Profile cover photo
Profile photo
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Pacienti a ich blízki v banskobystrickej FNsP F. D. Roosevelta budú prvými na Slovensku, ktorí budú môcť hľadať pomoc aj v špecializovanej pacientskej poradni. V rámci pilotnej fázy projektu siete pacientskych poradní im práve tu od 5. septembra poradia, ako si uplatniť svoje práva nielen priamo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale napríklad aj v sociálnej oblasti.

Post has attachment
Počas víkendu 10.-11. júna 2017 sa v kinosále Múzea SNP konala aj prednášková časť prvých Banskobystrických dní anestézie (BBDA), ktoré nadväzujú na formát niekoľkých úspešných ročníkov Banskobystrických dní pediatrickej anestézie.

Post has attachment
Zvládnutie kritických a raritne sa vyskytujúcich situácii pri operačných výkonoch trénovali v dňoch 10.-11. júna 2017 vo FNsP F.D.Roosevelta anestéziológovia z niekoľkých nemocníc Slovenska. Nezachraňovali však reálneho pacienta, ale figurínu, ktorej zlyhávanie životných funkcií simuloval počítač.

Post has attachment
V roku 2016 dosiahlo Perinatologické centrum vo FNsP F.D.Roosevelta spomedzi všetkých centier v SR najnižšie promile novorodeneckej úmrtnosti a je právom považované za jedno z najlepších centier v SR.

Neonatologická klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta spolu s Gynekologicko – pôrodníckou klinikou SZU tvoria jedno zo šiestich Perinatologických centier na Slovensku. Centrum dlhodobo dosahuje výborné výsledky v starostlivosti o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov.

vybaveniu a metodikám posunula hranica životaschopnosti predčasne narodeného dieťaťa na ukončený 24. týždeň a 450 g pôrodnú hmotnosť.

Post has attachment
Sestra Denisa Panicová z Neonatologickej kliniky SZU pri FNsP F.D.Roosevelta získala ocenenie Purpurové srdce, ktoré udeľuje Občianske združenie Malíček sestrám z perinatologických centier. Ocenenie si prevzala z rúk bývalej premiérky Ivety Radičovej, počas benefičného večera organizovaného združením pri príležitosti novembrového Medzinárodného dňa predčasne narodených detí.

Post has attachment
Rádiológovia z FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica ako prví na Slovensku vykonali unikátny zákrok, rádioembolizáciu nádoru pečene. Za prísnych bezpečnostných opatrení aplikovali prvým dvom pacientom mikroskopické rádioaktívne častice, ktoré cielene zničia nádor, bez postihnutia okolitých orgánov.

Doc.MUDr. Vladimír Donáth, CSc., prednosta II. Neurologickej kliniky SZU bol ocenený titulom ambassador jedného z najvýznamnejších svetových neurologických kongresov - „Kontroverzie v neurológii – CONy“. Tento titul mu bol udelený ako jedinému zo SR za prínos pri organizácii tejto významnej akcie. Doc. Donáth je ako jediný Slovák členom organizačného výboru tohto prestížneho odborného podujatia.

V prvých novembrových dňoch sa v rámci 6th Comprehensive EULIS workshop on urolithiasis uskutočnil jedinečný video - workshop, kedy vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) operovali renomovaní európsky urológovia a priebeh operácií sledovali účastníci v jednom z Bratislavských hotelov.

Workshop sa konal v rámci 6. kongresu EULIS - Sekcie pre urolitiázu pri Európskej urologickej asociácii, kde si viac ako 150 urológov zo Slovenska, Čiech, Bulharska, Turecka, či Ruska prišlo do Bratislavského hotela Hotel Double Tree by Hilton vymieňať svoje skúsenosti z oblasti liečby močových kamienkov.
Vo FNsP FDR operovali troch rôznych pacientov s močovými kamienkami traja renomovaní profesori z Nemecka, Talianska a Bulharska. Celý priebeh zákroku bol vysielaný cez internet naživo do kongresovej sály v Bratislave. Účastníci sledovali najnovšie možnosti endoskopického odstránenia močových kameňov v priamom prenose a mali možnosť s operatérmi aj komunikovať a klásť im otázky. „Vďaka moderným technológiám a internetu, je to jedinečná príležitosť skúsených operatérov ukázať tipy a triky väčšiemu publiku kolegov.

LÍDER V TRANSPARENTNOSTI a ocenenie NEMOCNICA ROKA 2016

FNsP F.D.Roosevetla je podľa hodnotenia INEKO lídrom v transparentnosti nemocníc na Slovensku. V celkovom hodnotení fakultných a univerzitných nemocníc sa umiestnila na druhom mieste. Tešíme sa.

http://www.ineko.sk/clanky/ocenenie-nemocnica-roka-2016-ziskali-nemocnice-v-nitre-a-starej-lubovni
Wait while more posts are being loaded