Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Prawno - Podatkowa Sekret
About
Kancelaria Prawno - Podatkowa Sekret's posts

Post has attachment
ZASTRASZANIE PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZKIEM REJESTRACJI ZBIORÓW!

W ostatnim czasie ma miejsce zmasowane rozsyłanie maili z groźbami i wezwaniem do rejestracji w terminie 3 dni zbioru danych osobowych pod groźbą złożenia doniesienia. Podmioty jak:

Kancelaria Konsumencka w Warszawie
Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni”
Stowarzyszenie „Legalni z Prawem”
Kancelaria „Liberty” o/Warszawa
oraz inne w mniejszej skali

rozsyłają powyższe maile, przykładowa treść takiego maila dostępna jest pod adresem: https://fundacjapb.pl/gdzie-konczy-sie-marketing-a-zaczyna…/ .

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzega „UWAGA – „BĄDŹMY LEGALNI” I „LEGALNI Z PRAWEM” ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW”

Cyt. „W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, czy „Legalni z Prawem” maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.”

Źródło:
www.fundacjapb.pl
Photo

Post has attachment
Serdecznie zaparszamy do odwiedzenia nas na Targach Biznes Expo, będących częścią Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyjdź i dowiedz się szczegółowo o naszych najnowszych usługach! 

Post has attachment
Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji unijnej?
Nie wiesz na co można pozyskać dotację unijną?
Nie wiesz jak napisać wniosek o środki z dotacji?
Potrzebujesz pomocy w procesie zakładania działalności gospodarczej i opracowania biznes planu?

ZROBIMY TO ZA CIEBIE, UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!
Photo

Post has attachment
BĘDĄ DWA KODEKSY PRACY

15 września powołano nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w której skład wchodzi 14 osób. Jej celem jest m.in. wypracowanie projektów kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przewodniczącym Komisji jest Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komisja będzie pracować w dwóch zespołach: Zespole do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy oraz w Zespole do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy. Kadencja Komisji ma trwać 18 miesięcy.

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymagają rekodyfikacji. Natomiast regulacje ustawowe składające się na zbiorowe prawo pracy powinny zostać skodyfikowane. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu nowych ustaw: Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy to zespół niezależnych ekspertów. Pierwsza została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 sierpnia 2002 r. i rozpoczęła działalność w październiku 2002 r. Kadencja Komisji trwała cztery lata. Przewodniczył jej profesor Michał Seweryński.

Źródło:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.strajk.eu - foto
Photo

Post has attachment
Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska podczas VI Targów Biznes Expo które odbędą się 10-12 października 2016r w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Post has attachment
GRZYWNA ZA NIEUDZIELENIE URLOPU.
Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.
Warunek udzielenia urlopu zaległego do końca września będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie go we wrześniu. Przepisy określają bowiem, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu zaległego najpóźniej do 30 września. Pracownik nie musi więc wykorzystać do końca września całego zaległego urlopu.
Zaległego urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tak samo jak zwykłego urlopu wypoczynkowego, czyli tylko na dni pracy danego pracownika. Urlop wypoczynkowy przeliczamy na godziny, przyjmując, że 1 dzień urlopu to 8 godzin pracy.
Pracodawca, który nie udziela pracownikowi urlopu w terminie do końca września, może zostać ukarany przez sąd grzywną w wysokości od 1 do 30 tys. zł. Pracodawca może zostać ukarany grzywną w takiej wysokości za:
- nieudzielanie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (dotyczy to także nieudzielania zaległego urlopu),
- bezpodstawne obniżanie wymiaru tego urlopu.
Źródło:
www.inforfk.pl/aktualnosci
www.superbiz.se.pl - foto
Photo

Post has attachment
Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji unijnej?

Nie wiesz na co można pozyskać dotację unijną?

Nie wiesz jak napisać wniosek o środki z dotacji?

Potrzebujesz pomocy w procesie zakładania działalności gospodarczej i opracowania biznes planu?

