Profile cover photo
Profile photo
Mialdro.pl
About
Posts

Post has attachment
UWAGA! Zmiana adresu siedziby firmy:
ul. Anny Walentynowicz 17, 42-215 Częstochowa

www.mialdro.pl/kontakt.php#pyt1
Add a comment...

Post has attachment
Pierwsza pomoc przedmedyczna

- Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy
- Szkolenia z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych
- Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli
- Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
Add a comment...

Post has attachment
Bezpieczeństwo pożarowe

- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- sporządzanie planów ewakuacyjnych budynków
- opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla nowo projektowanych budynków lub zmiany sposobu użytkowania budynku (w tym uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)
- konsultacje i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu pracy
- przeglądy i konserwacje gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne, systemy i urządzenia wentylacji pożarowej, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegania)
- prowadzenie całościowej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- sporządzanie dokumentacji do praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
- bieżąca analiza i przeprowadzanie symulacji pożarowych i awaryjnych jakie mogą wystąpić na terenie zakładu pracy
- opracowania wymagań przeciwpożarowych do instrukcji technologiczno - ruchowych dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych
- ekspertyzy i oceny obiektów istniejących
- sporządzanie oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
- wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy
- oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN
- opiniowanie rozwiązań technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych
- opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- opracowania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
- prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej dla firm i instytucji
Add a comment...

Post has attachment
BHP usługi w ramach zarówno stałej współpracy jak i jednorazowych zleceń.

- nadzór na wykonywaniem zadań służby BHP
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
- szkolenia BHP
    - wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy)
    - okresowe dla wszystkich grup zawodowych
- ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
- instrukcje bhp oraz regulaminy pracy
- postępowanie powypadkowe, (ustalenie okoliczności wypadku, przygotowanie dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków)
- współpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem
- organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia, pomiary
- natężenia oświetlenia oraz pomiary środowiska pracy
- dobór środków ochrony indywidualnej do stanowiska pracy
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded