Profile cover photo
Profile photo
Lektire
22 followers -
Lektire, prepričavanja, književnost, knjige, analize
Lektire, prepričavanja, književnost, knjige, analize

22 followers
About
Posts

Post has attachment
Bora Stanković - Uvela ruža
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-uvela-ruza_430

Tema lirske i elegične pripovetke Uvela ruža je osujećena ljubav, nedozvoljena, i potisnuta zbog toga što mladić i devojka pripadaju različitim društvenim staležima. Težište pripovedanja je na psihičkim lomovima i unutrašnjim burama u glavnim likovima, koje je naslikano na široj sociološkoj osnovi likova i situacija. Trougao sila koje deluju na likove formiraju novac, moral i eros.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - U vinogradima
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-u-vinogradima_773

Miriše mi zemlja na ispucano grožđe, a magla hladna i mrka već počinje da se ne diže tako lako. Sa sviju strana samo lupa od opravaka na bačvama i krblama. Otkako je nastala berba, noć se ne zna. Ma koje doba bilo, a čaršija je zakrčena kolima grožđa sa sela. Oko njih leno i dremljivo stoje seljaci, iščekujući kupce, mehandžije, i, uvijeni, u dugim gunjevima, sa dugačkim štapovima, "ostanima", rasteruju decu, koja se tiskaju oko kola, kradu iz njih grožđe, više radi zabave, i, zasićena, umrljana, ono što ne mogu da pojedu bacaju oko sebe, te na sve strane, gde god stanete, puca zrno pod nogama.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - U noći
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-u-noci_500

Na njivi je sedela Cveta i očekivala muža, Jovana, da dovede vodu, te da natope duvan, što su još prosle godine zasadili, a nikako dosad "navadili". Ona beše sela, zgurila se, naslonila bradu na skupljena kolena, i gledala je sanjivim pogledom u toplu, tamnu noć. Po polju, svuda oko nje, viđahu se ljudi, kako po izbrazdanim zasađenim njivama rade pri fenjerima.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Stari dani
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-stari-dani_467

Šta ima sad tamo da vidite? Ništa. Prosta, mala varošica, opkoljena vinogradima i brdima. S udaljene stanice dovezete se kroz vinograde. Od "baždarnice" silazite širokim, prostranim ulicama, koje bivaju sve tešnje i tešnje što se više ulazi u varoš. Isprva, kuće pola seoske, pola varoške. Napred kuće, gomile đubreta, tek sada iz konjušnice izbačena slama koja se puši, i dvorišta puna balege i prljavih kokošaka. To su većinom kuće doseljenika iz Turske.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Stanoja
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-stanoja_772

Cela ga je čaršija i donja mahala znala. Kad dođe pazarni dan, uzajmi ma od koga dva-tri dinara, pa trguje sitnurijom, preprodajući je. Uzajmljeno vrati, a "ćar" popije. Pričaju, a i on koliko se puta hvalio, kako je bio nekad imućan: držao bakalnicu, imao dućan, kućicu i jednu sakatu sestru. Ali nekako otkad se moj stric oženio strinom, on se propio, i malo-pomalo dućan napustio, kuću dao sestri, i počeo da služi, dok naposletku nije došao kod strica, ne tražeći nikakve plate do samo hleba, starog odela i prenoćišta u štali.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Rista krijumčar
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-rista-krijumcar_798

Laktom o sto, nogama o pod, kao da se prikovao, tako seo na stolicu. Samo da se mrdne, pokrene, srozao bi se, tako je ukočeno, ukrućeno sedeo. Slobodnom desnom rukom šara okanicom po prljavom stolu i, ne gledajući u svirače, zapoveda im:
- Svirajte!
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Pokojnikova žena
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-pokojnikova-zena_465

Toliko mu je već izlazila, a i sada izlazi na grob, da ga je kao živoga gotovo zaboravila, i pamti ga samo po grobu. Dugačak mu grob. Više groba štrči mu drven krst. Do krsta testijica vode, u grlu joj kita suva bosiljka, a po dršci testije i bokovima crne se kaplje voska nakapane od toliko sveća koje mu je palila. I ako ne svakoga dana, a ono svake subote i uoči praznika, ispočetka s majkom, a posle, kada joj dete poraslo i ojačalo, s detetom je izlazila na grob i klecala.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Oni
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-oni_501

Čim sam ušao na kapiju, predusrete me žena mu, Marika. Bila je iza kapije, kod drvljanika, i cepala drva. Kako beše zamahnula sekirom, tako i stade kad uđoh. Kad me opazi, pozna, udariše joj suze i, pokazujući mi na njegovu sobu, zaplaka se: - Hoće Mita da nam umre!
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Nuška
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-nuska_552

Već uveče i kojekako. Zabunite se, zaboravite i zaspite. Ali, kad vas noću probudi mesečevo sijanje - a on baš upro u lice - ne znate da se jedva diše. Gledate, gledate, pa... More, i zemlja je tamo druga! Ležite i pružate se slobodno i proverljivo po njoj kao pored majke. Pukne li leto, u kuću se ne zaviruje. Sem što se iznose ili unose spavaće haljine i gotovi jelo, ostalo sve u dvorištu, u bašti. Znate kako je to kad se uveče poprska dvorište, prostru asure, dušeci i jorgani.
Add a comment...

Post has attachment
Bora Stanković - Nečista krv - roman
http://www.lektire.me/prepricano/bora-stankovic-necista-krv-roman_429

Više se znalo i pričalo o njenim čukundedama i pradedama, nego o njima samim: o ocu joj, materi, pa čak i o njoj - Sofki. Njihova je kuća bila stara. Izgleda, da otkada je varoš počela postojati, da je i ta njihova kuća već tada bila tu. Cela rodbina iz nje je proizišla. Oduvek same bi vladike, prilikom velikih praznika, posle službe, prvo kod njih dolazili na čestitanje, pa tek onda išli u druge kuće, takođe stare i čuvene. U crkvi imali su svoj sto, a na groblju svoje groblje.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded