Profile cover photo
Profile photo
CADASA.VN - ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC MỚI
61 followers
61 followers
About
CADASA.VN - ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC MỚI's posts

Post has attachment
Vật Lý Lớp 12
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Thuyết lượng tử ánh sáng

Post has attachment
Vật Lý Lớp 11
CHƯƠNG 7: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG.
Lăng kính

Post has attachment
Vật Lý Lớp 10
CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Post has attachment
 Hóa Lớp 12
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 8. Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất nhôm

Post has attachment
Hóa Lớp 11
Chương VIII. Dẫn xuất halogen- ancol- phenol
Bài 6. Luyện tập Ancol -Phenol

Post has attachment
Hóa Lớp 10
Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng HH
Bài 3. Luyện tập và kiểm tra

Post has attachment
Hóa Lớp 12
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Bài 5. Crom và hợp chất của Crom

Post has attachment
Hóa Lớp 11
Chương IX. Andehit, xeton, axit cacboxylic
Bài 3. Axit Cacboxylic & Bài tập (P1)

Post has attachment
Hóa Lớp 10
Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng HH
Bài 2. Cân bằng hóa học

Post has attachment
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Thuyết lượng tử ánh sáng
Wait while more posts are being loaded