Profile cover photo
Profile photo
Ninniler
About
Posts

Post has attachment
Public
1.BÖLÜM: Osmanlı Devletinin Kuruluşu
1.BÖLÜM: Osmanlı Devletinin Kuruluşu
A. XIV. Yüzyılın Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa
Balkanlar ve Avrupa:
• Avrupada siyasi birlik yoktu. Feodalite egemen sistemdi
• İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yapılıyordu
• Venedik, Napoli ve ceneviz= D...
Add a comment...

Post has attachment
Osmanlı askeri teşkilatı
Osmanlı Ordusu[değiştir | kaynağı değiştir]
Ordu-yi Hümayun (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur. Osmanlı Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir. Osmanlı askeri teşkilatı Klasik Dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu olan 1...
Add a comment...

Post has attachment
AMASYA GÖRÜŞMELERİ
AMASYA GÖRÜŞMELERİ
(20 – 22 EKİM 1919)

Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti adına Salih Paşa arasında yapılan bu görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 İstanbul Hükümeti Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları aynen kabul...
Add a comment...

Post has attachment
BALIKESİR- ALAŞEHİR KONGRELERİ
BALIKESİR- ALAŞEHİR KONGRELERİ
(TEMMUZ-AĞUSTOS 1919)

Alaşehir Kongresi, Kurtuluş Savaşı sırasında, 16 Ağustos 1919 -25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Alaşehir’de toplanan mahalli kongredir.

Balıkesir Kongresi, 28 Haziran - 12 Temmuz 1919 tarihleri arasın...
Add a comment...

Post has attachment
ERZURUM KONGRESİ
ERZURUM KONGRESİ
(29 TEMMUZ- 7 AĞUSTOS 1919)

Toplanma Sebebi: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Trabzon Muhafaza-i hukuk-u Milliye Cemiyetinin girişimleriyle Doğu Anadolu’daki Ermeni ve Karadeniz Bölgesindeki Rum tehlikesine karşı alınacak tedb...
Add a comment...

Post has attachment
AMASYA GENELGESİ
AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal tarafından hazırlanmıştır. Mustafa Kemal, genelgenin halkın gözündeki önemin artırmak ve İstanbul basınının kendisi aleyhindeki propagandasını kırmak için halkın güvenini kazanmış olan Rau...
Add a comment...

Post has attachment
HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
Samsun İngiliz işgali altında olduğu için Havza’ya gelen Mustafa Kemal Paşa burada askeri ve sivil makamlara yayınlandığı genelgede;
* Anadolu’nun her köşesinde işgalleri kınayan (özellikle İzmir’in işgalini) protesto mitingleri yapılmalı, hükümete ve İtil...
Add a comment...

Post has attachment
Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı
Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı
(19 Mayıs 1919)

İzmir’in işgalinden bir gün sonra M.Kemal müfettişlik göreviyle Samsun’a gönderildi. İngilizlerin gelişiyle Samsun ve çevresindeki Rumlar bölgedeki taşkınlıklarını arttırmış Türkleri buradan göçe zorlamışlard...
Add a comment...

Post has attachment
II. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI
II. D Ü NYA SAVA ŞI 'N I N SONU Ç LAR I ü   Sava şı demokrasiyi savunan devletler kazan­m ış ve Avrupa'da demokrasi rejimi yayg ı nla ş­ m ış t ı r. Demokratik Avrupa devletleriyle
birlik­te hareket eden T ü rkiye'de de demokratik hayata ge ç ilmi ş tir. ü ...
Add a comment...

Post has attachment
II. Dünya Savaşı'nın Nedenleri
  II. D ü nya Sava şı 'n ı n Nedenleri 1 .I. D ü nya Sava şı 'nda
yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, asker î ve hukuki alanlarda a ğı r ş artlar i ç eren antla ş malar
imzaland ı . Bu durum Alman­ya'da ho ş nutsuzlu ğ a
ve dolay ı s ı yla II. D ü nya Sav...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded