Lietuvos architektų rūmų architektams

Dvidešimt septynerius nepriklausomybės metus kūrėme Lietuvai. Turime ją formoje ir idėjose, tokią kiek patys galime ir sugebame. Taigi artėjant LAR visuotiniam susirinkimui, mes visi turėsime nuspręsti kaip dirbsime toliau. LAR yra projektuojančių, kuriančių architektų praktikų organizacija, veikianti savireguliacijos principais. Būtent apie esminius principus kviečiu Jus LAR rūmų susirinkime aktyviai diskutuoti ir priimti reikiamus sprendimus.
Mano kreipimosi ir siūlymo esmė yra ta, kad architektai dirbantys valstybės ir savivaldos institucijose negalėtų būti renkami į jokius LA rūmų valdymo, atestavimo, priežiūros ir profesinės tarybos organus. Suprantu ir gerbiu valstybės ir savivaldų architektų darbą. Didžia dalimi, tai architektai profesionalai, turintys patirties, formuojantys miestų ir visos Lietuvos veidą. Bet ...
Bet dirbantiems valdiškame darbe architektams derėtų ir patiems apsispręsti ir nesikišti į projektuojančių praktikų kolegų veiklą. Asmuo – architektas, vykdantis valstybės ar savivaldos jam deleguotas funkcijas, turėtų tik kvalifikuotai administruoti projektavimo procesą pagal LR įstatymo raidę. Taip yra daugelyje vakarų Europos šalių. LAR valdymo organai ir profesinės tarybos spręstų architektūrinės ir teritorijų planavimo kokybės klausimus. Valstybės ir savivaldos tarnautojų kišimasis į kūrybinį ir autorinį procesą būtų eliminuotas. Šių sistemų atskyrimas ir nesubendrinimas būtų etiškas ir pagrįstas visomis prasmėmis. Tai būtų aiškus, sisteminis požiūris į architektūrinį kūrybinį procesą, projektų parengimą, projektų derinimą bei projektų realizaciją.
Šis pasiūlymas yra oficialiai teikiamas LAR visuotiniam susirinkimui pritarti.
Prašau LAR pirmininkę Daivą Bakšienę, informuoti architektų visuomenę apie šį pasiūlymą www.architekturumai.lt tinklapyje bei pagal galimybes elektroniniu paštu.

Pagarbiai,
Architektas Darius Jakubauskas
-
votes visible to Public
100%
Pritariu
0%
Nepritariu
Shared publicly