Profile cover photo
Profile photo
Biuro Podatkowe mgr Dorota Kusz
About
Biuro Podatkowe mgr Dorota Kusz's posts

Post has attachment
Nie wiesz jak rozliczyć PIT ? Nie chcesz stać w kolejkach w Urzędzie Skarbowym ? Przyjdź do Nas! Wypełnimy i złożymy PIT w formie elektronicznej - skorzystaj ze wszystkich przysługujących Ci odliczeń! ZAPRASZAMY
www.biuro-kusz.pl
https://www.facebook.com/biurokusz
Photo

Podatniku, pamiętaj że prowadząc działalność gospodarczą do 20 stycznia możesz zmienić formę opodatkowania. Może warto przeanalizować czy dotychczasowe opodatkowanie jest dla Ciebie korzystne? 

Jeśli Twoje dochody rosną może warto wybrać podatek liniowy 19 %?

Jeśli nie ponosisz żadnych kosztów i prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów warto zmienić opodatkowanie według zryczałtowanego podatku ( o ile ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dla Twojego rodzaju działalności nie przewiduje wyłączenia )?

Wynajmujesz mieszkanie? Przed uzyskaniem pierwszego przychodu nie wybrałeś opodatkowania według zryczałtowanego podatku ( 8,5%) i opłacasz go według skali? ( 18% )? Do 20-stego stycznia możesz to zmienić

Post has attachment
Kasy fiskalne w 2015 roku

Minister Finansów podpisał 4 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących które obowiązywać będzie w latach 2015-2016. Utrzymany zostaje limit obrotu (20.000 zł), powyżej którego przedsiębiorca zobowiązany jest do zastosowania kasy fiskalnej, oraz sposób jego proporcjonalnego obliczania. Uszczuplona jednak została lista dostaw i świadczenia usług, co do których zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie obowiązuje.

Od 1 stycznia 2015 roku kasa fiskalna musi być obowiązkowym wyposażeniem firm (niezależne od osiągniętego obrotu) które:

1) realizują dostawy:

gazu płynnego,
części do silników,
silników spalinowych wewnętrznego spalana w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
nadwozi do pojazdów silnikowych,
przyczep i naczep: kontenerów,
części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,
perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;
 2) świadczą usługi:

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
w zakresie wymiany opon lub kół,
w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów.
 

Podatnicy realizujący obrót z ww. czynności (jeżeli aktualnie w 2014 r. korzystają ze zwolnienia z tytułu wysokości obrotów mniejszej niż 20 tys. zł), będą zobowiązani rozpocząć stosowanie kas fiskalnych dopiero od 1 marca 2015 r.- o ile w roku 2015 będą kontynuować działalność. Jeśli rozpoczną wykonywanie tych czynności w 2015 r., będą musieli wprowadzić kasy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w których rozpoczęli wykonywanie tych czynności.

Ponieważ zakup kas często wiąże się z poniesieniem znacznych wydatków, ustawa o VAT przewiduje dla podatników, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie za pomocą kas w obowiązujących   terminach, odzyskanie części kwot wydatkowanych na ich zakup. Na mocy art. 111 ust. 4 tej ustawy mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Podatnik zwolniony z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione otrzymuje zwrot tej kwoty na rachunek bankowy lub SKOK.

Moje biuro przygotuje za Ciebie dokumenty niezbędne do odzyskania kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej oraz rozwiąże Twój dylemat czy jesteś bądź będziesz zobowiązany do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy.
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą na:

                www.biuro-kusz.pl

Dla firm zmieniających biuro rachunkowe - wysokie rabaty.

Przyjdź i przekonaj się, powierz swoje dokumenty profesjonalistom!
Wait while more posts are being loaded