Profile cover photo
Profile photo
Образовање Два нула
1,140 followers -
Нови образовни концепти примерени информатичком друштву
Нови образовни концепти примерени информатичком друштву

1,140 followers
About
Образовање Два нула's posts

Post has shared content

Post has shared content
ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2014.
1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
• Јавна и медијска промоција Дечје недеље
1.1.1 Намера: Најава Програма активности за време трајања Дечје недеље, почетак медијске кампање. Презентација визуелног идентитета. Упознавање јавности са најважнијим телима и документима који доприносе развоју савременог, интегрисаног националног система бриге о деци, остваривању права детета и већем учешћу деце и младих. Посебан акценат је на доприносу Дечје недеље оснаживању породичног система, и остваривању права детета да одраста у породичном окружењу, било да је реч о биолошкој, хранитељској, старатељској или усвојитељској породици. На отварању ће бити најављена акција у вртићима и школама „Деца – деци”, током које ће се сакупити играчке, књиге и школски прибор намењен деци без родитељског старања. У циљу афирмације примера праксе доброчинства према деци, биће додељено признање ,,Маслачак”. Након јавне и медијске промоције одржаће се јавна дебата на тему: „Усвојење у Србији – чињенице и дилеме”, на којој ће учествовати стручњаци, представници удружења и медији.
1.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.
1.1.3. Облик рада: Јавна и медијска промоција, дебата.
1.1.4. Учесници: представници Владе Републике Србије, Одбора Народне Скупштине за права детета, Савета за права детета, представник Заштитника грађана за питања права детета, УНИЦЕФ-а, Пријатеља деце Србије, удружења која подржавају и промовишу права деце, удружења наставника и васпитача, медија и новинарских удружења, других институција и организација, као и појединци посвећени остваривању права детета да расте у породичном окружењу.
1.1.5. Дан и место: Понедељак, 6. октобар, Дом омладине.
Активности на локалном нивоу: Различити видови јавне и медијске промоције Дечје недеље, визуелног идентитета, позитивних међународних и домаћих прописа, као и актуелне теме кроз програме, акције, конференције за штампу, округле столове, дебате, тематске емисије у локалним медијима… Најава акције ,,Деца-деци” у јединицама локалне самоуправе.
2. СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА
• Скуп представника ученичких парламената из двадесет градова Србије
2.2.1. Намера: Сходно праву деце на партиципацију, активности којима је циљ најбољи интерес детета не могу да се одвијати без одговарајућег учешћа саме деце. Стога, важан део Дечје недеље представља овај сусрет ученика, који је прилика да искажу ставове и уверења о вршњацима који не живе у својим породицама, и шта виде као примере добре праксе, а шта као препреке, као и на који начин ученички парламенти могу допринети остваривању права детета да живи у породици. О активностима на скупу биће сачињена белешка која ће бити основ за активно учешће школске заједнице у промовисању и заштити овог дечијег права. Кроз дебату „Школа као породица”, педесет средњошколаца из двадесет градова и општина, у сарадњи са осталим учесницима, активно ће промишљати на задату тему, а нова знања и искуства поделиће са вршњацима у својим локалним заједницама. Скуп је организован као право скупштинско заседање, са свим правилима скупштинске процедуре (радно председништво, утврђени дневни ред, излагања
ограничена на пет минута и званични усвојени закључци, који ће бити доступни јавности).
2.2.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и ђачки парламенти.
2.2.3. Учесници: Представници ђачких парламената, стручњаци из области породичног и права детета, представници школских савета родитеља, наставничких удружења, удружења грађана, народни посланици, представници министарстава, медији.
2.2.4. Облик рада: Интерактивна седница.
2.2.5. Дан и место: Уторак, 7. октобар, Народна скупштина Републике Србије.
Активности на локалном нивоу: Округли столови – сусрети чланова ученичког парламента са стручњацима из области породичног права, упознавање локалне заједнице са мерама и активностима које треба предузети у циљу промоције и заштите права детета на живот у породици.
3. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
• Посета породица са децом и деце на смештају у установама социјалне заштите Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања
3.1.1. Намера: Непосредан сусрет деце и пријатеља деце са представницима Владе већ је традиционални део Дечје недеље. Он представља симболички темељ партиципације деце, њихових породица, и свих актера који својим деловањем подржавају оснаживање породице, и доприносе остваривању права детета на одрастање у породичном окружењу. Деца и они који се о њима брину биће у прилици да изнесу своја мишљења и предлоге, поставе питања и саопште очекивања. У делегацији која ће посетити представнике Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања биће родитељи, старатељи, хранитељи са децом, као и деца која живе у установама за децу без родитељског старања, у пратњи васпитача. Као подршка деци, биће присутни еминентни ствараоци који раде за децу и са децом. Представници Министарства ће деци на пријему уручити пригодне поклоне.
3.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.
3.1.3. Облик рада: Пријем породица са децом и деце која живе у установама социјалне заштите у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
3.1.4. Учесници: Представници Министарства, Пријатеља деце Србије, ствараоци за децу, деца и млади у пратњи својих породица, или васпитача.
3.1.5. Дан и место: Среда, 8. октобар, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије.
Активности на локалном нивоу: Посете билошких, хранитељских, старатељских и усвојитељских породица и деце која живе у домовима за децу без родитељског старања градоначелнику, и/или локалним службама за бригу о деци; пријем, представљање, разговор, предлози, размена знања и искустава.
4. ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА: “НЕВЕН” И “ДОБРА ИГРАЧКА”
• Књижевна награда “Невен”
4.1.1. Намера: Подстицање уметничког стваралаштва за децу, афирмисање аутора и најуспешнијих остварења за децу у протеклој години, додела награда за белетристику, илустрацију и књигу из области популарне науке. Посебан циљ: обезбеђивање књига приспелих на конкурс за библиотеке оштећене у поплавама и домове за децу без родитељског старања.
4.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.
4.1.3. Облици рада: Жирирање професионалног жирија и додела награда, рад на медијској промоцији.
4.1.4. Учесници: Дечија читалачка публика, наставници, васпитачи, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, ствараоци за децу, стручњаци – промотери квалитетне дечије литературе.
4.1.5. Дан и место: Четвртак, 9. октобар, Скупштина града Београда.
Активности на локалном нивоу: Акције размене и поклањања књига на трговима или улицама, у предшколским установама и школама, јавни наступи деце рецитатора и дечијих драмских група чија остварења почивају на текстовима савремене литературе за децу код нас и у свету, сусрети са познатим писцима за децу у локалним дечијим библиотекама и другим образовним и културним институцијама…
• Признање за квалитет ,,Добра играчка”
4.2.1. Намера: Промовисање домаће квалитетне играчке, подстицање произвођача и увозника да их обезбеде на тржишту; информисање јавности о критеријумима квалитета играчке (психолошки, васпитно-образовни, здравствени, естетски, техничко-технолошки). Посебан циљ: достављање играчака приспелих на конкурс вртићима оштећеним у поплавама и домовима за децу без родитељског старања.
4.2.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.
4.2.3. Облици рада: Избор и жирирање професионалног жирија, додела признања.
4.2.4. Учесници: Произвођачи и увозници играчака, психолози, педагози, васпитачи, технолози, дефектолози, деца.
4.2.5. Дан и место: Четвртак, 9. октобар, Скупштина града Београда.
Активности на локалном нивоу: Ревије играчака које су правила деца и одрасли за своје потребе, ревије традиционалних играчака и игара, отворене креативне радионице за израду играчака од природних и доступних материјала, као и оних израђених од рециклираних материјала, локалне акције поклањања играчака деци у социјално угроженим породицама, и деци без родитељског старања.
5. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА НА КАЛЕМЕГДАНУ И САЈАМ УДРУЖЕЊА
• Презентација дечијег стваралаштва, креативне радионице, изложба на отвореном, сајамско представљање активности удружења која се баве децом
5.1.1. Намера: Промоција права детета на стваралаштво, културу и игру, скретање пажње на дечије потребе за квалитетним слободним временом и могућностима да искажу своје физичке и менталне способности, знања и вештине. Представљање активности и акција удружења која доприносе остваривању права детета на одрастање у породици, и оснаживању породице, а посебно удружења које се у различитим областима креативним и уметничким активностима баве децом и младима.
Посебан циљ: Заједничко дружење деце са циљем представљања стваралачких активности које подстичу развој. Размена искустава добре праксе представника удружења која на различите начине доприносе реализацији права детета да расте у породичном окружењу.
5.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда.
5.1.3. Облици рада: Сценски приказ дечијег стваралаштва у фестивалској атмосфери, уметничке радионице и радионице дечијих игара, пункт традиционалних игара. Отворена изложба ликовних радова ученика београдских основних школа на тему Дечје недеље у 2014. години. Промотивни штандови удружења са изложеним радовима, отворене радионице.
5.1.4. Учесници: Предшколци, основношколци, њихове породице, породице са децом, васпитачи и наставници, уметници и јавне личности, локалне организације Пријатеља деце, удружења која се баве породицом, децом и младима.
5.1.5. Дан и место: Петак, 10. октобар, Калемегдан, парк и плато испред Павиљона ,,Цвијета Зузорић”.
Активности на локалном нивоу: Организовани дечији фестивали и сајмови удружења у јединицама локалне самоуправе, заједничко дружење деце и младих различитих узраста. Локалне изложбе ученика основних школа на тему овогодишње Дечје недеље. Током трајања Дечје недеље биће активна интернет изложба на задату тему, отворена за сву децу Србије, која ће као трајни резултат реализованих активности остати и након завршетка недеље посвећене деци. Сајмови удружења, представљање активности и акција локалних удружења која подстичу и промовишу право детета на живот у породици, и која се креативним и уметничким активностима баве децом и младима.
6. МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
• Размена стваралачких искустава кроз активности деце и старих
6.1.1.Намера: У циљу развијања солидарности према старима и поштовања њиховог животног искуства, као и пружања подршке новим генерацијама родитеља, деца и млади ће се у школском окружењу сусрести са старима.
6.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије у партнерству са организацијама и удружењима која се баве правима старих, установама за њихов смештај, клубовима пензионера.
6.1.3. Облици рада: Заједнички програм деце из предшколских установа, школа и домова за децу без родитељског старања у Београду, корисника установа за смештај старих лица, чланова клубова и удружења пензионера, кроз музичке, драмске и литерарне тачке, у складу са овогодишњом темом и мотом Дечје недеље. На интерактивно дружење биће позвани чланови породица учесника, васпитачи, наставници.
6.1.4. Учесници: Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда, стари на смештају у установама социјалне заштите, чланови клубова пензионера, деца предшколског и школског узраста, млади, васпитачи, наставници, родитељи, јавне личности.
6.1.5. Дан и место: Субота, 11. октобар, ОШ ,,Марко Орешковић”
Активности на локалном нивоу: Организовани сусрети деце и младих са старима у локалној заједници, уз подршку породица; одговарајуће активност у вртићима, школама и општинама.
7. МАЛИ НЕДЕЉНИ РУЧАК
• Заједнички излет и недељни ручак деце из домова без родитељског старања са активистима Пријатеља деце Србије и породицама са децом
7.1.1. Намера: Као допринос остваривању права детета да расте и да се развија у породичном окружењу, у природи ће бити организован ручак и дружење деце из домова за децу без родитељског старања у Београду и њихових васпитача, са активистима Пријатеља деце Србије, члановима њихових породица, и других породица са децом.
7.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.
7.1.3. Облици рада: Заједнички излет и ручак деце из домова са активистима Пријатеља деце Србије и породицама са децом.
7.1.4. Учесници: Деца без родитељског старања, активисти Пријатеља деце Србије и породице са децом.
7.1.5. Дан и место: Недеља, 12.октобар, Калемегдан
Активности на локалном нивоу: У местима где постоје установе за децу, активисти локалних организација Пријатеља деце и других удружења за децу, као и чланови њихових породица, у породичној атмосфери ће организовати ручак са децом без родитељског старања уз подршку локалне самоуправе.
#омладина #деца #дечјанедеља #дете
ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2014.
1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
• Јавна и медијска промоција Дечје недеље
1.1.1 Намера: Најава Програма активности за време трајања Дечје недеље, почетак медијске кампање. Презентација визуелног идентитета. Упознавање јавности са најважнијим телима и документима који доприносе развоју савременог, интегрисаног националног система бриге о деци, остваривању права детета и већем учешћу деце и младих. Посебан акценат је на доприносу Дечје недеље оснаживању породичног система, и остваривању права детета да одраста у породичном окружењу, било да је реч о биолошкој, хранитељској, старатељској или усвојитељској породици. На отварању ће бити најављена акција у вртићима и школама „Деца – деци”, током које ће се сакупити играчке, књиге и школски прибор намењен деци без родитељског старања. У циљу афирмације примера праксе доброчинства према деци, биће додељено признање ,,Маслачак”. Након јавне и медијске промоције одржаће се јавна дебата на тему: „Усвојење у Србији – чињенице и дилеме”, на којој ће учествовати стручњаци, представници удружења и медији.
1.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.
1.1.3. Облик рада: Јавна и медијска промоција, дебата.
1.1.4. Учесници: представници Владе Републике Србије, Одбора Народне Скупштине за права детета, Савета за права детета, представник Заштитника грађана за питања права детета, УНИЦЕФ-а, Пријатеља деце Србије, удружења која подржавају и промовишу права деце, удружења наставника и васпитача, медија и новинарских удружења, других институција и организација, као и појединци посвећени остваривању права детета да расте у породичном окружењу.
1.1.5. Дан и место: Понедељак, 6. октобар, Дом омладине.
Активности на локалном нивоу: Различити видови јавне и медијске промоције Дечје недеље, визуелног идентитета, позитивних међународних и домаћих прописа, као и актуелне теме кроз програме, акције, конференције за штампу, округле столове, дебате, тематске емисије у локалним медијима… Најава акције ,,Деца-деци” у јединицама локалне самоуправе.
2. СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА
• Скуп представника ученичких парламената из двадесет градова Србије
