Profile cover photo
Profile photo
Ibrahim Mohamed
33 followers
33 followers
About
Ibrahim's posts

Post has attachment

Post has attachment
މިއަހަރުގެ ބޮޑުޢީދާއިއެކު ތުޅާދޫ
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރުގެ ބޮޑުޢީދު
ތުޅާދޫގައި ކުރީއަހަރުތަކަށްވުރެ ފޯރި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކުރާ ތުޅާދޫ
ކައުންސިލުގެ 02 ވަނަ ފުޓްޝެލް ޗެލެންޖް 2016 ގެ އިތުރުނ...

Post has attachment
މުސްލިމުންގެ ދުސްމަނުން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ދަނޑިވަޅަށް ބަލާށެވެ.
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ ދުނިޔޭގައި އެކުވެރި ދައުލަތްތަކޭ ކިޔާ
ޖަމުޢިއްޔާއެއް ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު އުފައްދާފައި އެވަނީ ދުނިޔެ ސުލުޙަ
ކުރާށޭ ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް އަޅުގަޑުހިތުން ނެތެވެ. އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ
ޔަހޫދީންނާއި ކުރިސް...

Post has attachment

Post has attachment
ބައެއްކަންކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ ނުގެނައުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިދުވަސްވަރު ތުޅާދޫ
ކައުންސިލުން ތުޅާދޫގެ އޮޑިވެރިންނަށާއި މަސްވެރިންނަށް އަދި މަހުގެ ވިޔަފާރި
ކުރައްވާފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް ކަރުގޮހޮރު ލައްނުވާނެހާ ދުރަށް ( 50 ފޫޓު
ބޭރަށް ) އުކުމަށ...

Post has attachment
ޓީ އެސް ސީ ގެ 14 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކޮންމެއަހަރަކު
އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް
ބާއްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 18 _ 20 އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ
މިމުބާރާތުގައި 103 ބައިވެރިން ވާދަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ތުއްތު ޢުމުރު ފުރާއިން
ފެށިގެން 18 އަހަރުން މ...

Post has attachment

Post has attachment
ޓީ އެސް ސީ 14 ވަނަ ޤުރުއާން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޓީ އެސް ސީ ޤުރުއާން މުބާޜާތުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީއެވެ.  ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ބްލޫސްޓާރ ތަޅުމުގައި ކުރިއަ...

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded