Profile cover photo
Profile photo
kheradgan خردگان
40 followers
40 followers
About
Posts

Post has attachment
فرهنگ و مذهب و هنر ایرانیان در دوره هخامنشیان
Add a comment...

Post has attachment
برای نخستین بار مجموعه ای از سخنان کوروش بزرگ + بن مایه

دوستان نشر دهید تا سخنان دروغین به کوروش بزرگ نسبت ندهند ...!!!

Www.kheradgan.ir
Add a comment...

Post has attachment
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=4084
---------------------------------------------------------------------------
**برخورد خشایارشا با زنان یونانی **

 رفتار با زنان یونانی ها

یکی از راستینگی‌ها دیگر درباره‌ی گشایش یونان ارجی است که ایرانیان به زنان یونانیان گذاشتند و به پیروی از آیین دیرینشان به زنان کشور شکست خورده دست درازی ننمودند.

سربازان ایرانی در راه لشگر کشی به یونان، دست کم یک سال و به گفتاری بیش از یک سال از زن ‌های خود دور بودند و بیشتر آنها جوان به ‌شمار می‌آمدند و در دوره‌ای از زندگی به ‌سر ‌می ‌بردند که  مردان بشدت گراینده به زن می‌شود.

زنهای یونان هم خوش اندام بودند و رخسار زیبایی داشتند، با اینهمه دیده نشده که یک افسر یا سرباز ایرانی به یک زن یونانی دست درازی کند. در سراسر روزمهانی که یونانیان پیرامون جنگ ‌های ایران و یونان نوشته‌اند، حتی یکبار هم دیده نمی‌شود که نوشته باشند که یک افسر یا سرباز ایرانی به یک زن یونانی دست درازی کرده باشد، چنانچه پیشتر هم نمارش نموده ام، در روال باستان، هنگامی که ارتش پیروز درون کشوری میشد همانسان که دارایی‌های مردمان شکست خورده را از آنِ خود می‌دانستند، زن ‌های آن شهروندان را نیز هم از آنِ خود می‌دانستند و آنها را نیز به تاراج می بردند.

 وانگهی ایرانیان زمانه هخامنشی آنقدر پیشرفته، با فرهنگ و پابسته به ارج نهی و بزرگ داشت زنان بودند، که هرگز به اندیشه تاخت و تاز به یک کشور به انگیزه دست یابی به زن‌ های مردمان شکست خورده نبودند ..... و ادامه


ادامه نوشته را در پیوند زیر بخوانید :

---------------------------------------------------------------------------

لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=4084
---------------------------------------------------------------------------

خردگان  -  پایگاه گسترش و آشنایی به فرهنگ و تاریخ ایران زمین  -

www.kheradgan.ir

Post has attachment
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=4084
---------------------------------------------------------------------------
**برخورد خشایارشا با زنان یونانی **

 رفتار با زنان یونانی ها

یکی از راستینگی‌ها دیگر درباره‌ی گشایش یونان ارجی است که ایرانیان به زنان یونانیان گذاشتند و به پیروی از آیین دیرینشان به زنان کشور شکست خورده دست درازی ننمودند.

سربازان ایرانی در راه لشگر کشی به یونان، دست کم یک سال و به گفتاری بیش از یک سال از زن ‌های خود دور بودند و بیشتر آنها جوان به ‌شمار می‌آمدند و در دوره‌ای از زندگی به ‌سر ‌می ‌بردند که  مردان بشدت گراینده به زن می‌شود.

زنهای یونان هم خوش اندام بودند و رخسار زیبایی داشتند، با اینهمه دیده نشده که یک افسر یا سرباز ایرانی به یک زن یونانی دست درازی کند. در سراسر روزمهانی که یونانیان پیرامون جنگ ‌های ایران و یونان نوشته‌اند، حتی یکبار هم دیده نمی‌شود که نوشته باشند که یک افسر یا سرباز ایرانی به یک زن یونانی دست درازی کرده باشد، چنانچه پیشتر هم نمارش نموده ام، در روال باستان، هنگامی که ارتش پیروز درون کشوری میشد همانسان که دارایی‌های مردمان شکست خورده را از آنِ خود می‌دانستند، زن ‌های آن شهروندان را نیز هم از آنِ خود می‌دانستند و آنها را نیز به تاراج می بردند.

 وانگهی ایرانیان زمانه هخامنشی آنقدر پیشرفته، با فرهنگ و پابسته به ارج نهی و بزرگ داشت زنان بودند، که هرگز به اندیشه تاخت و تاز به یک کشور به انگیزه دست یابی به زن‌ های مردمان شکست خورده نبودند ..... و ادامه


ادامه نوشته را در پیوند زیر بخوانید :

---------------------------------------------------------------------------

لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=4084
---------------------------------------------------------------------------

خردگان  -  پایگاه گسترش و آشنایی به فرهنگ و تاریخ ایران زمین  -

www.kheradgan.ir
Add a comment...

Post has attachment
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3894
---------------------------------------------------------------------------
* جنگ ذوقار *
اگرچه معمول است که جنگ اول اعراب را با ایران مقارن این زمان جنگ قادسیه می دانند , ولیکن هرگاه اثرات جنگ را در نظر می گیریم جنگ اول آنها با ایرانی ها جنگ ذوقار است .

کیفیات این جنگ این چنین است که خسرو پرویز در زمان قشون کشی به روم شنید که نعمان ملک حیره دختر بسیار وجیه ای داشت و خواست با او ازدواج کند , ولی نعمان از جهت دسیسه ای که شده بود راضی نشد .
خسرو در غضب شده , درصدد برآمد سپاهی برای تنبیه او بفرستد . نعمان همین که از قضیه آگاه شد , نزد طایفه شیبانی رفته , دارایی خود را به رئیس آن سپرد و نزد خسرو آمد که پوزش بخواهد , ولی خسرو نپذیرفت و او را بکشت .
پس از آن خسرو از رئیس شیبانی ها خواست که تمام اموال نعمان را تسلیم کند و او امتناع کرد. خسرو قشونی مرکب از ایرانی و عرب به عده چهل هزار نفر حرکت داد تا امر اورا اجرا نماید.

بین قشون ایران و اعراب چند دفعه جنگ شد و بالاخره در جنگ ذوقار اعرابی که در قشون ایران بودند فرار کردند و سپاهیان ایرانی شکست خورده معدوم شدند .
این جنگ اگرچه کوچک بود ولی اثرات مهم داشت , چون اعراب برای نخستین بار دانستند که با حملات بی باکانه می توان قشون منظم ایران را در هم شکست ( تاریخ این جنگ را نلدکه بین 604 و 610 دانسته , ولی برخی از محققین دیگر 611 نوشته اند )
---------------------------------------------------------------------------
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3894
---------------------------------------------------------------------------
خردگان  -  پایگاه گسترش و آشنایی به فرهنگ و تاریخ ایران زمین
---------------------------------------------------------------------------
www.kheradgan.ir

Post has attachment
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3894
---------------------------------------------------------------------------
* جنگ ذوقار *
اگرچه معمول است که جنگ اول اعراب را با ایران مقارن این زمان جنگ قادسیه می دانند , ولیکن هرگاه اثرات جنگ را در نظر می گیریم جنگ اول آنها با ایرانی ها جنگ ذوقار است .

کیفیات این جنگ این چنین است که خسرو پرویز در زمان قشون کشی به روم شنید که نعمان ملک حیره دختر بسیار وجیه ای داشت و خواست با او ازدواج کند , ولی نعمان از جهت دسیسه ای که شده بود راضی نشد .
خسرو در غضب شده , درصدد برآمد سپاهی برای تنبیه او بفرستد . نعمان همین که از قضیه آگاه شد , نزد طایفه شیبانی رفته , دارایی خود را به رئیس آن سپرد و نزد خسرو آمد که پوزش بخواهد , ولی خسرو نپذیرفت و او را بکشت .
پس از آن خسرو از رئیس شیبانی ها خواست که تمام اموال نعمان را تسلیم کند و او امتناع کرد. خسرو قشونی مرکب از ایرانی و عرب به عده چهل هزار نفر حرکت داد تا امر اورا اجرا نماید.

بین قشون ایران و اعراب چند دفعه جنگ شد و بالاخره در جنگ ذوقار اعرابی که در قشون ایران بودند فرار کردند و سپاهیان ایرانی شکست خورده معدوم شدند .
این جنگ اگرچه کوچک بود ولی اثرات مهم داشت , چون اعراب برای نخستین بار دانستند که با حملات بی باکانه می توان قشون منظم ایران را در هم شکست ( تاریخ این جنگ را نلدکه بین 604 و 610 دانسته , ولی برخی از محققین دیگر 611 نوشته اند )
---------------------------------------------------------------------------
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3894
---------------------------------------------------------------------------
خردگان  -  پایگاه گسترش و آشنایی به فرهنگ و تاریخ ایران زمین
---------------------------------------------------------------------------
www.kheradgan.ir
Add a comment...