2.2.1. Намера: Сходно праву деце на партиципацију, активности којима је циљ најбољи интерес детета не могу да се одвијати без одговарајућег учешћа саме деце. Стога, важан део Дечје недеље представља овај сусрет ученика, који је прилика да искажу ставове и уверења о вршњацима који не живе у својим породицама, и шта виде као примере добре праксе, а шта као препреке, као и на који начин ученички парламенти могу допринети остваривању права детета да живи у породици. О активностима на скупу биће сачињена белешка која ће бити основ за активно учешће школске заједнице у промовисању и заштити овог дечијег права. Кроз дебату „Школа као породица”, педесет средњошколаца из двадесет градова и општина, у сарадњи са осталим учесницима, активно ће промишљати на задату тему, а нова знања и искуства поделиће са вршњацима у својим локалним заједницама. Скуп је организован као право скупштинско заседање, са свим правилима скупштинске процедуре (радно председништво, утврђени дневни ред, излагања
ограничена на пет минута и званични усвојени закључци, који ће бити доступни јавности).
2.2.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и ђачки парламенти.
2.2.3. Учесници: Представници ђачких парламената, стручњаци из области породичног и права детета, представници школских савета родитеља, наставничких удружења, удружења грађана, народни посланици, представници министарстава, медији.
2.2.4. Облик рада: Интерактивна седница.
2.2.5. Дан и место: Уторак, 7. октобар, Народна скупштина Републике Србије.
Активности на локалном нивоу: Округли столови – сусрети чланова ученичког парламента са стручњацима из области породичног права, упознавање локалне заједнице са мерама и активностима које треба предузети у циљу промоције и заштите права детета на живот у породици.
3. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
• Посета породица са децом и деце на смештају у установама социјалне заштите Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања
3.1.1. Намера: Непосредан сусрет деце и пријатеља деце са представницима Владе већ је традиционални део Дечје недеље. Он представља симболички темељ партиципације деце, њихових породица, и свих актера који својим деловањем подржавају оснаживање породице, и доприносе остваривању права детета на одрастање у породичном окружењу. Деца и они који се о њима брину биће у прилици да изнесу своја мишљења и предлоге, поставе питања и саопште очекивања. У делегацији која ће посетити представнике Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања биће родитељи, старатељи, хранитељи са децом, као и деца која живе у установама за децу без родитељског старања, у пратњи васпитача. Као подршка деци, биће присутни еминентни ствараоци који раде за децу и са децом. Представници Министарства ће деци на пријему уручити пригодне поклоне.
3.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.
3.1.3. Облик рада: Пријем породица са децом и деце која живе у установама социјалне заштите у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
3.1.4. Учесници: Представници Министарства, Пријатеља деце Србије, ствараоци за децу, деца и млади у пратњи својих породица, или васпитача.
3.1.5. Дан и место: Среда, 8. октобар, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије.
Активности на локалном нивоу: Посете билошких, хранитељских, старатељских и усвојитељских породица и деце која живе у домовима за децу без родитељског старања градоначелнику, и/или локалним службама за бригу о деци; пријем, представљање, разговор, предлози, размена знања и искустава.
4. ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА: “НЕВЕН” И “ДОБРА ИГРАЧКА”
• Књижевна награда “Невен”
4.1.1. Намера: Подстицање уметничког стваралаштва за децу, афирмисање аутора и најуспешнијих остварења за децу у протеклој години, додела награда за белетристику, илустрацију и књигу из области популарне науке. Посебан циљ: обезбеђивање књига приспелих на конкурс за библиотеке оштећене у поплавама и домове за децу без родитељског старања.
4.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.
4.1.3. Облици рада: Жирирање професионалног жирија и додела награда, рад на медијској промоцији.
4.1.4. Учесници: Дечија читалачка публика, наставници, васпитачи, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, ствараоци за децу, стручњаци – промотери квалитетне дечије литературе.
4.1.5. Дан и место: Четвртак, 9. октобар, Скупштина града Београда.
Активности на локалном нивоу: Акције размене и поклањања књига на трговима или улицама, у предшколским установама и школама, јавни наступи деце рецитатора и дечијих драмских група чија остварења почивају на текстовима савремене литературе за децу код нас и у свету, сусрети са познатим писцима за децу у локалним дечијим библиотекама и другим образовним и културним институцијама…
• Признање за квалитет ,,Добра играчка”
4.2.1. Намера: Промовисање домаће квалитетне играчке, подстицање произвођача и увозника да их обезбеде на тржишту; информисање јавности о критеријумима квалитета играчке (психолошки, васпитно-образовни, здравствени, естетски, техничко-технолошки). Посебан циљ: достављање играчака приспелих на конкурс вртићима оштећеним у поплавама и домовима за децу без родитељског старања.
4.2.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пријатељи деце Србије.
4.2.3. Облици рада: Избор и жирирање професионалног жирија, додела признања.
4.2.4. Учесници: Произвођачи и увозници играчака, психолози, педагози, васпитачи, технолози, дефектолози, деца.
4.2.5. Дан и место: Четвртак, 9. октобар, Скупштина града Београда.
Активности на локалном нивоу: Ревије играчака које су правила деца и одрасли за своје потребе, ревије традиционалних играчака и игара, отворене креативне радионице за израду играчака од природних и доступних материјала, као и оних израђених од рециклираних материјала, локалне акције поклањања играчака деци у социјално угроженим породицама, и деци без родитељског старања.
5. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА НА КАЛЕМЕГДАНУ И САЈАМ УДРУЖЕЊА
• Презентација дечијег стваралаштва, креативне радионице, изложба на отвореном, сајамско представљање активности удружења која се баве децом
5.1.1. Намера: Промоција права детета на стваралаштво, културу и игру, скретање пажње на дечије потребе за квалитетним слободним временом и могућностима да искажу своје физичке и менталне способности, знања и вештине. Представљање активности и акција удружења која доприносе остваривању права детета на одрастање у породици, и оснаживању породице, а посебно удружења које се у различитим областима креативним и уметничким активностима баве децом и младима.
Посебан циљ: Заједничко дружење деце са циљем представљања стваралачких активности које подстичу развој. Размена искустава добре праксе представника удружења која на различите начине доприносе реализацији права детета да расте у породичном окружењу.
5.1.2. Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда.
5.1.3. Облици рада: Сценски приказ дечијег стваралаштва у фестивалској атмосфери, уметничке радионице и радионице дечијих игара, пункт традиционалних игара. Отворена изложба ликовних радова ученика београдских основних школа на тему Дечје недеље у 2014. години. Промотивни штандови удружења са изложеним радовима, отворене радионице.
5.1.4. Учесници: Предшколци, основношколци, њихове породице, породице са децом, васпитачи и наставници, уметници и јавне личности, локалне организације Пријатеља деце, удружења која се баве породицом, децом и младима.
5.1.5. Дан и место: Петак, 10. октобар, Калемегдан, парк и плато испред Павиљона ,,Цвијета Зузорић”.
Активности на локалном нивоу: Организовани дечији фестивали и сајмови удружења у јединицама локалне самоуправе, заједничко дружење деце и младих различитих узраста. Локалне изложбе ученика основних школа на тему овогодишње Дечје недеље. Током трајања Дечје недеље биће активна интернет изложба на задату тему, отворена за сву децу Србије, која ће као трајни резултат реализованих активности остати и након завршетка недеље посвећене деци. Сајмови удружења, представљање активности и акција локалних удружења која подстичу и промовишу право детета на живот у породици, и која се креативним и уметничким активностима баве децом и младима.
6. МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
• Размена стваралачких искустава кроз активности деце и старих
6.1.1.Намера: У циљу развијања солидарности према старима и поштовања њиховог животног искуства, као и пружања подршке новим генерацијама родитеља, деца и млади ће се у школском окружењу сусрести са старима.
6.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије у партнерству са организацијама и удружењима која се баве правима старих, установама за њихов смештај, клубовима пензионера.
6.1.3. Облици рада: Заједнички програм деце из предшколских установа, школа и домова за децу без родитељског старања у Београду, корисника установа за смештај старих лица, чланова клубова и удружења пензионера, кроз музичке, драмске и литерарне тачке, у складу са овогодишњом темом и мотом Дечје недеље. На интерактивно дружење биће позвани чланови породица учесника, васпитачи, наставници.
6.1.4. Учесници: Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда, стари на смештају у установама социјалне заштите, чланови клубова пензионера, деца предшколског и школског узраста, млади, васпитачи, наставници, родитељи, јавне личности.
6.1.5. Дан и место: Субота, 11. октобар, ОШ ,,Марко Орешковић”
Активности на локалном нивоу: Организовани сусрети деце и младих са старима у локалној заједници, уз подршку породица; одговарајуће активност у вртићима, школама и општинама.
7. МАЛИ НЕДЕЉНИ РУЧАК
• Заједнички излет и недељни ручак деце из домова без родитељског старања са активистима Пријатеља деце Србије и породицама са децом
7.1.1. Намера: Као допринос остваривању права детета да расте и да се развија у породичном окружењу, у природи ће бити организован ручак и дружење деце из домова за децу без родитељског старања у Београду и њихових васпитача, са активистима Пријатеља деце Србије, члановима њихових породица, и других породица са децом.
7.1.2. Организатори: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце Србије.
7.1.3. Облици рада: Заједнички излет и ручак деце из домова са активистима Пријатеља деце Србије и породицама са децом.
7.1.4. Учесници: Деца без родитељског старања, активисти Пријатеља деце Србије и породице са децом.
7.1.5. Дан и место: Недеља, 12.октобар, Калемегдан
Активности на локалном нивоу: У местима где постоје установе за децу, активисти локалних организација Пријатеља деце и других удружења за децу, као и чланови њихових породица, у породичној атмосфери ће организовати ручак са децом без родитељског старања уз подршку локалне самоуправе.
#омладина #деца #дечјанедеља #дете 
 
