاعات معنی‌دار و ایجاد رابطه شفاف هست.
وقتی وارد دفتر کار مشتری بالقوه می‌شوید، به او بگویید که چه اهدافی دارید. بعد به‌محض اینکه نخستین علامت خرید را از مشتری دیدید، به دنبال فروش باشید.
شما برای تفکر در الگوی ایجادشده به‌وسیله دیگران پرورش‌یافته‌اید. برای موفقیت‌آمیز بودن تا اندازه ممکن، سعی کنید از این الگوهای سنتی خارج شوید. بیشتر افراد از منطقه امن خودشان خارج نمی‌شوند و بیشتر افراد به سطح موفقیتی که برای خود تعیین کرده‌اند، نمی‌رسند. متعجبم که آیا رابطه‌ای بین این دو وجود دارد؟
اتاق را برای دسر خوردن مهیا نکنید. دسر را اول بخورید! این مسئله روش خوبی برای بستن فروش است.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
ساخت و اجرای حروف پلاستیک با پایه MDF
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded