Dear CEO,

We are the department of asian domain registration service in China. Here I have something to confirm with you. We formally received an application on January 18, 2013 that a company claimed ''VTCC Intl Company'' were applying to register"bronikowski"as their Net Brand and some "bronikowski" domain names through us.

OH NIE, MARKĘ BRONIKOWSKI NA CHIŃSKIM RYNKU?! Zainwestuję natychmiast w najlepszych, dostępnych mi, prawników: Zwykłego Wiejskiego Ptaka z Futuramy i Lionela Hutza z The Simpsons.
Shared publiclyView activity