Photo

Post has shared content
У току је пријављивање за Фестивал МАДЕС (Фестивал "Мала дечја сцена") који ће се одржати у Церовцу од 13. до 16. маја 2014.
Потребна документација:
Пријава у Excel формату
Правила и пропозиције Фестивала мале дечје сцене општине Смед. Паланка (Word формат )
Рок за пријављивање је 30.4.2014.
У току фестивала, као пратеће манифестације, организују се тематске изложбе, стручна саветовања и разговори, концерти, књижевне вечери и слично.
За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац
Тел/факс : 026/ 383 053
Е-маил: skola@osmr.edu.rs 
У току трајања фестивала контакт телефони су:
026/ 383 053 (Школа)
026/ 383 000 (МЗ Церовац)
 

Педагошки колегијум ОШ „Милија Ракић“ је предложио да, имајући у виду значај сценског стваралаштва за васпитање и образовање, постојање активног дијалога између жирија, наставника који су учествовали у реализацији представа и наставника који су исту пратили призна ангажовање наставника у току Фестивала као облик интерног стручног усавршавања. У вези реченог сви наставници који учествују на 29. МАДЕС-у добиће потврду о учешћу коју могу да искористе за признавање интерног стручног усавршавања у својим школама.

Комуникациони канали за промоцију Фестивала су:
Блог: mades.osmr.edu.rs
YouTube канал: http://www.youtube.com/festivalmades
Фотографије: http://picasaweb.google.com/festival.mades
Twitter канал: https://twitter.com/festivalmades
Фејсбук страна: линк
Гугл+ страна: линк
Гугл+ заједница: линк 
Scribd канал: http://www.scribd.com/festivalmades
У току је пријављивање за Фестивал МАДЕС (Фестивал "Мала дечја сцена") који ће се одржати у Церовцу од 13. до 16. маја 2014.
Потребна документација:
Пријава у Excel формату
Правила и пропозиције Фестивала мале дечје сцене општине Смед. Паланка (Word формат )
Рок за пријављивање је 30.4.2014.
У току фестивала, као пратеће манифестације, организују се тематске изложбе, стручна саветовања и разговори, концерти, књижевне вечери и слично.
За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац
Тел/факс : 026/ 383 053
Е-маил: skola@osmr.edu.rs 
У току трајања фестивала контакт телефони су:
026/ 383 053 (Школа)
026/ 383 000 (МЗ Церовац)
 

Педагошки колегијум ОШ „Милија Ракић“ је предложио да, имајући у виду значај сценског стваралаштва за васпитање и образовање, постојање активног дијалога између жирија, наставника који су учествовали у реализацији представа и наставника који су исту пратили призна ангажовање наставника у току Фестивала као облик интерног стручног усавршавања. У вези реченог сви наставници који учествују на 29. МАДЕС-у добиће потврду о учешћу коју могу да искористе за признавање интерног стручног усавршавања у својим школама.

Комуникациони канали за промоцију Фестивала су:
Блог: mades.osmr.edu.rs
YouTube канал: http://www.youtube.com/festivalmades
Фотографије: http://picasaweb.google.com/festival.mades
Twitter канал: https://twitter.com/festivalmades
Фејсбук страна: линк
Гугл+ страна: линк
Гугл+ заједница: линк 
Scribd канал: http://www.scribd.com/festivalmades

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Плеј листа са снимљеним ТВ емисијама у оквиру пројекта "Деца и омладина - Наша будучност" који је реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.
Сајт пројекта: http://decaiomladina.navezi.info/
Телевизија Девић свој програм емитује уживо, кликни на доњи линк http://www.devic.tv

Post has attachment
"Деца и омладина - наша будућност" к

Post has attachment
8. новембар: дан просветних радника 

Идеја о прослављању Дана просветних радника зачета је, како се најчешће наглашава, у Индији 1962. године, а пошто је 1994. УНЕСКО препознао значај обележавања датума те врсте. По Уједињеним нацијама светски Дан просветних радника је 5. октобар, и он се сваке године обележава широм света. Дан просветних радника прихваћен је широм света, у преко 100 земаља, мада се дан обележавања разликује од земље до земље. Свуда је узет датум везан за битан моменат важан за националну просвету конкретне средине.
У Србији је  као Дан просветних радника прихваћен 8. новембар тј. Митровдан - за који се верује да је дан рођења Вука Караџића. Забуну, међутим, може унети чињеница да је у 18. веку, када је рођен овај велики српски просветитељ, разлика између јулијанског и грегоријанског календара била 11 дана, а не као сада 13, што значи да је Вук рођен 6. новембра, а не 8. када је у 21. веку Митровдан ( у 18. веку Митровдан је био 6. новембра, у 19. веку 7. новембра).
Велики број школа у Србији на различит начин обележава овај дан.  У Новом Саду, сваке године 8. новембар се обележава доделом награда ,,Др Ђорђе Натошевић'' најуспешнијим просветним радницима и установама у Војводини у протеклој школској години; ученици и наставници основне школе „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу свечаном приредбом обележавају Дан просветних радника, 8. новембар, али истовремено и Вукову недељу, која се у знак сећење на годишњицу рођења  Вука Караџића (6.11. 1787) обележава увек у првој недељи новембра у многим просветним установама у Србији; у Пожаревцу се тога дана додељују  повеље, новчане награде и захвалнице за резултате остварене у васпитно образовном раду...
Дан просветних радника би требало обележити на дан Вуковог рођења, дакле 6. новембра, али како је дошло до овог несклада због померања у календару, испада да се у Србији Дан просветних радника везује за Митровдан. Ово се размилажење може помирити тако што се на Дан просветних радника сетимо народних обичаја, веровања и песама, свега што је Вук сачувао од заборава, па још ако то обогатимо обичајима везаним за Митровдан, може се добити богат сценарио школске манифестације. 
Сценарио за обележавање овог дана може да има различите видове:
Митровдан - крсна слава:
1. литерарна секција добија задатке за истраживање народног блага и за тај дан поставља материјал у виду изложбе, уграђује га на блог или сајт школе, припрема презентацију зависно од техничких могућности;
2. хор припрема тропаре, који се певају за Митровдан и остале пригодне песме за крсну славу;
3. родитељи могу да се укључе у обележавање припремањем славских колача, који се излажу (такмичарски или ревијални карактер)
4. рецитаторска секција припрема духовне песме;
5. специјални гости могу бити ученици музичке школе или црквеног хора или песници (из окружења) који пишу духовну поезију; гости су чланови жирија, ако изложба славских колача има такмичарски карактер);
6. ликовна секција припрема изложбу на тему живота наших предака или организује изложбу икона.
Догађај почиње отварањем изложби, после које се одвија књижевно-музички програмом свих осталих секција.
Митровданак - хајдучки растанак:
1. изложба одеће, наоружања, торбица и другог што је један хајдук имао уз себе; посебан кутак опремити духовитим натписима које су некада домаћице везле како би украсиле своје кухиње, јер су оне током зиме биле најбитније хајдуцима који су боравили код јатака;
2. изложба портрета најзнаменитих српских хајдука (устаника);
3. књижевно-музичким програмом - познате песме хајдучког циклуса, али и на хајдуке новијих времена, баш као у песми Расло ми је бадем дрво…
Тематски дан Свадба:
1. презентација о обичајима током традиционалне српске свадбе уз имитирање неких обичаја (венац, буклија, саборник, грабена погача, кићење, мираз...);
2. мала школска сцена - одломак из серије Љубав на сеоски начин - Мираз;
3. презентација - свадбене српске народне песме;
4. презентација - енглески свадбени обичаји.
На овај дан било би примерено подсетити се многоликости тема и путева којима је Вук ишао - етнологија, историографија, лингвистика, стваралаштво...Речју, Вук се бавио свиме што се тицало народног живота од песама које славе рођење или брачни завет до речи којима Срби куде и грде. Између је Вук сместио све остало - и политику, и власт, и језичке законе, и реформу писма, и тужбалице, и веровања, и поскочице, и Југовиће... прошлост и будућност српског језика, књижевности, народа.
                                                       
                                                          Маја Радоман Цветићанин

Post has shared content
Стицање знања и вештина у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) један је од предуслова за социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада, док је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Нема сумње да ИКТ треба да буду интегрисане у систем образовања како би се постигло квалитетно образовње за све. Стратешки приступ, модели имплементације, начини на које ће се реализовати бројне иницијативе и активности још увек представљају изазов како развијених, тако и земаља у развоју.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система. Међутим, због комплексности питања успешне интеграције ИКТ у систем образовања, као и чињенице да до сада нису израђени документи који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) је иницирао израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (Смернице). НПС је првенствено желео овим документом да створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности. За сагледавање једног овако сложеног питања и дефинисање своје улоге у читавом систему потребно је било прићи теми шире и темељније. По неким питањима било је потребно дати препоруке другим актерима у систему образовања како би се подстакао дијалог, допринело разумевању улоге ИКТ и обезбедила подршка одлукама Савета. Свесни смо да су одређене теме остале необрађене, да је ово динамична област и да нам свима предстоји континуиран рад како бисмо искористили потенцијал информационог друштва.
Позивамо заинтересоване институције и појединце да се укључе у јавну расправу и дају своје примедбе и предлоге.
Јавна расправа ће бити одржана од 10. до 30. јуна 2013. године.
Примедбе, предлози и сугестије достављају се у форми обрасца  нa овом линку.
Трибина о предложеном Нацрту смерница биће организована у Београду, 20. јуна 2013. године у организацији Националног просветног савета.
По окончању јавне расправе Национални просветни савет ће сачинити Извештај о одржаној јавној расправи.
НАЦРТ СМЕРНИЦА ЗА
УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ
Стицање знања и вештина у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) један је од предуслова за социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада, док је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Нема сумње да ИКТ треба да буду интегрисане у систем образовања како би се постигло квалитетно образовње за све. Стратешки приступ, модели имплементације, начини на које ће се реализовати бројне иницијативе и активности још увек представљају изазов како развијених, тако и земаља у развоју.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система. Међутим, због комплексности питања успешне интеграције ИКТ у систем образовања, као и чињенице да до сада нису израђени документи који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) је иницирао израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (Смернице). НПС је првенствено желео овим документом да створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности. За сагледавање једног овако сложеног питања и дефинисање своје улоге у читавом систему потребно је било прићи теми шире и темељније. По неким питањима било је потребно дати препоруке другим актерима у систему образовања како би се подстакао дијалог, допринело разумевању улоге ИКТ и обезбедила подршка одлукама Савета. Свесни смо да су одређене теме остале необрађене, да је ово динамична област и да нам свима предстоји континуиран рад како бисмо искористили потенцијал информационог друштва.
Позивамо заинтересоване институције и појединце да се укључе у јавну расправу и дају своје примедбе и предлоге.
Јавна расправа ће бити одржана од 10. до 30. јуна 2013. године.
Примедбе, предлози и сугестије достављају се у форми обрасца  нa овом линку.
Трибина о предложеном Нацрту смерница биће организована у Београду, 20. јуна 2013. године у организацији Националног просветног савета.
По окончању јавне расправе Национални просветни савет ће сачинити Извештај о одржаној јавној расправи.
Wait while more posts are being loaded