Profile

Cover photo
Ibrahim Mohamed
Works at thulhaadhoomala.net
Attends thulhaadhoo school
Lives in Thulhaadhoo, North Province, Maldives
33 followers|53,458 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
2
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
Matey's products
Order for 7688966
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ. ތުޅާދޫ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާތާ ޒަމާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކިފައި ވާކަމީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެވެ. އިންސާނާއާއެކު މިދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންކަމާއި ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ސަޖުޙާ
ލިޔުނީ: އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ   01 ވަނަ ޕާޓް އުޑުމަތީގާ އެންމެ ވިލާ ރޮއްޖެއްވެސް ނެތެވެ.
މޫސުމުގެ ރީތި ހަވީރަކަށް ދުނިޔެ ފެންވަރުވަމުން ދަނީއެވެ. އުދަރެހަށް ވެރިވަމުން
ދިޔަ ކުލަތަކުން ހީވަނީ އަލަތު އަނތްބަކު އާ ކާވެންޏަށް ނަލަހައްދަނީ ހެންނެ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗު 8 – 4 އަކުން އަމިއްލަފުށި ކާމިޔާބު ކޮށްފި
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މި ބާ އަތޮޅޫގެ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ
އަމިއްލަފުށީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު 8 – 4 ލަޑުން ކާމިޔާބު
ކުރީ އަމިއްލަފުށިގެ ސްޓާފުންގެ ޓީމެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އިންތިޒާމު ކުރި މި ފުޓްބޯ...
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މި ބާ އަތޮޅޫގެ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ އަމިއްލަފުށީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު 8 – 4 ލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ އަމިއްލަފުށިގެ ސްޓާފުންގެ ޓީމެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފު އިސްވެ ހުންނަވަ...
1
Add a comment...
Have him in circles
33 people
alialyasi alyasi's profile photo
Thulhaadhoo Mala's profile photo
Mohamed Nafiu's profile photo
MrMatrixnn mhna's profile photo
Ibrahim Rasheed's profile photo
Ibrahim Rauf's profile photo
thulhaadhoomala's profile photo
Yruz Echo's profile photo
Azim Abdul Ghanee's profile photo

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ރީތީގެ ދުނިޔެ. April 13, 2016 at 1:39 am - މުނިފޫހިފިލުވުން. ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހަޒާރުމާގެ ބ.ތުޅާދޫ ޗެހެރޭޕެ ޚުޝީ ޗާޖާތީހޭ މޫނުމައްޗަށް ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތިބާގެ ދަރިންނަކީ ތިބާގެ ލޮލުގެ ފިނިކަންކަމަށް ނުވާނަމަ ...
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ. ތުޅާދޫ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާތާ ޒަމާންތަކެއް
ދުނިޔެ ދެކިފައި ވާކަމީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެވެ.
އިންސާނާއާއެކު މިދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންކަމާއި ތަކެތި ލައްވާ
އޭނާއަށް ކުރިއަރާދާނޭ...
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ. ތުޅާދޫ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާތާ ޒަމާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކިފައި ވާކަމީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެވެ. އިންސާނާއާއެކު މިދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންކަމާއި ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މި ބާ އަތޮޅޫގެ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ އަމިއްލަފުށީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު 8 – 4 ލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ އަމިއްލަފުށިގެ ސްޓާފުންގެ ޓީމެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފު އިސްވެ ހުންނަވަ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަބުގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ އާންޓީންނާއި ޕީ ޓީ އޭ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީ
އެކުލަބުގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ އާންޓީންނާއި ޕީ ޓީ އޭ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ތުލާދޫ ބްލޫސްޓާރ ގެ ޖަލްސާ
ކުރާމާލަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި އާންޓީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް
ގިނަ ކަންކަން...
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަބުގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ އާންޓީންނާއި ޕީ ޓީ އޭ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ތުލާދޫ ބްލޫސްޓާރ ގެ ޖަލްސާ ކުރާމާލަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި...
1
Add a comment...
People
Have him in circles
33 people
alialyasi alyasi's profile photo
Thulhaadhoo Mala's profile photo
Mohamed Nafiu's profile photo
MrMatrixnn mhna's profile photo
Ibrahim Rasheed's profile photo
Ibrahim Rauf's profile photo
thulhaadhoomala's profile photo
Yruz Echo's profile photo
Azim Abdul Ghanee's profile photo
Education
  • thulhaadhoo school
    present
  • kulliyyaa hithaadhoo campus
    imam cstificate level 03, 2010 - 2010
Basic Information
Gender
Male
Links
Work
Employment
  • thulhaadhoomala.net
    editor, 2011 - present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Thulhaadhoo, North Province, Maldives
Contact Information
Home
Phone
9607688966
Email
Address
liyaage