Profile cover photo
Profile photo
M-Geo Geodeta Geodezja Śląskie
About
Posts

Post has attachment
Dokumentacja do celów prawnych staje się niezbędna wtedy, gdy mamy do czynienia z różnicami między danymi w ewidencji gruntów i budynków, a aktualnym stanem prawnym danej nieruchomości zawartym w księdze wieczystej. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe analizy stanów prawnych, aby określić rodzaj i zakres problemu, który należy rozwiązać. Głównymi dokumentami są: mapy do założenia księgi wieczystej, wykazy zamian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne w przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w księdze wieczyste, a danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, oraz różne zestawienia czy wykazy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną: www.mgeolisow.pl.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zachęcamy Państwa do kontaktu i skorzystania z oferty biura geodezyjnego M-Geo. Oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych wykonywanych profesjonalnie i terminowo. Ogromne doświadczenie zdobyte podczas pracy z najlepszymi w branży, pozwala nam na zapewnienie Państwu najwyższej jakości usług. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres biuro@mgeolisow.pl lub dzwoniąc pod numer 531 144 252.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Technologia robót ziemnych polega na wydobyciu i stałym lub czasowym przemieszczeniu ziemi z wykopu w inne miejsce oraz na kształtowaniu skarp, wykopów, nasypów zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z tym zachodzi konieczność pomiarów objętości mas ziemnych. Zastosowanie nowoczesnych technik pozwala nam dokonać niezwykle dokładnych obliczeń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://www.mgeolisow.pl/oferta.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie http://www.mgeolisow.pl/oferta.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W trakcie budowy domu obecność geodety jest nieodzowna na początku realizacji inwestycji oraz na końcu budowy, przy odbiorze nowego domu. Zapraszamy Państwa do nawiązania owocnej współpracy z naszym biurem geodezyjnym w Częstochowie: http://www.mgeolisow.pl/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zakres usług naszego biura obejmuje: pomiary terenowe, wytyczanie budynków oraz inwentaryzację geodezyjną. Z powodzeniem sporządzamy mapy analogowe oraz pomiary objętości mas ziemnych. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem i odpowiednimi technologiami, dzięki czemu możemy wykonywać prace geodezyjne sprawnie i dokładnie. W biurze: http://www.mgeolisow.pl/ pracujemy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mapa zasadnicza to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne kraju. Tworzone przez nasze biuro: http://www.mgeolisow.pl/ mapki do celów projektowych powstają na kanwie mapy zasadniczej, pobieranej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakres naszych usług obejmuje: pomiary terenowe, wytyczanie budynków oraz inwentaryzację geodezyjną. Sporządzamy również mapy analogowe oraz prowadzimy pomiary objętości mas ziemnych.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mamy kilka rodzajów cyfrowych map geodezyjnych. Najbardziej powszechne są mapy satelitarne, służą jedynie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki czy oszacowania jej powierzchni. Takie mapy nie są podstawą do wykonania czynności administracyjnych i urzędowych, np. podziału nieruchomości czy pozwolenia na budowę. W naszym biurze: http://www.mgeolisow.pl/ fachowo sporządzamy mapy do celów projektowych.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Podczas wytyczania budynku lub przyłącza sieci uzbrojenia terenu, geodeta po uzyskaniu dokumentacji projektowej ustala punkty, w których powinno przebiegać przyłącze, bądź kontur budynku. W ofercie naszego biura: http://www.mgeolisow.pl/ znajdą Państwo m. in. wytyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz urządzeń podziemnych.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Geodezja jest nauką ścisłą, która ma szereg różnych specjalizacji! Są to: badanie właściwości ziemi, astronomia geodezyjna, pomiary satelitarne czy geodezja prawna związana z nieruchomościami. Do nauk geodezyjnych możemy również zaliczyć fotogrametrię czy geodezję inżynieryjną. Geodeta jest specjalistą, który zajmuje się badaniem ziemi, jej wymiarem i obszarem. Szczegóły oferty naszego biura poznacie Państwo, odwiedzając stronę: http://www.mgeolisow.pl/.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded