Profile cover photo
Profile photo
ငပ်င္း ေထြ
22 followers
22 followers
About
ငပ်င္း's posts

I'm learning Java programming skills with AIDE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aide.ui

Post has attachment
သိရီပတိဇာတာမ်ား စုစည္းရာ
ဇာတာအမွတ္စဥ္(၁)

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

သမၺႏၶ
သမၺႏၶ ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္မႈ ေပါင္းစပ္မႈ ဖက္တြယ္မႈကို ဆိုလိုသည္။ ၿဂိဳဟ္တိုက္ သမၺႏၶသည္ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္ယွဥ္တဲြမႈကို ဆိုလိုသည္။
''ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သမၺႏၶ (၇) မ်ိဳး''
(၁) လဲႊေျပာင္းေနက၊ ပထမ
(၂) ျပန္လွန္ျမင္က၊ ဒုတိယ
(၃) တစ္ဖက္ျမင္က၊ တတိယ
(၄) ပူးယွဥ္ေနၾက၊ စတုတၳ
(၅) ကိန္းအိမ္ေနၾက၊ ပဥၥမ
(၆) ၾတိေကာဏ၊ ဆ႒မ
(၇) နကၡတ္တူက၊ သတၱမ စသည္ျဖင့္ ဖလဒီပီတာ စေသာက်မ္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

(၁) လဲႊေျပာင္းေနက၊ ပထမ
ပရိ၀တၱန သမၺႏၶဟုလည္း ေခၚဆို သည္။ အိမ္ခ်င္းလဲလွယ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္ ႏွစ္လံုးသည္ တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး ဆက္သြယ္မႈရိွၾကသည္။ ဥပမာ-မိႆရာသီ တြင္ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္ရပ္တည္၍ သိဟ္ရာသီ တြင္ ၃ဂၤါရပ္တည္ပါက ပထမ သမၺႏၶျဖစ္ သည္။ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ၃ဂၤါပိုင္ မိႆ ရာသီတြင္ရပ္၍ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္၁ေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီတြင္ ရပ္တည္၍ ပိုင္ရွင္ အခ်င္းခ်င္း အိမ္ခ်င္းလဲႊ ေျပာင္းေနၾက သည္ကို ဆိုလိုသည္။
၁ေႏြၿဂိဳဟ္အေၾကာင္း ေဟာဆိုပါက ပိုင္ရွင္၃ဂၤါႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို ထည့္သြင္း ေဟာဆိုရမည္။ ၃ဂၤါအတြက္ ေဟာဆိုပါကလည္း ၁ေႏြႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကိုပါ ထည့္သြင္း ေဟာဆိုရေပမည္။ ထိုနည္းတူ ၁ေႏြ ၃သာေဟာဆိုပါက သမၺႏၶျပဳ ထားေသာ ၃ဂၤါအေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဟာဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွၾကေလ သည္။

၂တန္႔ ၁၀တန္႔ ပရိ၀တၱနသမၺႏၶ ၂ တန္႔၊ ၁၁တန္႔ ပရိ၀တၱနသမၺႏၶ

၇ တန္႔ ၁၀ တန္႔ ပရိ၀တၱနသမၺႏၶ ၇ တန္႔ ၁၁တန္႔ ပရိ၀တၱနသမၺႏၶ

ဤသမၺႏၶကို ဘာ၀တြင္ ေဟာဆို ပါက သတိျပဳရန္မွာ ပဥၥတာၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၃ဂၤါ၊ ၄ ဟူး၊ ၅ ေတး၊ ၆ ၾကာႏွင့္ စေနတို႔သည္ ဒိြရာသီဓိပတိ =၂ အိမ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ သမၺႏၶျပဳ ရာ ဘာ၀တို႔ကိုသာ စဥ္းစားရန္ လိုသည္။

(၂) ျပန္လွန္ျမင္က ဒုတိယ
ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး အျပန္အလွန္ျမင္ၾကေသာ္ ထိုၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုးသည္ သမၺႏၶျပဳၾက သည္ကို ဆိုလိုသည္။
ၿဂိဳဟ္အားလံုးသည္ မိမိသမသတ္ = ၇ တန္႔ (၁၈၀ံ)ရိွ ရာသီ၊ ဘာ၀ၿဂိဳဟ္ တို႔ကို အားအျပည့္ျမင္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သမသတ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္းသည္ အျပန္အလွန္ ျမင္ၾက၍ အခ်င္းခ်င္း သမၺႏၶျပဳၾကသည္။

၁ ေႏြၿဂိဳဟ္၏ သမသတ္တြင္ တည္ရိွေသာ ၂လၤာ ၃ဂၤါစေနၿဂိဳဟ္တို႔ သည္ ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ျမင္ေနၾက၍ ၁ ေႏြႏွင့္ ၃ဂၤါမလား စေနတို႔ သမၺႏၶျပဳၾကသည္။
၃ဂၤါ၊ ၅ေတး၊ စေနတို႔သည္ အထူး ျမင္ၾကသည္။ ၃ ဂၤါသည္ ၄ တန္႔ ၈တန္႔
၅ ေတးသည္ ၅ တန္႔ ၉ တန္႔
စေနသည္ ၃ တန္႔ ၁၀ တန္႔ကို အထူးျမင္ၾကသည္။
အထူးျမင္ေသာ ၃ဂၤါႏွင့္ စေန သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း အျပန္အလွန္ ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။

မိႆရာသီတြင္ ရပ္ေသာ ၃ဂၤါ ၿဂိဳဟ္သည္ စေနၿဂိဳဟ္ကို ၄ တန္႔အထူး ျမင္ျဖင့္ ျမင္သည္။ ကရကဋ္ရာသီရပ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ကို ၁၀ တန္႔ အထူးျမင္ျဖင့္ ျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၃ဂၤါႏွင့္ စေနသည္ အျပန္အလွန္ျဖင့္ ေနၾက၍ သမၺႏၶျပဳၾကသည္။

(၃) တစ္ဖက္ျမင္က တတိယ
အထူးျမင္ၿဂိဳဟ္တို႔ကသာ က်န္ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ျမင္ၾက၍ အျမင္ခံရေသာ ၿဂိဳဟ္က အထူးျမင္ၿဂိဳဟ္ကို ျပန္လွန္ မျမင္ျခင္းသည္ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ ျဖစ္သည္။

မိႆရာသီရိွ ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္ကို ကန္ ရာသီရိွ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္က (၈)တန္႔ အထူးျမင္ ေသာ္လည္း ၁ ေႏြက ျပန္မျမင္၍ ၃ဂၤါ သည္ တစ္ဖက္ျမင္၍ သမၺႏၶျပဳသည္။
ထိုနည္းတူ မကာရ ၃ဂၤါသည္ ၄တန္႔အျမင္ျဖင့္ ၁ေႏြကို အထူးျမင္ ေသာ္လည္း ၁ ေႏြက ျပန္မျမင္၍ ၃ဂၤါ သည္ တစ္ဖက္ျမင္၍ သမၺႏၶျပဳသည္။


၅ ေတး၏ ၅ တန္႔ ၉ တန္႔ တစ္ဖက္ျမင္သမၺႏၶ


စေန၏ ၃ တန္႔ ၁၀ တန္႔ တစ္ဖက္ျမင္သမၺႏၶ


စေန၏ ၃တန္႔ ၁၀တန္႔တစ္ဖက္ျဖင့္ သမၺႏၶ
Wait while more posts are being loaded