Profile

Cover photo
heyva group
2 followers|6,846 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد ازنا بهمن 95-96
دانشگاه آزاد ازنا در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان ازنا از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ازنا و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ازنا در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید . 
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد ازنا بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد اشترینان بهمن 95-96
دانشگاه آزاد اشترینان در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان اشترینان از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اشترینان و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اشترینان در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید . 
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد اشترینان بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد سما بروجرد بهمن 95-96

دانشگاه آزاد سما بروجرد در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان سما بروجرد از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بروجرد و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بروجرد در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بروجرد بهمن 95-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد سما بروجرد بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد الیگودرز بهمن 95-96

دانشگاه آزاد الیگودرز در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان الیگودرز از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد الیگودرز و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد الیگودرز در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد الیگودرز بهمن 95-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد الیگودرز بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد فومن و شفت بهمن 95-96

دانشگاه آزاد فومن و شفت در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان فومن و شفت از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد فومن و شفت و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد فومن و شفت در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط وضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد فومن و شفت بهمن 95-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد فومن و شفت بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد سما بندرانزلی بهمن 95-96

دانشگاه آزاد سما بندرانزلی در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان بندرانزلی از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بندرانزلی و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بندرانزلی در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بندرانزلی بهمن 95-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد سما بندرانزلی بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد خرم آباد بهمن 95-96
دانشگاه آزاد خرم آباد در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان خرم آباد از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خرم آباد و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد خرم آباد در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید . 
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد خرم آباد بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 96
آزمون دکتری وزارت بهداشت هر ساله توسط سازمان سنجش پزشکی کشور و برای ورود به دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ، دکتریتخصصی دندانپزشکی ، دکتری تخصصی داروسازی و دکتری طب سنتی برگزار می شود. دکتری وزارت بهداشت 96 هم به دلیل ادغام ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 96 و سراسری ، مورد توجه متقاضیان ثبت نام دانشگاه آزاد هم می باشد. در این مقاله می خواهیم راهنمای ثبت نام دکتری تخصصی وزارت بهداشت 96 که شامل زمان ( تاریخ ) ، نحوه ، شرایط ثبت نام ، تاثیر مصاحبه در قبولی و سهمیه های آزمون است را بطور کامل توضیح دهیم...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید . 
 ·  Translate
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه ، شرایط ، تاثیر آزمون و مصاحبه و سهمیه های آزمون دکتری وزارت بهداشت 96 می پردازیم.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
نحوه نوشتن cv
افرادی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید مدارکی را تهیه کنند و آن را جهت اخذ پذیرش به دانشگاه مورد نظرشان ارسال کنند . یکی از این مدارک cv است . نحوه نوشتن cv بسیار مهم است و در نگارش آن باید به موارد زیادی دقت کرد . cv مخفف چه کلماتی در زبان انگلیسی است ...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید . 
 ·  Translate
برای اخذ پذیرش در دانشگاه های خارج از کشور باید از نحوه نوشتن cv آگاه باشید تا بتوانید به راحتی از دانشگاه دلخواهتان پذیرش بگیرید . در این مقاله با نحوه نوشتن cv آشنا می شوید .
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد بروجرد بهمن 95-96

دانشگاه آزاد بروجرد در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان بروجرد از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بروجرد و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بروجرد در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بروجرد بهمن 95-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد بروجرد بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد سما کوچصفهان بهمن 95-96

دانشگاه آزاد سما کوچصفهان در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان سما کوچصفهان از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما کوچصفهان و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما کوچصفهان در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کاملشرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما کوچصفهان بهمن 95-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد سما کوچصفهان بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...

heyva group

Shared publicly  - 
 
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد سما رودسر بهمن 95-96

دانشگاه آزاد سما رودسر در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان ساکنان سما رودسر از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما رودسر و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما رودسر در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزادحال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما رودسر بهمن 955-96 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که...
برای مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
 ·  Translate
در این مقاله نحوه ، شرایط و لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) دانشگاه آزاد سما رودسر بهمن 95-96 توضیح داده شده است.
1
Add a comment...
Contact Information
Home
Phone
9099071789
Email
Address
Tehran Iran