(...) kad Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministrės 1996 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.153 „Dėl organizacinio tvarkomojo reglamento „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas STR 1.02.01:1996“ patvirtinimo“ patvirtinti „Bendrosios nuostatos ir atestavimo tikslai“ būtų pakeisti taip, kad vienos iš visuomeninių organizacijų – Lietuvos architektų sąjungos, patvirtinti Architekto profesijos etiniai principai nebūtų vienu iš kriterijų, sprendžiant architekto atestato panaikinimo klausimą.
Shared publicly