Profile cover photo
Profile photo
CADASA.VN - ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC MỚI
59 followers
59 followers
About
Posts

Post has attachment
Vật Lý Lớp 12
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Thuyết lượng tử ánh sáng
Add a comment...

Post has attachment
Vật Lý Lớp 11
CHƯƠNG 7: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG.
Lăng kính
Add a comment...

Post has attachment
Vật Lý Lớp 10
CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
Add a comment...

Post has attachment
 Hóa Lớp 12
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 8. Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất nhôm
Add a comment...

Post has attachment
Hóa Lớp 11
Chương VIII. Dẫn xuất halogen- ancol- phenol
Bài 6. Luyện tập Ancol -Phenol
Add a comment...

Post has attachment
Hóa Lớp 10
Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng HH
Bài 3. Luyện tập và kiểm tra
Add a comment...

Post has attachment
Hóa Lớp 12
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Bài 5. Crom và hợp chất của Crom
Add a comment...

Post has attachment
Hóa Lớp 11
Chương IX. Andehit, xeton, axit cacboxylic
Bài 3. Axit Cacboxylic & Bài tập (P1)
Add a comment...

Post has attachment
Hóa Lớp 10
Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng HH
Bài 2. Cân bằng hóa học
Add a comment...

Post has attachment
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Thuyết lượng tử ánh sáng
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded