Profile cover photo
Profile photo
Ve Group - Value Engineering
Ve Group Qapıları, Müxtəlif növ qapılar, Bakıda Avropa qapıları, Sifarişlə qapılar
Ve Group Qapıları, Müxtəlif növ qapılar, Bakıda Avropa qapıları, Sifarişlə qapılar
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
YANA AÇILAN DARVAZALAR

Galvanizə dəmir lövhələrdən düzəlmiş, baglanması əks istiqamətlərdə yüklərlə təmin olunan, EN normalarına müvafiq və yanğınadavamlı yana açılan darvazalar.

TELESKOPİK DARVAZALAR

Galvanizə dəmir lövhələrdən düzəlmiş, baglanması əks istiqamətlərdə yüklərlə təmin olunan, EN normalarına müvafiq və yanğınadavamlı teleskopik darvazalar.

ŞAQULİ İSTİQAMƏTDƏ AÇILAN DARVAZALAR

Galvanizə dəmir lövhələrdən düzəlmiş, baglanması əks istiqamətlərdə yüklərlə təmin olunan, EN normalarina müvafiq və yanğınadavamlı Şaquli istiqamətdə açılan darvazalar.

90° DƏRƏCƏDƏ AVTOMATİK AÇILAN DARVAZALAR

Galvanizə dəmir lövhələrdən düzəlmiş, baglanması əks istiqamətlərdə yüklərlə təmin olunan, EN normalarına müvafiq və yanğınadavamlı 90° dərəcə avtomatik açılan darvazalar

Add a comment...

Post has attachment
YANĞINADAVAMLI PƏRDƏLƏRİ

Elektron idarə olunan yanğınadavamlı pərdələr alov içərisində olan əraziyə keçidi tam baglayar və bununla da alovun bir yerden başqa bir yerə keçməsinin qarşısını alır.

Belə pərdələr öncədən təyin edilmiş müddətə qədər müdafiəni təmin edir. Yanğınadamlı pərdələr çox nəzərə çarpmayan və yalnız lazım gəldikdə aktiv mövqedə hərəkət etdikləri üçün bir çox sənaye və ticarət obyektləri üçün daha əlverişlidir.

Yanğın pərdələri yalnız sertifikatlaşdırılmış mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmalıdır.
Add a comment...

Post has attachment
RULON TIPLI JALUZ QAPI

Rulon tipli jaluz qapılar müxtəlif forma və ölçüdə ola bilər – daxili sahələr üçün daha yüngül materialdan, təhlükəsizliyin tam həlli üçün isə daha ağır poladdan hazırlanır.

Küləyə davamlı və sərt hava şəraitinə müqavimət göstərmək üçün xüsusi örtüyə malikdir.

Sürət və sadəlik baxımından qapının əl və ya avtomatik modeldə olmasını seçmək olar.

Sizin hansı modeldən istifadə etməyinizə baxmayaraq, diyircəyin ən vacib hissəsinin mühərrik mexanizmi olduğunu unutmayın. Biz quraşdırma üçün daim ən yüksək keyfiyyətli mühərrik və mexanizmlərdən istifadə edirik
Add a comment...

Post has attachment
FIRLANAN QAPILAR

Fırlanan qapılar demək olar ki, bütün tələbləri yerinə yetirə biləcək yüzlərcə konfiqurasiyaya malıkdir.

Bu cür qapılar enerjiyə tam qənaət edən qapılar sayılır, belə ki, onlar havakeçirməyən (airlock) kimi fəaliyyət göstərərək küləyin, həddən artiq istiliyin və soyutmanın qarşısını alır. Fırlanan qapılar eyni zamanda kütləvi şəkildə insanların rahat giriş və çıxışını təmin edir.
Add a comment...

Post has attachment
AVTOMATİK FOTOSELLİ QAPILAR

Avtomatik fotosel qapılar üfiqi şəkildə sürüşdürülərək açilan qapı növüdür.

Bu cür qapıların sayəsində məkan daha işıqlı olur, avtomatik tez açılıb-bağlanma mexanizmi müəyyən sayda insanın eyni vaxtda bir-birlərinə mane olmadan giriş-çıxışına imkan yaradır.

Avtomatik açılıb-bağlanma sistemi həm təhlükəsizlik, həm də gigiyena cəhətdən cox sərfəlidir.
Add a comment...

Post has attachment
PASLANMAYAN POLAD QAPILAR

Belə qapılar davamlılıq, görünüş və xidməti özündə cəmləyir.

Sizin tələblərinizdən asılı olaraq paslanmayan polad qapılar aşağıdakı növlü ola bilər:

Yanğınadavamlı
Standart və ya xüsusi aksesuarlı
Xüsusi Akustik xüsusiyyətli
Add a comment...

Post has attachment
METAL VƏ YANĞINADAVMLI QAPILAR.

Yanğınadavamlı qapılar və onların çərçivələri yanğın zamanı insanların təhlükəsizliyində və dəymiş maddi ziyanın minimuma endirilməsində mühüm rol oynayır. Metal qapılar yanğın zamanı təhlükənin və zərərin məhdudlaşdırılmasında cox vacibdir.

Yanğınadavamlı qapılara adətən yüksək mərtəbəli binaların pilləkən meydançalarında rast gəlinir, cünki bu cür qapılar yanğın zamanı insanların təhlükəsiz vəziyyətdə binadan cıxmalarına şərait yaradır.

Yanğınadavamlı qapıların tam quraşdırılmış sistemdir.

Bağlı vəziyyətdə alovun və tüstunun ətrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün yanğınadavamlı qapılar tam yığımda yəni, qapı çərçəvəsi, metal lovhələr, üzluk, "antipanika" kilidi, digər aksesuarlar və s. bütün standartlara cavab verməlidir.

Sizin yanğına davamlı qapılarınızın tam sertifikatlaşdırılmış mütəxəssislər tərəfindən quraşdırıldığından əmin ola bilərsiniz.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded