Shared publicly  - 
5
Mahender JCB OP Mahender JCB OP's profile photomanoj xylo's profile photoTafik Khon's profile photoSonumt Sonumt's profile photo
5 comments
 
Kiyamat ki jeendgi ham jeeya nhi karte mhobat ham ki si se kiya nhi karte bo to ek tum ho barana dil ham ki si se diya nhi karte
Translate
Add a comment...