Profile cover photo
Profile photo
TIA TEEDEE
49 followers
49 followers
About
TIA's interests
View all
TIA's posts

Post has attachment
การสื่อสาร
อบรมการสื่อสาร ความหมายการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ  การพูดให้กำลังใจ ศิลปการพูด การพูดดี                                          การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย                               ...

Post has attachment
ไทยแลนด์ 4.0
ไทยแลนด์ 4.0 เรื่องที่เราต้องรู้        เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 เป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้และต้องเตรียมตัวกัน หลายท่านบอกว่าเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นแล้ว และบางเรื่องเกิดขึ้นแล้ว กำลังกลืนกินท่านหรือท่านจะยอมให้มันกิน       เรามารู้เรื่อง...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Patronage system breeds malaise in the monkhood
Patronage system breeds malaise in the monkhood By Phra Paisal Visalo         The problems surrounding the Dhammakaya temple and its abbot
Dhammachayo are serious in themselves. But they also reflect larger and
more acute malaises in the Thai Buddhist c...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
สวดมนต์ข้ามปี ประโยชน์ของการสวดมนต์
สวดมนต์ข้ามปี ประโยชน์ของการสวดมนต์ ประโยชน์ของการสวดมนต์ ข้อมูล       ก่อนจะสิ้นปีของทุกปี คือระหว่างรอยต่อปีเก่า กับปีใหม่ กลายเป็นที่นิยมของเหล่าชาวพุทธกันคือการไปวัดไปวา แล้วสวดมนต์ข้ามปีกัน  การสวดมนต์ข้ามปี หรือการสวดมนต์ทั่วไป สวดอย่างไรถึงจะได้ประโย...
Wait while more posts are being loaded