Pasiūlymai dėl LAR statuto keitimo:

Esamas - 17.6. Asmeniškai dalyvauti, nustatyta tvarka svarstant jo veiklą;
Siūlomas- 17.6. Asmeniškai dalyvauti ir teikti pasiūlymus, inicijuoti klausimų svarstymą visuose Rūmų valdymo ir kitų organų surinkimuose, ir darbinėse grupėse,

Esamas- 34. Rūmų gautos pajamos, įskaitant pelną, naudojamos jų Statute nustatytiems veiklos tikslams siekti.
Siūlomas- 34. Rūmų gautas pelnas naudojamas išskirtinai LAR narių narystės mokesčiams kompensuoti. Bet koks kitoks pelno naudojimas nėra galimas.

Rokas Mazuronis

Pilnas statuto tekstas:
http://www.architekturumai.lt/rumu-nariams-pristatomas-naujas-statuto-projektas/
-
votes visible to Public
63%
Pritariu
38%
Nepritariu
0%
Nesvarbu
Shared publicly