Profile cover photo
Profile photo
Стефан Пеев
2,804 followers
2,804 followers
About
Стефан's posts

Post is pinned.Post has attachment
Книгата НОВОТО В НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК подробно и изчерпателно разглежда книжовната норма в българския език. На основата на изданието на Института за български език към БАН „Официален правописен речник на българския език“ (издателство „Просвета“, 2012 г.) са анализирани прием­ствеността и промените в кодификацията. Акцентът е поставен върху ясното, достъпно и разбираемо не само за специалиста, но и за широката публика представяне на правилата, изключенията, новостите и нерешените проблеми в българския правопис и пунктуация.
Авторът на книгата гл. ас. д-р Теофана Гайдарова преподава съвременен български език в Плов­дивския университет. Д-р Теофана Гайдарова е позната на специалистите като дългогодишен и вещ изследовател на книжовната норма.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Кой шрифт да бъде кирилизиран?
Гласувайте в ан­ке­та­та за без­платна ки­ри­ли­за­ция на шриф­тове със сво­бо­ден ли­ценз. Шриф­тът, кой­то по­лу­чи ми­ни­мум 500 гла­са, ще бъде ки­ри­ли­зи­ран с предим­ство и пред­ло­жен за сво­бод­но ползване и раз­простра­не­ние. Мо­же­те да до­ба­вя...

Post has attachment

Post has attachment
Новата версия 5.3. на LibreOffice вече поддържа коректно локализацията за различните кирилски езици – руски, български, сръбски и т.н.
Wait while more posts are being loaded