Profile cover photo
Profile photo
Mitaxx BIURO RACHUNKOWE
5 followers -
Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to gwarancja bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.
Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to gwarancja bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

5 followers
About
Posts

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
a) opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,

b) ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

d) sporządzanie bilansów, rachunków wyników,

e) sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),

f) sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym.
Add a comment...

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTU ORAZ KARTY PODATKOWEJ
Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych, które w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz z zastrzeżeniem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

a) prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,

b) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenia,

c) obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

d) dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,

e) prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,

f) zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

 

 

Prowadzenie Karty Podatkowej

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową (zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku.

a) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,

b) prowadzenie ewidencji zatrudnienia,

c) prowadzenie indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników.
Add a comment...

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
Obsługa Kadrowa

a) prowadzenie akt osobowych pracownika,

b) przygotowanie dokumentów dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą warunków zatrudnienia,

c) sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,

d) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub macierzyńskich,

e) prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,

f) obsługa kontroli PIP i ZUS.

 

Obsługa płacowa

a) sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

b) naliczanie składek ZUS i podatków,

c) sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń,

d) sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,

e) sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R,

f) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,

g) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika.
Add a comment...

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to gwarancja bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Oferta biura rachunkowego Mitaxx dopasowana jest do potrzeb naszych Klientów, dla których świadczymy usługi w takim zakresie, jakiego potrzebują i oczekują. Wiemy doskonale, jak trudno jest pogodzić prowadzenie firmy z kompleksową obsługą księgową, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Decyzja o współpracy z naszym biurem to pewność, że nad prawidłową polityką finansową firmy czuwa wykwalifikowana kadra pracowników, posiadających wiedzę finansową, księgową oraz prawną. Ponadto, pozostawiając w naszych rękach księgowość przedsiębiorstwa, otrzymują Państwo więcej czasu na rozwijanie swojej działalności.
Add a comment...

Add a comment...
Wait while more posts are being loaded