ZROBIMY TO ZA CIEBIE, UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI BEZ VAT-u i PIT-u

Okres wakacji w niektórych branżach może powodować wyraźne skurczenie się liczby zamówień lub nawet zastój. Jeśli przedsiębiorca pracuje samodzielnie, może zawiesić swoją działalność, uwalniając się tym samym od obowiązku składania deklaracji podatkowych i rozliczania PIT-u oraz VAT-u. Formalności załatwia się przez stronę CEIDG.

Jeśli okoliczności zmuszają przedsiębiorcę do zaprzestania prowadzenia biznesu, nie musi on od razu zamykać firmy na zawsze. Może skorzystać z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej, czyli do okresowego zaprzestania prowadzenia firmy. Przewidziane jest ono jednak tylko dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Działalność gospodarczą można zawiesić na minimum 30 dni (chyba, że jest to pełny miesiąc luty), a maksimum 24 miesiące. Przez ten czas właściciel zawieszonej firmy nie musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Ostatnią zaliczkę (o ile wystąpi), jaką będzie musiał przekazać fiskusowi, będzie zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał prowadzenia działalności przed zawieszeniem. Przykładowo zawieszenie firmy w maju skutkuje obowiązkiem zapłacenia zaliczki na PIT za maj.

Co do zasady VAT-owiec, który zawiesza biznes na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie jest obowiązany do składania deklaracji VAT-owskich za okresy, których dotyczy zawieszenie (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT).

Zawieszenie działalności nie oznacza całkowitej bierności jej właściciela. Przedsiębiorca, który zawiesił swój biznes ma prawo:

-wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
-przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, który powstały przed zawieszeniem,
-lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych itd.,
-osiągać przychody finansowe, a także
-zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Warto zatrzymać się przy ostatnim z powyższych punktów. Mimo iż sprzedaż firmowego majątku nie wznowi wykonywania działalności, wygeneruje przychód, od którego przedsiębiorca będzie musiał zapłacić wyjątkowo zaliczkę na PIT oraz od którego będzie musiał rozliczyć VAT, składając deklarację VAT-owską.

Zawieszenie biznesu odbywa się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 na stronie www.prod.ceidg.gov.pl.

Zwolnienie ze składania deklaracji nie dotyczy VAT-owców UE dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikami. Należy tu składać deklaracje VAT za te okresy rozliczeniowe, w których zawieszenie wykonywania biznesu nie dotyczyło całego okresu rozliczeniowego. Ma to związek z długim terminem rozliczania podatku z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Konieczne jest rozliczenie okresów, za które podatnik jest obowiązany do rozliczania podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Źródło:
Tax Care

Post has attachment
MINIMALNE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W 2017 ROKU - 2 TYS. ZŁ

Rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż proponowało MRPiPS.

„Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł” – powiedziała szefowa rządu Beata Szydło.

Rząd podjął także decyzje dotyczące wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku.

Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920 zł. Rada Ministrów uznała, że to kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850 zł.

Decyzja ws. minimalnego wynagrodzenia, jak podkreśliła premier, jest decyzją całego rządu. Decyzją, która - jak powiedziała - jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za polskich obywateli i społeczną sprawiedliwość.

Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Jakie będą to konkretne kwoty, będzie wiadomo dopiero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi wskaźniki dotyczące inflacji i wzrostu płac w 2016 r. Waloryzacja prowadzona jest w marcu.

Źródło:
www.inforfk.pl
www.praca.wp.pl
Photo

Post has attachment
UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE O ZADŁUŻENIU W DEPARTAMENCIE PODATKU.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o „zadłużeniu w Departamencie Podatku". Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika. Załącznik zawiera kod złośliwy, który może uszkodzić lub zainfekować komputer.

Resort finansów przestrzega i apeluje o ostrożność!

Oto przykładowa treść fałszywej wiadomości:

Szanowny Podatniku,

Spieszymy poinformować, ze za czwarty kwartał 2015 roku ma Pan (i) zadłużenie w Departamencie Podatku.

W przypadku, jeśli zadłużenie nie zostanie umorzone w ciągu miesiaca od dnia powiadomienia, będziemy musieli skierować sprawę do komornika sądowego i sporządzić akt o ściąganie środków pieniężnych z konta bankowego.

ŹRÓDŁO:
www.inforfk.pl/aktualnosci
www.hubpages.com
Photo
Wait while more posts are being loaded