Post has attachment
بررسی اوضاع اعراب پیش از حمله به ایران

لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3624
----------------------------------------------------------------------
* بررسی اوضاع اعراب پیش از حمله به ایران***
شبه جزیره عربستان از عهد بسیار قدیم دفعه ای در هر چند قرن مردمانی از خود بیرون داده که ممالک مجاور را گرفته و دولت هایی تشکیل نمودند . مانند مردم سامی نژاد که در عهد بسیار قدیم به مملکت سومری ها و اکدی ها هجوم آوردند و دولت هایی در راس خلیج پارس و در بین النهرینتاسیس نمودند و کلدانی ها که بعد از آنها به بین النهرین آمدند و آرامی ها که در قرن سیزدهم به بابل و آسور حمله برده ,بعد به شامات رفتند .
بعد از آنها نوبت به اعراب رسید . اینها هم از دیر زمانی به طرف سوریه وکلده قدیم و بین النهرین متوجه شده , دولت های کوچکی در عربستان شمالی مجاور سوریه و فرات تشکیل نموده بودند .( مانند حیره , غسان و غیره )
در کلده قدیم و بین النهرین هم محل های عرب نشین زیاد بود , ولی نهضت واقعی و بزرگ اعراب به خارج شبه جزیره عربستان بعد از طلوع اسلام , یعنی از ربع دوم قرن هفتم میلادی شروع شد .
مسلمین در این نهضت بزرگ خود با دو دولت نامی آن زمان مواجه شدند . دو دولتی که دو آقای دنیای آن روز بودند (1)
یکی امپراتوری روم و دیگری امپراتوری شاهنشاهی ایران ( ساسانیان )
و....... ادامه نوشته را در پایگاه خردگان بخوانید
---------------------------------------------------------------------------
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3624
---------------------------------------------------------------------------
خردگان - پایگاه گسترش و آشنایی به فرهنگ و تاریخ ایران زمین -
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
لینک نوشته : http://kheradgan.ir/?p=3222
--------------------------------------------------------------------------
* بررسی مرگ کوروش بزرگ *
در مورد پایان زندگی کوروش بزرگ روایت‌های یک‌دستی وجود ندارد. تنها نکته‌ی روشن و قطعی در این مورد به زمان مرگ او مربوط می‌شود. زمان تقریبی درگذشت کوروش بزرگ را می‌توان بر مبنای کتیبه‌هایی تشخیص داد که به دوران او یا کمبوجیه به عنوان مرجع تاریخ اشاره می‌کنند. آخرین کتیبه‌هایی که در میان‌رودان کشف شده‌اند و تاریخ را از زمان تاجگذاری کوروش بزرگ می‌شمارند عبارتند از لوح بورسیپا (۱۲ سپتامبر/ حدود ۲۳ امرداد ۵۳۰ پ.م.) و کتیبه‌ی بابل (۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهریور ۵۳۰ پ.م.). اما یک لوح دیگر از کیش هم هست که به سالِ کوروش نوشته شده و تاریخ ۱۳ آذر (۴ دسامبر) را بر خود دارد، هرچند اعتبار و درست خوانده شدن‌اش جای تردید دارد. نخستین الواحی که به تاریخ سلطنت کمبوجیه نوشته شده‌اند، دو متن بابلی هستند که در ۹ شهریور (۳۱ اوت) و ۱۳ آذرماه (۴ دسامبر) ۵۳۰ پ.م. نوشته شده‌اند.(۱)
بر این مبنا می‌توان حدس زد که در اوایل شهریور ۵۳۰ پ.م. کوروش درگذشته (۲) و پسر بزرگش به جای او بر تخت نشسته است.و....... ادامه نوشته را در پایگاه خردگان بخوانید\r
--------------------------------------------------------------------------
لینک نوشته :   http://kheradgan.ir/?p=3222
--------------------------------------------------------------------------
خردگان  -  پایگاه گسترش و آشنایی به فرهنگ و تاریخ ایران زمین  -  www.kheradgan.ir
admin
admin
kheradgan.ir
Wait while more posts are being loaded