Profile cover photo
Profile photo
Tranh công giáo, tranh Chúa Jesus
33 followers -
Tranh công giáo, Tranh Chúa Giêsu, hình Chúa Giêsu đẹp, hình Công Giáo đẹp
Tranh công giáo, Tranh Chúa Giêsu, hình Chúa Giêsu đẹp, hình Công Giáo đẹp

33 followers
About
Posts

Post has attachment
Nhạc không lời Dấu Ấn Tình Yêu Piano
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 08 - Nghệ Thuật Thánh Công Giáo

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 08:

Mã số hình: BTL-08

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 08:
- 113cm x 60cm
- 75cm x 40cm
Nghệ Thuật Thánh Công Giáo với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 08 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 08: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 08
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-08.html
Hình bữa tiệc ly 08
Hình bữa tiệc ly 08
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 07 - Hình ảnh bữa tiệc ly đẹp

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 07:

Mã số hình: BTL-07

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 07:
- 90cm x 42cm
- 75cm x 35cm
- 60cm x 28cm

Hình ảnh bữa tiệc ly đẹp với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 07 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 07: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 07
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-07.html
Hình bữa tiệc ly 07
Hình bữa tiệc ly 07
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 06 - Ảnh bữa tiệc ly của Chúa Giesu

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 06:

Mã số hình: BTL-06

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 06:
- 160cm x 60cm
- 120cm x 45cm
- 90cm x 33cm

Ảnh bữa tiệc ly của Chúa Giesu với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 06 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 06: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 06
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-06.html
Hình bữa tiệc ly 06
Hình bữa tiệc ly 06
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 05 - Bức tranh bữa tiệc ly cuối cùng

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 05:

Mã số hình: BTL-05

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 05:
- 90cm x 57cm
- 75cm x 47.5cm
- 60cm x 38cm

Bức tranh bữa tiệc ly cuối cùng với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 05 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 05: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 05
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-05.html
Hình bữa tiệc ly 05
Hình bữa tiệc ly 05
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 04 - bức tranh bữa tiệc ly

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 04:

Mã số hình: BTL-04

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 04:
- 90cm x 55cm
- 75cm x 45cm
- 60cm x 36cm

Bức tranh bữa tiệc ly với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 04 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 04: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 04
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-04.html
Hình bữa tiệc ly 04
Hình bữa tiệc ly 04
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 03 - Tranh Bữa tiệc cuối cùng

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 03:

Mã số hình: BTL-03

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 03:
- 100cm x 70cm
- 75cm x 52cm
- 60cm x 42cm

Tranh Bữa tiệc cuối cùng với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 03 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 03: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 03
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-03.html
Hình bữa tiệc ly 03
Hình bữa tiệc ly 03
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 02 - Tranh bữa tiệc ly

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 02:

Mã số hình: BTL-02

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 02:
- 90cm x 56cm
- 75cm x 46cm
- 60cm x 37cm

Tranh bữa tiệc ly với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 02 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 02: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 02
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-02.html
Hình bữa tiệc ly 02
Hình bữa tiệc ly 02
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Hình bữa tiệc ly 01 - Hình ảnh Bữa tiệc ly đẹp

Mô tả Hình Bữa tiệc ly 01:

Mã số hình: BTL-01

Kích thước hình ảnh Bữa tiệc ly 01:
- 120cm x 80cm
- 90cm x 60cm
- 75cm x 50cm

Hình ảnh Bữa tiệc ly đẹp với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Bữa tiệc ly khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Bữa tiệc ly 01 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Canvas
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu Backlit film
- In hình Bữa tiệc ly trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Bữa tiệc ly trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Bữa tiệc ly 01: 

Hình tiệc ly
Hình bữa tiệc ly 01
Hình bữa tiệc ly đẹp
Bức tranh bữa tiệc ly
Tranh bữa tiệc ly
In hình bữa tiệc ly
In tranh bữa tiệc ly

http://tranhconggiao.net/hinh-bua-tiec-ly-01.html
Hình bữa tiệc ly 01
Hình bữa tiệc ly 01
tranhconggiao.net
Add a comment...

Post has attachment
Liên hệ Tranh Công Giáo, liên hệ đặt in tranh Thiên Chúa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTY TNHH THIẾT KẾ SÀI GÒN
Địa chỉ: (Khu Dân Cư Nam Long) 62-64 Đường Số 7, Khu Phố 2, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 2200 5616
Hotline: 0909 086 339
MST: 03 111 438 11
Email: info@saigondesign.vn
Website: www.saigondesign.vn

GIỜ LÀM VIỆC

T2-T6: 
Sáng từ: 8h30 - 12h00
Chiều từ: 13h30 - 17h30
T7:
Sáng từ: 8h30 - 12h00
Chiều T7: nghỉ
Chủ nhật: nghỉ

http://tranhconggiao.net/#footer-page
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded