Profile cover photo
Profile photo
สมาพันธ์ช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
58 followers
58 followers
About
สมาพันธ์ช่าง's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การบริหารงานช่างอย่างมืออาชีพ และการบริหารงานท้องถิ่นสู่ยุค Thailand 4.0"
  สมาพันธ์ช่างฯ ขอเชิญอบรมหลักสูตร  "การบริหารงานช่างอย่างมืออาชีพ และการบริหารงานท้องถิ่นสู่ยุค Thailand 4.0"  ในวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 60 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.  เนื้อหาสำคัญดังนี้ 1.ถาม ตอบ ปัญหาด้านช่าง กับอ.ผู้มีความรู้และเทคนิคงานช่างจากช...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
บรรยากาศการอบรม รุ่นที่ 4 พัทยาใต้
อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ที่พัทยาใต้ >>> เปิดชม <<<

Post has attachment
มท.1 ลงนามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกของท้องถิ่น
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก ของท้องถิ่น มท.1 ลงนามแล้ว ส่วนแนวทางการคัดเลือก ต้องรอกฏหมายลูก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อีกที
Wait while more posts are being loaded